Užijme času, ten rychle ubíhá.

Členům a funkcionářům ČSV, o. s.

06.12.2013 00:20

 

Stanovisko k aktuální situaci ve věci volby nového vedení Českého svazu včelařů,o.s.

 

Vážené přítelkyně, vážení přátelé,

s politováním konstatuji, že na jednání Republikového výboru Českého svazu včelařů, o. s. dne 10. 11. 2013 došlo k bezprecedentnímu porušení stanov naší organizace, když výsledek hlasování o odvolání předsednictva ČSV, o. s. byl chybně vyhodnocen v důsledku zjevně nesprávného výkladu stanov přítomnými právníky, členy legislativní komise ČSV i některými dalšími členy RV ČSV, přičemž nebyly zohledněny námitky několika členů RV i přítomných hostů, členů ČSV.

Důsledkem této skutečnosti bylo přijetí závěru o odvolání předsednictva a předsedy ČSV, který, jak vyplývá z právní expertizy na webu Českého svazu včelařů, o. s., je v plném rozsahu neplatný.

Sděluji tímto, že předsednictvo Českého svazu včelařů, o. s. nebylo dne 10. 11. 2013 odvoláno a také předseda ČSV nebyl odvolán. K odvolání předsednictva by bylo dle našich stanov zapotřebí o 19 hlasů více, než kolik se jich pro tento akt vyjádřilo! Rovněž nebyl odvolán předseda ČSV, jehož by nebylo možno odvolat ani platným odvoláním předsednictva RV ČSV, nýbrž pouze a jedině samostatným hlasováním s celkovým počtem 53 hlasů. K tomuto hlasování na jednání RV ČSV vůbec nedošlo.

Kvórum 2/3 hlasů všech členů orgánu pro platnost aktu odvolání je z legislativního hlediska naprosto standardním u obdobných zájmových organizací jak v ČR, tak i v zahraničí. Stejným způsobem je vymezeno například i ve Slovenském svazu včelařů. Jeho cílem je zajištění stability v průběhu volebního období. Hrubou dezinformací členské základny jsou proto tvrzení o tom, že ustanovení o tomto kvóru jsou nedemokratickým starým pozůstatkem právních úprav ze 70. -  80. let minulého století. Ustanovení o potřebě kvalifikované 2/3 většiny všech členů ústředních orgánů ČSV (RV, ÚKRK) pro odvolávání členů ústředních orgánů z jejich funkcí bylo ve skutečnosti  vloženo jako nové do našich stanov v roce 2000 na VII. sjezdu ČSV a tam byl rovněž podán jeho výklad JUDr. Havlanem. Z tohoto výkladu, umístěného rovněž na webu ČSV, je zcela zřejmé, že se uplatňuje na všechny případy odvolávání členů ústředních orgánů ČSV bez výjimky. Ustanovení o odvolávání členů ústředních orgánů na podnět orgánů okresních pouze specifikuje potřebnou proceduru projednávání, přičemž k následnému platnému přijetí usnesení o odvolání je opět potřebná výše uvedená většina 2/3 hlasů všech členů příslušného orgánu.

Co se týká tvrzení, že výklad stanov podává Republikový výbor, to je správné. Ovšem výklad se podává pouze tehdy, když v textu stanov nemůžeme nalézt na danou a v našem případě velmi jednoduchou otázku také jednoduchou a jednoznačnou odpověď. Neumím si představit výklad, jehož věcnou podstatou by bylo tvrzení, že 2/3 všech jsou rovny polovině přítomných. Taková věc nesnese výkladu a je-li činěn, je na místě otázka o motivech a odpovědnosti vykládajícího. Úmyslná a zjevně nesprávná interpretace stanov za účelem manipulativního působení na rozhodování nejvyššího orgánu ČSV mezi sjezdy by neměla být morálně slučitelná s dalším setrváním osob takto jednajících ve vrcholných orgánech ČSV.  

Předsednictvo RV ČSV je tak nadále platně zvoleným statutárním orgánem naší organizace, jehož funkční období nebylo právně neplatným aktem ze dne 10. 11. 2013 zkráceno. Rovněž nebylo zkráceno funkční období řádně zvoleného předsedy ČSV, jehož se akt pokusu o odvolání předsednictva Republikového výboru Českého svazu včelařů, o. s. ani nemohl týkat. Volbu nového předsedy ČSV a nového předsednictva RV ČSV tak z věcného hlediska nelze uskutečnit.

Rád bych se touto cestou jako předseda ČSV omluvil všem členům ČSV, které nesprávný postup legislativních odborníků ČSV uvedl v omyl. Pevně věřím, že podobná účelově nesprávná interpretace jednoznačných ustanovení našich stanov se již nebude v budoucnu opakovat a vedení ČSV se bude moci dále plně věnovat činnosti ve prospěch oboru včelařství v České republice a celé členské základny našeho svazu.

 

RNDr. Václav Švamberk

předseda Českého svazu včelařů, o. s.

 

další informace najdete na www.vcelarstvi.cz/clanky-stanovisko-prv-pro-cleny-rv-dne-4.-12.-2013.html

Kontakt

RNDr. Václav Švamberk

vsvamberk@volny.cz

Vyhledávání

 

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode