Užijme času, ten rychle ubíhá.

K aktuálním otázkám - stanovisko k zveřejněnému dopisu př. MUDr. Hubače

19.11.2013 23:11

Vážený příteli,

 
jsem již poněkolikáté vyzýván, abych se veřejně vyjádřil k Tvým myšlenkám a návrhům. Nemohu reagovat na každý podnět ihned, zvláště když jich stále přibývá a Tvoje první sdělení se záměrem kandidovat na funkci předsedy ČSV se objevilo v mé včerejší poště. Tolik tedy na vysvětlení, že reaguji až nyní.
 
Jakkoli si vážím Tvé odbornosti a těší mě, že obdobně se vyjadřuješ recipročně vůči mé osobě, stalo se, že v několika tvrzeních s Tebou absolutně nemohu souhlasit a jsem nucen reagovat, nikoli v zájmu obhajoby své osoby, ale k odlišení pravdy od lži. Mimochodem dnes jsem byl požádán, abych podal  vysvětlení na Ministerstvu zemědělství, kde jsou velice překvapeni vývojem situace v Českém svazu včelařů, zvláště když spolupráce se mnou byla a stále je na tomto, pro rozvoj našeho oboru klíčovém ministerstvu, velmi pozitivně hodnocena.
 
Proto se za sebe i za kolegy na Ministerstvu zemědělství České republiky důrazně ohrazuji proti tvrzení uvedeném v Tvém e-mailu, že spolupráce s orgány státní správy jako jsou Ministerstvo zemědělství ČR či Státní veterinární správa České republiky, kde jsem mnohokrát jednal stejně jako i s vedením státních veterinárních ústavů - dnes např. s ředitelem SVÚ Lysolaje MVDr. Horynou, je v troskách. Toto tvrzení je jako mnoho jiných vůči mé osobě nehoráznou lží.
 
Měl by sis přece jen vzpomenout, jak probíhalo jednání k novele vyhl. 299/2003 Sb. (dnes 72/2013 Sb.) letos v lednu, kde klíčovým bodem bylo zvnějšku prolobovávané úsilí jisté skupiny včelařů (podrobně jsem již informoval na svém webu v blogu), jak odejít od strategie radikálního boje proti moru včelího plodu. Bohužel nechápu, proč jsi na tomto jednání vůbec nebránil společně se mnou strategii radikálního potlačování moru včelího plodu a místo toho se zabýval v diskusi na počátku jednání i později pouze zpochybňováním vyšetření zimní měli na varroázu. Je škoda, že Tvůj hlas v tak zásadní věci na jednání nezazněl a mně, který za ČSV byl jediným, kdo do poslední chvíle odmítal ustoupit od strategie radikálního boje s morem včelího plodu, jsi nepomohl. Od hygienika bych to očekával. Př. Kolomý, ač mě to mrzí, bude asi podporovat každého jiného kandidáta než mou osobu - neshodli jsme se totiž právě v záležitosti boje s morem včelího plodu. Co dodat - své názory jsem v této věci neměnil a měnit nebudu.
 
Také nevím, koho jsem si svým jednáním znepřátelil. Myslím, že nikoho, protože to jednoduše nemám v povaze. Na nikoho nikdy neútočím, pouze hájím principy slušného jednání, zájmy oboru a svazu, a sebe, příteli, hájím až na posledním místě, pouze a jen tehdy, je-li soustavně snůškou nepravd rozesílanou jednotlivci hanobena bezdůvodně moje čest a s ní bohužel i čest našeho svazu, který reprezentuji.
 
Co se týká ZO Mladá Boleslav jsem tímto rozhodnutím velmi překvapen. "Kteří další budou následovat ?" Vzpomínám na svoji přednášku, která v Mladé Boleslavi proběhla nedlouho před mým zvolením předsedou a byla velmi dobře hodnocena. Důkazem je i sdělení od př. Šturmy, uvedené na mém webu v knize návštěv. Argumenty, které jsou v této souvislosti pro odchod ZO Mladá Boleslav dnes používány, jsou bohužel populistické fráze bez skutečného obsahu. S př. Leošem Dvorským jsem před rokem po mnoha zbytečných slovních potyčkách uzavřel džentlmenskou dohodu o spolupráci a neútočení. Tu jsem vždy dodržoval. Byl jsem proto překvapen jeho náhlým rozhodnutím opustit všechny funkce v ČSV kromě člena RV, které mně oznámil bez jakéhokoli racionálního zdůvodnění  telefonicky 1. 4. letošního roku. Během snad hodinového rozhovoru o různých odborných otázkách, přestože jsem se několikrát ptal, nepadlo z Leošovy strany jediné slovo kritiky mé práce, které by bylo důvodem jeho rozhodnutí. O to více jsem pak byl překvapen jeho vystupováním na RV v srpnu letošního roku a jeho aktivitami na diskusních fórech plnými lží a urážek na vedení svazu a moji osobu. Nemám však zapotřebí takové diskuse sledovat a reagovat na ně, protože mým úkolem byla a je práce pro české včelařství a ne rádoby učené disputace s těmi, jejichž jediným programem je osobní nepřátelství. Věřím ve zdravý rozum přátel z Mladé Boleslavi a kdykoli jsem připraven jim osobně svá stanoviska a úkoly splněné i ty, které jsou před námi, vysvětlit.
 
Překvapuje mě, jak osoby Tebou jmenované údajně stejně hodnotí potřebu změn ve vedení ČSV. Dnes jsem hovořil s př. Dlabem, který mně potvrdil, že Ti sdělil svou představu - ovšem založenou na potřebě doplnění stávajícího předsednictva členy, kteří mají zájem pracovat. Z Tvého sdělení však vyplývá, že stanovisko př. Dlaba je jiné. Domnívám se, že názory našich členů, v daném případě místopředsedy ČSV by neměly být překrucovány.
 
Příteli, nemáš správné informace. Na jednání PRV se o rozpuštění tohoto orgánu nehlasovalo. Ve stanovách taková možnost není, PRV je statutárním orgánem a bylo by to krajně nezodpovědné. Hlasovalo se na návrh JUDr. Brücklera o doplnění bodu: vyslovení nedůvěry předsednictvu RV na následujícím zasedání RV. Tento návrh však na RV změnil př. Sciskala protinávrhem na hlasování o vyslovení důvěry. (Na vyslovení důvěry stačí prostá většina přítomných, na vyslovení nedůvěry je potřebná většina všech členů orgánu - v našem případě 40 hlasů). Proto nedůvěra vyslovena nebyla a současně PRV nedostalo důvěru o 1 hlas. To ovšem nemá žádnou odezvu v našich stanovách. Jsme NNO nikoli parlament a musíme se řídit obsahem stanov jako našeho základního dokumentu.
 
Právě proto je důležitá znalost stanov. Příteli, doporučuji Ti se nejprve seznámit s jejich zněním. Není to tak složité a rozhodně je to užitečnější a méně nebezpečné než vycházet z výkladů druhých, jak píšeš: "Sám jsem se ptal a dostal jednoznačnou odpověď." Kdepak jsi se, příteli, ptal? Kdopak Ti dal "jednoznačnou odpověď"? Minimálně kandidát na předsedu by si měl stanovy přečíst. Potom ve funkci nepotřebuje manipulativní výklady druhých a sám pochopí, kde je pravda a kde lež. Pro svoji práci a rozhodování to potřebuje. Je za ni totiž osobně odpovědný. Je povinen dodržovat stanovy a neporušovat zákony našeho státu. Předseda vedený za ručičku by měl být pro náš svaz stejně nepřijatelný jako jedinec, vládnoucí po vojensku - tvrdou rukou bouchající do stolu. Pro svou práci potřebuje předseda také, řečeno slovy jednoho odstoupivšího člena PRV na posledním RV: důvěru a kompetence. Bohužel ani jediné z toho mně dotyčný od samého počátku nedopřával.
 
Závěrem bych chtěl zdůraznit, že vše, co jsem zde uvedl, si neklade ani v nejmenším za cíl dotknout se cti př. MUDr. Hubače, kterého si vážím, nebo kterékoli zde jmenované osoby. Budu rád, když se nadále budeme moci nazývat přáteli a naše diskuse bude tomu odpovídat - třebas tvrdá ale vždy konkrétní, s pravdivými argumenty a slušná.
 
Hezký večer přátelé.

RNDr. Václav Švamberk

předseda ČSV, o.s.

 

Křemencova 8

115 24 Praha 1

tel. +420 774 830 411

e-mail: svamberk@vcelarstvi.cz

skype: vaclav.svamberk1

www.vcelarstvi.cz

 

 Dne 19. listopadu 2013 14:58 Radek Hubač <drh@seznam.cz> napsal(a):
Dobrý den,
velmi děkuji za otázku. Nenáleží mně, abych odpovídal, přeposílám Vaši žádost k vyřízení Mgr. Machové. Přikláním se k jednoznačnému výkladu na webu  svazu, ideálně s vyjádřením dr. Švamberka. Sám jsem se ptal a dostal jsem jednoznačnou odpověď v tom smyslu, že předseda je volen a tudíž i odvoláván nadpoloviční většinou. K tomu mám dovětek, že se vůbec nemělo k takovému nedůstojnému způsobu nechat dojít. Na schůzi PRV hlasovali tajně pro rozpuštění PRV s výsledkem údajně 6:4 pro rozpuštění. Předseda tedy podle mě měl na RV vystoupit s tím, že PRV včetně něj končí, rozdejme znovu karty.  Sám ale cítíte, že k tomuto nemám informace z první ruky, tak to berte pouze jako cestu, kterou bych šel já, tedy uvolnit v klidu svoji funkci, najít a připravit předsedu, navenek být jednotní. Vnitřní záležitosti svazu ventilované na blogu je snad nejhorší cesta diskuze v zájmové organizaci. 

Druhým a možná ještě zásadnějším faktem je, že usnesení RV odhlasovali všichni včetně Vaška Švamberka. V usnesení je jasně uvedeno, že budou nové volby atd.  Nebudu Vaška kritizovat, to nikam nevede, to by situaci neuklidnilo, každopádně jsem pochopil, že si dost lidí znepřátelil svým jednáním, je to škoda, je to špičkový odborník. Pokud by znovu kandidoval, nebo ustál svoji funkci, povede to jednoznačně k odtržení Mladé Boleslavi ( jsem objednán na jejich výborovou schůzi, pokusím se s nimi jednat) a další budou následovat. Vedení svazu v minulých  20 letech včetně RV pracovalo na tom, aby se stalo garantem oboru včelařství a zastřešilo všechny subjekty v oboru a dnes jsme svědky zbytečného rozpadu. Najděte , prosím, kandidáta,  kterého vy zástupci v RV  podpoříte (o funkci neusiluji, tedy budu rád za kohokoliv, kdo bude mít Vaši podporu), je nutné ukázat, že svaz je stále gatantem oboru a partnerem pro stát. Bylo by to velmi žádoucím signálem pro všechny, myslím konkrétně dohodnout se v rámci RV pro kandidáta, přijatelného alespoň pro 60% členů. Doufám, že se na mě nebude zlobit celá členská základna, ale stanovy hovoří o tajné volbě předsedy RV, nikoliv volbu čleskou základnou.
Stále více OO a jednotlivců mně vyjadřuje podporu, včera jednoznačně např. pan Kolomý po projednání  s více než 20 profesionály, což mě sice těší, ale raděj bych, aby RV byl jednotný byť s jiným předsedou. Osobně  zdůrazňuji v dané fázi bohužel ne dosluhující přeseda. To by vypadalo, jako odvolávám, co jsem rozhodl a slibuji co jsem odvolal, možná do dalšího odvolávám....
Bohužel je situace nejasná, chtěl bych znovu všechny členy RV požádat o zvážení situace a o názor, zda si přejí, abych svoji kandidaturu přijal.
S pozdravem
 Radek Hubač

 

 

 

 

--------- Původní zpráva ----------
Od: 
petr.prikazsky@seznam.cz
Datum: 18. 11. 2013
Předmět: Re: Fwd: dopracované oslovení ZO, OO a RV


Dobrý večer pane doktore,
dovoluji si citovat z Vašeho emailu:
Chtěl bych poděkovat všem členům RV, že i přes složitou situaci (2. předseda v jednom volebním období) se jasně vyjádřili na posledním jednání republikového výboru.
Nyní dotaz : jaký je Váš názor na odvolání předsednictva o kterém hovoříte jako o "jasném vyjádřen členů RV". Osobně  (jako člen RV za okres Znojmo) se domnívám, že podle stanov je k odvolání potřeba 2/3 všech členů RV  (§28, odst.7). 
Pro hlasovalo 34, proti 30 a 3 se zdrželi.
Nejsem legislativec, nejde mi o obhajobu současného předsedy svazu, ale jde mi pouze o dobržování stanov. Možná nejsem jediný, kdo je v tomto směru na pochybách (několikrát byla tato námitka  na jednání RV vznesena) a rád bych k této problematice přijal vysvětlující odborné stanovisko. Děkuji.
-- 
Petr Příkazský -pkp----------- Původní zpráva ----------
Od: Radek Hubač <
drh@seznam.cz>
Datum: 18. 11. 2013
Předmět: Fwd: dopracované oslovení ZO, OO a RVVážené včelařky a včelaři, přátelé,

 

v návaznosti na závěry jednání RV viz: 

https://www.vcelarstvi.cz/files/usneseni_ze_zasedani/usneseni-11-2013.pdf 

ke kterému bych přivítal jasné vyjádření pana předsedy, Vám zasílám své vyjádření k mojí nominaci, kterou provedlajako první ZO Přelouč cestou OO Pardubice. 

Ke své nominaci se musím koncem tohoto týdne vyjádřit, proto budu rád jak za konstruktivní kritické reakce, tak za Vaši podporu. 

Chtěl bych poděkovat všem členům RV, že i přes složitou situaci (2. předseda v jednom volebním období) se jasně vyjádřili na posledním jednání republikového výboru. Téměř 2 roky diskuzí jsou mimo  svaz vnímány velmi negativně a osobně, pokud by měly pokračovat po mém případném zvolení bych i bez hlasování o důvěře, dal svoji funkci aktivně k dispozici. RNDr. Václava Švamberka považuji za velmi pracovitého ochotného kolegu, tjak jsem ho poznal během četných přednášek, kdy jsme oba navzájem občas potřebovali vzájemnou pomoc.

Po diskuzích které jsem absolvoval v minulém týdnu jsem se na základě reakcí, které jsem obdržel rozhodl nominaci přijmout. Doufám, že ji oficiálně přijmu na jednání naší OO tento týden. 

Vzhledem ke zcela pochopitelně nejčastějším otázkám a zároveň výzvám, abych přestavil konkrétně své představy o dalším fungování ČSV v případě mého zvolení si Vás dovoluji oslovit dopisem, který přikládám v příloze. 

Nejvíce kontroverzní reakce (poměrně málo negativních, ale vypovídajících o neshodách s některými členy) jsem obdržel na mnou plánované oslovení a nominování Mgr. Machové na tajemnici svazu. Je to pochopitelné, vzhledem k dlouhé době, kdy pracuje na sekretariátu.  Svým návrhem chci předejít povolebním neplodným diskuzím, paní magistra samozřejmě může moji nabídku přijmout i odmítnout, ale osobně neznám žádného možného kandidáta s potřebným vzděláním i praxí.  Současný systém s neuvolněnou funkcí předsedy neplánuje přítomnost předsedy denně na sekretariátu a předchozí řešení spočívající v přijetí nadějného pracovníka s dobrými předpoklady bez dostatečných zkušeností se ukázal jako neuspokojivý. Zásadní roli musí sehrát statutární orgán, tedy PRV, který úkoluje a kontroluje. 

Předpokládám podobné dílčí reakce na další členy PRV, se kterými bych chtěl pracovat, vzhledem k tomu, že ve stávajícím personálním složení bude RV pracovat až do sjezdu v roce 2015.

 

Protože jsem byl již osloven některými OO, které neplánují přihlásit svého místního kandidáta, abych sdělil možnou formu mojí  podpory, žádám Vás v takovém případě o kontaktování. Domnívám se, že nejlepší formou podpory by byla moje oficiální nominace Vaší OO, k ní bych Vám zaslal potřebné dokumenty elektronicky.

Velmi rád Vám buď telefonicky nebo písemně odpovím na Vaše dotazy.


Abych předešel spekulacím, nejbližší vztah z Vás členů RV mám k Františkovi Rouskovi, který mě naučil v mých začátcíchv roce 2000 mnoho z toho, co ve své včelařské praxi využívám dodnes. To ale neznamená, že by na mě mohl mít nějaký jiný vliv, než kdokoliv jiný z Vás. Jsem v práci zvyklý žádat a   konzultovat návrhy s podřízenými kolegy ,a jelikož ve svazu bych žádné podřízené neměl, chtěl bych se samozřejmě opřít o Vás zástupce všech okresů i další odborníky ze široké včelařské obce.

Mým hlavní cílem je najít pro zbytek funkčního období osobu, která dostane od Vás členů  RV možnost pracovat pro včely a s Vaší pomocí být garantem oboru včelařství v ČR. Zásadní je, aby byl většinou z Vás podporovaným partnerem pro státní správu i zahraniční partnery ve všech oblastech našeho krásného oboru. Nechci do RV vnést další nežádoucí faktor, to nikam nevede, proto Vás žádám o Vaši reakci, abych mohl případně odmítnout svoji nominaci pro jiného Vámi preferovaného kandidáta. Vaše jednota je to nejdůležitější, co náš obor potřebuje

 

S úctou
plk.MUDr. Radek Hubač

   nominovaný kandidát na předsedu ČSV 

 
774028601

 

Kontakt

RNDr. Václav Švamberk

vsvamberk@volny.cz

Vyhledávání

 

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode