Užijme času, ten rychle ubíhá.

Malé zamyšlení na prahu předjaří

04.03.2011 06:54

 Tak se nám zima už nějak nachýlila. Ani přes den už se teploty neudrží pod nulou. Ve včelstvech dnes bude ale plodu málo. První plodový cyklus z ledna a února už je za námi a na další potřebují včelstva donést pyl. Plodování je investice do budoucnosti a jako všechny takové je náročná a drahá. Spotřebovává dnešní rezervy a vyžaduje dostatečné a spolehlivé záruky včasných budoucích zdrojů. Včela medonosná má evolučně vyvinutou sociální inteligenci. Přežívala po miliony let bez včelařů dávajících plná krmítka cukerných roztoků nebo placky medocukrových těst. Také pylové náhražky v přírodě nejsou k nalezení a s těmi jsme si to snad i my, občas pošetilí reformátoři přírody a od jejích zákonitostí odvozených zákonů, ano i těch ekonomických, konečně také rozmysleli. 

Příroda je rozvážná, zřídkakdy se ukvapí, a proto také zřídkakdy chybuje. Na vrcholu vývoje eusociálních společenství hmyzu jsou včelstva jako vysoce organizované biologické jednotky vybavena instinkty, které vedou k účelným životním projevům. Včelstvo šetří, když přínos slábne nebo se zcela zastavil, potom však rychle mění strategii a usilovně investuje do svého růstu a také reprodukce v době, kdy to vnější zdroje a příznivé podmínky umožňují. Včelstvo vynakládá množství energie na hledání nových zdrojů v širokém okolí, jednotlivé včely se neustále se učí a přizpůsobují své chování změnám v přírodě, účelně pracují s informacemi, které si v úle rychle předávají ale také týmově vyhodnocují a přijímají společná rozhodnutí na základě porovnávání různých návrhů průzkumnic.
Prostředky, které příroda nabízí, skromné nebo bohaté, tak jak to život a průběh let nepřebrané nosí,  investují tak, aby získaly skutečná aktiva = budoucí přínosy, nikoli pasiva - základ budoucích výdajů a ztrát. Co jiného než investici do aktiv představuje stavba nového díla, které ozdraví prostředí a umožní uložit medné i pylové zásoby, co jiného než aktiva představuje bohaté zásobení plodu výživou v pozdním létě, aby mohly vzniknout sice méně početné ale zato dlouhověké zimní včely - základ pro přezimování i budoucí usilovnou práci v předjarních a jarních snůškách, které dokáží vrátit společenství, co do nich bylo investováno a ještě trochu víc. Včely investují i do své obrany a neváhají položit život za přežití svého společenstva.
Naopak, když to nejde jinak a když stanoviště nezajišťuje záruky přežití a vývoje včelstvu a jeho potomstvu, někdy i kvůli chybám a hamižnosti včelaře vyletí včely jako hladový roj a hledají svou záchranu a budoucnost jinde.
Možná si řeknete, že to není možné, aby tak drobný tvor byl nadán takovou inteligencí namnoze převyšující tu naši. Abychom byli upřímní, a toho je také často zapotřebí, musíme konstatovat, že i včelstva jsou různá - úsporná i neúsporná, pracovitá a línější, s dobrým i slabším stavebním pudem, účelně i neúčelně plodující v podletí a na podzim tak, že následně projí nezbytné zásoby a špatnou výživou pozdního plodu nevytvářejí potřebnou generaci zimujících včel. Jsou i včelstva pořádkumilovná a ta, kterým nepořádek nevadí a zahrávají si tak s nemocemi. Tak jako i lidé jsou zodpovědní a nezodpovědní. U včelstev je ale naprostá většina v té první skupině. Je to důsledek selekce sociální inteligence projevující se v geneticky podmíněném instinktivním chování včel. Včelstva, která se nedokázala účelně chovat, jednoduše nepřežila a jejich genetická informace se tím velmi zředila. To vytvořilo řád potřebný pro život včelstev do současnosti. Proti takové účelné přírodní selekci bychom nerozvážnými kroky při ošetřování včelstev neměli působit a v některých ohledech stojí navíc za to, se nad moudrostí přírodních zákonů, které formovaly vývoj včelstev do dnešní podoby i ve vztahu k našemu způsobu života, občas zamyslet.
Buďme proto rozvážní i rozhodní, v sázce není nic menšího než udržitelný rozvoj společenství...

Kontakt

RNDr. Václav Švamberk

vsvamberk@volny.cz

Vyhledávání

 

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode