Užijme času, ten rychle ubíhá.

Nové vedení ČSV, o.s.

15.01.2012 05:30

Republikový výbor ČSV, o.s. zvolil dne 14. 1. 2012 své nové vedení ve složení (uvedeném zde včetně gesce navržené předsedou ČSV):

 

RNDr. Václav Švamberk - předseda ČSV, o.s.

(vzdělávání, mládež, publikační činnost)

 

Vlastimil Dlab - místopředseda ČSV, o.s.

(vnitrosvazová činnost)

 

Ing. Jaroslav Hrabák, Ph.D. - místopředseda ČSV, o.s.

(věda a výzkum, zahraniční vztahy)

 

Ing. Pavel Cimala

(plemenářská práce)

 

Ing. Čestmír Gazda

(makroekonomika)

 

Dr. Ing. František Kamler

(racionalizace, moderní provozní metody)

 

MVDr. Jan Krabec

(veterinární péče)

 

Ing. Petr Stibor

(vnitrosvazová činnost)

 

Republikový výbor před volbou předsednictva RV na návrh nově zvoleného předsedy schválil, že předsednictvo bude pracovat v 11 členném složení.

Původně mnou navržení další členové : Ing. Leoš Dvorský (pro oblast mikroekonomiky) a JUDr. Karel Brückler (pro oblast právo) již v předcházejících dnech návrh členství v předsednictvu RV pod mým vedením odmítli. Kandidaturu nepřijali ani při opakované veřejné nabídce předsedy před volbou členů předsednictva RV ČSV, o.s. Nabídka oběma odborníkům nadále trvá a obsazení volných pozic pro příslušné odbornosti bude vyřešeno na březnovém zasedání Republikového výboru ČSV, o.s.

Původně mnou navržená kandidátka na členku předsednictva RV ČSV, o.s., Ing. Pavlína Křivanová, Ph.D. (pro oblast ekologie a zahraničních vztahů) se kandidatury veřejně vzdala těsně před volbou  z důvodu časové zaneprázdněnosti. Obsazení této pozice bude rovněž řešeno na březnovém zasedání RV ČSV, o.s.

Děkuji všem, kteří mě při mé kandidatuře podporovali, a těším se na spolupráci se všemi včelaři a včelařskými odborníky dobré vůle.

 

V Praze dne 15. 1. 2012

RNDr. Václav Švamberk

předseda Českého svazu včelařů, o.s.

 

 

 

Kontakt

RNDr. Václav Švamberk

vsvamberk@volny.cz

Vyhledávání

 

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode