Užijme času, ten rychle ubíhá.

Nový včelařský rok začal

31.07.2011 14:18

 Včelařský rok začíná pozdním létem - podletím. Poměrně úspěšnou sezónu máme za sebou. Předpokládáme lepší než průměrné výnosy, možná i další vzestup počtu včelstev, jejichž počet, podobně jako i počet včelařů se v posledních letech stabilizoval. Přispívá k tomu několik příznivých vlivů posledních let. Po velkém varování, kterým byla nezvládnutá varroáza v roce 2006 a následné obrovské ztráty včelstev, máme, jak se zdá, situaci pod kontrolou a původní zavčelení ČR bylo obnoveno, byť zdaleka nedosahuje a zřejmě již nikdy nedosáhne úrovně z konce 80. let minulého století.

Pomáhají nám na různých úrovních dotace, důsledek ocenění hospodářského i společenského významu včelařství ale i příznivější cenová úroveň medu a dalších produktů včelařství z posledních let. Příznivá situace v podmínkách globálního trhu nebývá trvalým jevem, v obou směrech již letos pociťujeme zhoršování podmínek, a proto bylo a je správné dosavadní příznivé konstelace využít k investování a modernizaci oboru. Investice jsou záležitostí víceúrovňovou. Zahrnují materiální vybavení stejně jako vzdělávání a výměnu zkušeností na národní i mezinárodní úrovni. Nakonec obě oblasti se přirozeně prolínají, jen včelaři seznámení s moderními technologiemi mají zájem o modernizaci vybavení a metod potřebných pro lepší výsledky a celkovou "uživatelskou přívětivost" včelařství u nás. Moderní provozní metody a dostupnost vybavení snižující časovou náročnost jsou nezbytné nejen pro velké a větší včelařské provozy ale současně přitažlivé pro nové adepty hobby včelaření, kteří jsou zárukou uchování našeho oboru i za těžších ekonomických podmínek a současným podhoubím, z něhož vždy po čase v příznivých dobách vyrůstají progresivní včelařská hospodářství. Je to jako s tím podhoubím,nevíme přesně kde a kdy nastane sklizeň, jistotu máme ovšem jedinou - bez onoho oku skrytého mycelia žádná sklizeň nebude. Proto hobby včelaření má své nezastupitelné a zcela zásadní místo pro stabilizaci včelařství v České republice.

V komisi pro práci s mladými včelaři, v jejímž vedení po vzájemném vysvětlení a oboustranném přehodnocení situace s čelnými představiteli ČSV pokračuji, se zaměřujeme na širší i mezinárodní záběr činnosti, jejímž dokladem bylo druhé IMYB - International Meeting of Young Beekeepers ( Mezinárodní setkání mladých včelařů ) v rakouském Warthu. Skončilo pro nás velmi úspěšně - z 16ti národních týmů naše trojice reprezentantů Veronika Šebková, Jiřina Viklická a Jaroslav Vích obsadila druhé místo a v jednotlivcích Veronika Šebková obsadila medailovou třetí pozici. Spontánně vyjádřený pohled z druhé strany - jedné z našich soutěžících ( poznáte které ? ) - na IMYB a také na začátky včelaření naší mládeže je na blogu :

kousekmehoja.blog.cz/1107/do-nekonecna-a-jeste-dal

Ještě větší úspěch než umístění mladých včelařů z České republiky představuje skutečnost, že myšlenka mezinárodní spolupráce  se ukázala být opravdu živou a perspektivní. To nás těší především proto, že prvotní stimul pro konání těchto setkání vyšel z České republiky z naší komise a chtěl bych vyjádřit slova uznání všem mým spolupracovníkům a zvláště pak PaedDr. Ivanovi Bělohlávkovi a RNDr. Jiřímu Pízovi, bez nichž by se tato myšlenka stěží mohla realizovat. Náš dík patří také Každá mezinárodní zkušenost je cenná. Evropské včelařství, je dnes z větší části včelařstvím bez hranic a problémy má v mnoha ohledech podobné. Tyto problémy budou řešit mladí včelaři s progresivním přístupem a ty je potřeba získat a poskytnout jim znalosti základů oboru, aby mohli dále jít sami a překonali své učitele. Dobrý učitel je ten, který se těší z úspěchů a inovativních nápadů svých žáků a nikoli ten, který se v první řadě bojí o svoji autoritu. Mezi vedoucími včelařských kroužků takových učitelů byť bez pedagogického vzdělání máme mnoho a patří jim náš dík. Na přednášce v březnu letošního roku na mělnicku jsem opět po řadě let potkal svého učitele a vedoucího včelařského kroužku Maxmiliána Holuba, který mě ke včelaření během necelých dvou let svého působení na základní škole přivedl. Jemu patří můj mimořádný dík. Je takřka jisté, že nebýt náhody a všech politických okolností, které k ní vedly, nikdy bych se včelařem nestal. Je to jako s tím podhoubím...Pan učitel Holub mně vzápětí poslal zajímavé fotografie ilustrující soutěže pro mladé včelaře z první poloviny 70. let, myslím, že pohled do historie a úcta k jejím dobrým stránkám stejně jako kritika chyb je důležitá proto, abychom dokázali správně hodnotit přítomnost a také byli schopni vize budoucnosti. 

Však také v plodech léta, když přichází čas zrání, tisíce nových jar se chrání...

 

Pozvánka před 37 roky...

lh6.googleusercontent.com/-kjPxLngFg_o/TjVn7TzXOlI/AAAAAAAAgls/zn4Y9DLM2tQ/s800/img007.jpg
lh5.googleusercontent.com/-oAGRWgy0jzQ/TjVn7iXZWsI/AAAAAAAAglw/mp61HaD68cY/s800/img004.jpg

 

Program krajské soutěže v témže roce :

lh6.googleusercontent.com/-lwNVG5GFqeU/TjVn71rxf4I/AAAAAAAAgl0/dvlwpAQU1kU/s800/img005.jpg

 

Soutěžící a jejich vedoucí včelařského kroužku :

lh5.googleusercontent.com/-HOXZN7y_rPk/TjVn8XZudmI/AAAAAAAAgl4/ZTFzLbuZcD0/s800/img003.jpg

(Zleva: Václav Švamberk, Václav Václavík, Václav Wohlmuth, vedoucí p. Maxmilián Holub)

 

Početný soubor fotografií z letošního IMYB ilustrujících také včelaření ve Warthu je možno stáhnout z :

www.dropbox.com; e-mail: vsvamberk@volny.cz; heslo: vcelarstvi; složka: Photos; adresář : IMYB 2011

Kontakt

RNDr. Václav Švamberk

vsvamberk@volny.cz

Vyhledávání

 

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode