Užijme času, ten rychle ubíhá.

Přání pro rok 2011

16.01.2011 22:43

Tak trochu s omluvou, pozdě ale přece, bych chtěl popřát všem návštěvníkům tohoto webu úspěšný rok, takový, o kterém budeme moci říci, že byl klidný a beze ztrát.

Přeji všem, aby nezažívali zklamání proto, že očekávání byla větší než realita umožnila. Jestliže to okolnosti dovolují, je vždy dobré podílet se na smysluplné práci.

Včerejši den mně přinesl dva zážitky, které jsou vhodné k zamyšlení.

Sešel jsem se na pracovní schůzce s dvojicí kolegů z Německa a poté využil možnosti jim ukázat pár pozoruhodností Prahy. O vše se zajímali a tak došlo i na nápis na prezidentské zástavě. Když jsem vysvětlil, cože je tam napsáno, zaslechl jsem, jak si kolega polohlasem říká, asi aby neurazil, "zase jeden protimluv". Klidně jsem jej ubezpečil, že jsem téhož názoru, že totiž vítězí a prosazuje se politika v různých formách a prostřednictvím různých metod a nikoli pravda nebo dokonce nějaká láska. Ve známé písni Kabátů je pravda podrobena zevrubné kritice, která je pozoruhodně objektivní. Problém s pravdou, pomineme-li tu vědeckou, založenou na nezávisle prováděných a za stejných podmínek opakovaných experimentech, je už v tom, že se tato prodejná záležitost ( vypůjčíme-li si slova ze zmínené písně) stejně jako zmíněná láska často vyskytuje v čísle množném. Pravd tak bývá více. Každý má tu svou. Lásek pak mívá víc i jediný člověk. Jak tedy pravdám a láskám věřit ?

Jsou i jiné vlastnosti, charakterizující lidské bytosti : zodpovědnost, čest, otevřenost, hrdost, upřímnost ale i prostá schopnost slušnosti a vděku. Ty se však v množném čísle nevyskytují. Asi proto, že je to s nimi jednodušší. Jsou nebo nejsou, lidé je mají nebo nemají.

Ve stejné době, kdy jsem takto uvažoval s německými přáteli, zasedal Republikový výbor Českého svazu včelařů a jedním z projednávaných bodů, o kterých se hlasovalo, byla otázka, zda je vhodné, abych po čtvrtstoletí nehonorované práce v komisi pro práci s mládeží, na níž jsem vyčerpal více než rok dovolené, zastával po 20ti letém předsednictví nadále funkci předsedy této komise. Umělý problém s obsazením pozic předsedů odborných komisí nečleny předsednictva, který stanovy ani žádný jiný známý písemný předpis neřeší, je a zůstal ve více odborných komisích a pokud je mně známo, pouze pozice předsedy komise pro práci s mládeži byla takto řešena a to dokonce hlasovánim jak na úrovni předsednictva, tak i v republikovém výboru. Oba svazové orgány rozhodly výraznou většinou hlasů, že předseda má být vyměněn.

Myslím, že čestně uvažující člověk nemůže brát tak výrazné a nejvyššími orgány dvakrát opakované vyjádření nedůvěry pro tuto práci na lehkou váhu, a proto jsem se rozhodl na svoji veškerou další činnost v komisi pro práci s mládeží rezignovat. Jsem si vědom toho, že řada materiálů, na jejichž vzniku jsem se převáznou měrou podílel, i řada akcí v letošním roce včetně velkého mezinárodního setkání v Rakousku dosud počítá s mou pracovní a nikoli reprezentativní účastí. Bude-li o tuto práci zájem, jsem ochoten se na ní podílet ještě do konce července letošního roku. 

Co říci závěrem, vážení přatelé. 

Přeji Vám mnoho dobrých dnů v roce 2011, pevné zdraví nám, našim včelám a přírodě vůbec a hodně lidí s dobrými vlastnostmi, které se v množném čísle nevyskytují, kolem nás.

 

Václav Švamberk

 

Kontakt

RNDr. Václav Švamberk

vsvamberk@volny.cz

Vyhledávání

 

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode