Užijme času, ten rychle ubíhá.

Proč bych se měl divit tomu, že o mně špatně mluví špatní lidé? (Marcus Tullius Cicero)

14.05.2015 23:31

V poslední době se množí útoky zaměřené proti mé osobě i mým spolupracovníkům se zřejmým cílem poškodit mé jméno a tímto prostřednictvím způsobit škodu rozvíjejícímu se Spolku pro rozvoj včelařství MÁJA. Jelikož tato lživá vyjádření jsou stále aktivněji šířena ústní i písemnou formou a mají mnohé znaky pomluv, nemohu jako předseda Spolku pro rozvoj včelařství MÁJA, jako člen ČSV i jako občan našeho státu k věci dále mlčet. Nechceme si nechat  narušovat  a znechucovat naši práci na projektech, které nás baví a přitahují mnoho dalších zájemců k práci ve spolku MÁJA. Jsou navíc napadáni další naši kolegové a přátelé, za nimiž, na rozdíl od jiných, je kus dobře odvedené práce a nikoli jen prázdné žvanění a chaos, jehož byli mnozí svědky na posledním jednání RV ČSV, na jehož aktuální vedení přitom pomlouvači pějí ódy.

Každý poctivý pokus domoci se pořádku, naplňování stanov, jejich modernizace a snaha aktivizovat včelařskou činnost v naší zemi je bohužel primárně vydáván za spor se svazem jako takovým. Cituji pomlouvačnou pasáž z jednoho z těchto sdělení (komentář černými písmeny):

Co se týče spolku Mája, tak těch dotací již čerpal více (LEŽ), něco je to dohledatelné na stránkách SZIF (TAK TO "NĚCO" DOHLEDEJTE !). O té 400 tisícové dotaci (LEŽ) na arboretum či co tam byla zmínka. Je podezřelé, že spolek, který tu není ještě ani rok (LEŽ), tak již čerpal takové množství dotací (JAKÝCH DOTACÍ ???). Bohužel navíc zakladatelé toho spolku nejsou důvěryhodní lidé (POMLUVA), jsou za nimi velmi sporné projekty (vytunelovaná Včela předboj, akce Bez medu to nejde, po kterém za těch 40 milionů ani ty webowky www.medeu.cz nezbyly, milionová pokuta udělená svazu kvůli firmě NVT repro atd atd...) (VELKÉ MNOŽSTVÍ ZÁSADNÍCH LŽÍ A POMLUV – mé vyjádření ke kauze Včela Předboj, a. s. - viz odkaz níže) a někteří se soudili, nebo doposud soudí s ČSV. (ŠLO O MORÁLNÍ POVINNOST PŘEDSEDY NEMLČET A ZAŽALOVAT JEDNOZNAČNÉ PORUŠENÍ STANOV NIKOLI O SOUD S ČSV – SOUD OSTATNĚ V KAUZE PORUŠENÍ STANOV VĚCNĚ NEROZHODL, VIZ NÍŽE)

Opět v jiném příspěvku (gramatiku a zvláštnosti formulací ponechám, abych nezasáhl do autorských práv...):

“Bývalí předseda se soudil se svazem to nepřidá na dobré pověsti.” (PRÁVĚ NAOPAK: NA DOBRÉ POVĚSTI NEPŘIDÁ – VIZ TEXT NÍŽE – MLČENÍ, PŘIHLÍŽENÍ K PORUŠOVÁNÍ STANOV NEBO DOKONCE AKTIVNÍ ŠÍŘENÍ POMLUV – TO JE VAŠE DOBRÁ POVĚST???)

Za jeho vedení nebylo vypsáno výběrové řízení na tisk časopisu, který se tiskne z dotací. (PŘIPOMÍNÁTE MNĚ PANE RÉTORIKU Z DOBY PŘIHLOUPLÉHO POKUSU MNĚ ODVOLAT Z FUNKCE PŘEDSEDY ČSV, NEBOŤ NEPROBĚHLO ŠKOLENÍ POKLADNÍKŮ...JE TOMU PRÁVĚ NAOPAK: O VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A JEHO OBJEKTIVITU JSEM USILOVAL, BYL JSEM ČLENEM VÝBĚROVÉ KOMISE JEŠTĚ V DOBĚ PŘEDSEDNICTVÍ ING. MANDÍKA, KDY VĚC NIKAM NEDOSPĚLA. ZA MÉHO PŘEDSEDNICTVÍ VĚC OPAKOVANĚ PROJEDNALO PŘEDSEDNICTVO, KTERÉ JE STATUTÁRNÍM ORGÁNEM, PŘEDSEDA TOTIŽ V TOMTO OHLEDU NEMŮŽE ROZHODNOUT O NIČEM - ÚKOL REALIZOVAT VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ BYL OPAKOVANĚ ULOŽEN EKONOMICKÉ KOMISI - TA NEKONALA…)

Což vyústilo v tučnou pokutu v řádech stovek tisíc,dle poslední informace zatím se svaz snaží sankci změkčit,škoda není vyčíslena. (JE MNĚ ZNÁMO, ŽE ČSV DOSTAL POKUTU “ZA PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ”, NIKOLI KONKRÉTNĚ ZA VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA TISK A DISTRIBUCI ČASOPISU - PISATEL VÍ VÍCE??? PISATEL JAKSI ZAPOMNĚL, ŽE ZA DŘÍVĚJŠÍ PORUŠOVÁNÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ BYL ČSV NUCEN VRÁTIT 11,2 mil. KČ ??? – I TO ZAPOMNĚL, ŽE SE MNĚ PODAŘILO VYJEDNAT SNÍŽENÍ 100 % PENÁLE NA ZBÝVAJÍCÍCH 2,4 mil. TAKTO VZNIKLÁ CELKOVÁ ZTRÁTA FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ ČSV VE VÝŠI 13,6 mil. KČ ZJEVNĚ PISATELE NEZAJÍMÁ, ASI JEN PROTO, ŽE V TÉ DOBĚ ŠVAMBERK NEBYL PŘEDSEDOU ČSV. PRAVDOU JE, ŽE JSEM BYL BLÍZKO “ODPUŠTĚNÍ” ZBYLÉ ČÁSTKY PENÁLE - NEBÝT HANEBNÝCH UDÁLOSTÍ Z KONCE ROKU 2013 A POČÁTKU ROKU 2014. TYTO UDÁLOSTI JSOU NÍŽE VE STARŠÍCH PŘÍSPĚVCÍCH TOHOTO BLOGU PODROBNĚ POPSÁNY - KAŽDÝ SI MŮŽE UČINIT VLASTNÍ ÚSUDEK.)

JEDINÉ, CO TENTO PISATEL NEZAPOMNĚL, JE POMLOUVAT !!!

Další pán se ve snaze očernit mé spolupracovníky pokouší se zjevnou neznalostí a možná i ve snaze překrucovat fakta, otevírat již mnohokrát jasně odpovězené otázky.

Vážený pane, na váš dotaz, zda “výběrové řízení na redaktora dotovaného časopisu” vyhrál pan Ing. Vít Holenčin (správně Holienčin) proto sděluji: NENÍ TO PRAVDA. VÝBĚR REDAKTORA JAKO KAŽDÉHO ZAMĚSTNANCE JE V KOMPETENCI PŘEDSEDNICTVA RV ČSV, TO DEMOKRATICKY VÝRAZNOU - ZDŮRAZŇUJI OPRAVDU KVALIFIKOVANOU TJ. VÍCE NEŽ ⅔ VĚTŠINOU - VYBRALO P. INGROVOU.

K mému údivu ke zřejmě nikdy nekončícím a podivně politicky motivovaným dotazům na otištěný naprosto nepolitický rozhovor s Andrejem Babišem, znovu konstatuji: ROZHOVOR SE UDÁL PROTO, ŽE ÚKOLEM PŘEDSEDY BYLO JEDNAT S PANEM BABIŠEM O MOŽNÉ PODPOŘE VČELAŘSTVÍ POTŘEBNÉ K VYUŽITÍ DALŠÍCH DOTAČNÍCH TITULŮ V TOMTO OBDOBÍ. O POLITICE PŘI ROZHOVORU ANI V ČLÁNKU, POKUD JSTE JEJ VŮBEC ČETL, NEPADLO JEDINÉ SLOVO.

A PROČ SE TEDY “PANE APOLITICKÝ” NEPTÁTE (JAK ŘÍKÁTE ”NOTA BENE”) ZA JAKÝM ÚČELEM SOUČASNÝ PŘEDSEDA NAVŠTĚVUJE SJEZDY POLITICKÝCH STRAN ???

Jak je možné, že firma NVT Repro byla vybrána bez výběrového řízení ? TO SE, VÁŽENÝ PANE, PTEJTE DŘÍVE NAROZENÝCH A DŘÍVE ČSV ŘÍDÍCÍCH, NEŽ SE ROZHODNETE POKRAČOVAT VE ŠPINĚNÍ MÉ OSOBY A MÝCH SPOLUPRACOVNÍKŮ. JÁ JSEM V REDAKČNÍ RADĚ VÍCE NEŽ 20 LET - A O VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ NA DODAVATELE ČASOPISU JSEM TAM NIKDY NESLYŠEL… CHCETE SNAD ÚDAJNOU POKUTU ROZŠÍŘIT I NA ZMÍNĚNÁ PŘEDCHÁZEJÍCÍ LÉTA?

Opravdovým vrcholem pomlouvačské sprosťárny jsou snahy spojovat mé jméno s vytunelováním podniku Včela Předboj, a. s.: DŮRAZNĚ ODMÍTÁM, ABY MÉ JMÉNO BYLO JAKKOLI SPOJOVÁNO S TOUTO KAUZOU A KONSTATUJI, ŽE KAŽDÝ, KDO TAK V MINULOSTI ČINIL, ČINÍ NEBO ČINIT BUDE, JE SPROSTÝ POMLOUVAČ SE VŠEMI DŮSLEDKY, KTERÉ MU TOTO CHOVÁNÍ V BUDOUCNU MŮŽE PŘINÉST.

Ti, které mé působení v podniku Včela Předboj, a.s. opravdu zajímá, mohou nalézt pravdu zde:

docs.google.com/document/d/1fobMjISQKWzOqlSfZ9i6bSAt3pBY0hoZaET6xoNmYHU/edit?usp=sharing

Koho zajímá můj celkový pohled na dobu, kdy jsem působil ve funkci předsedy ČSV, o. s., může si jej přečíst dříve, než začne vytvářet smyšlené konstrukce:

drive.google.com/file/d/0BxEhg_HLTbJkN0FoTW4ySExuRmxjY20wMk1lTnNwb2p2OWdz/view?usp=sharing

Jiný hezký nápad na vytvoření transparentního účtu Spolku pro rozvoj včelařství MÁJA vítám - OVŠEM AŽ POTOM, CO ZAVEDE TRANSPARENTNÍ ÚČTY (VČETNĚ ZVEŘEJNĚNÍ VŠECH SVÝCH SMLUV) ČSV A OSTATNÍ SPOLKY, KTERÉ JSOU TAKÉ JEHO ČLENY A MAJÍ MNOHEM DELŠÍ HISTORII, V NÍŽ JE CO ZVEŘEJŇOVAT. V DOBĚ SVÉHO PŘEDSEDNICTVÍ JSEM V TÉTO SNAZE NEBYL ÚSPĚŠNÝ – MOŽNÁ SE TO PODAŘÍ VÁM. PŘEJI VÁM HODNĚ ŠTĚSTÍ V TÉTO ZÁSLUŽNÉ PRÁCI.

“...k RNDr. Václavu Švamberkovi mám opravdu velké výhrady…”(z dopisu pomlouvače)

VÁŽENÝ PANE, JÁ K VÁM TAKÉ!

Pokud máte nebo kdokoli z “přátel” má potřebu se seznámit podrobněji s kteroukoli kauzou, s níž se pokoušíte spojovat mé jméno či jména mých spolupracovníků, a vynaložíte stejnou odvahu a čas, s jakou píše své smyšlenky do dehonestujících e-mailů a mlžíte na konferencích, navrhuji vám čestně se sejít a/nebo i s mými kolegy věci bez emocí diskutovat z očí do očí. PRAVDA O MNOHÝCH SKUTEČNOSTECH JE NATOLIK VŠEOBECNĚ ZNÁMA A NEPŘÍLIŠ SLOŽITÁ, ŽE CHTĚL-LI BY KDO O TOM JEŠTĚ POCHYBOVAT, NABÍZÍM SE, ŽE JEJ PŘIVEDU RYCHLE K ÚPLNÉ A ZŘEJMÉ JISTOTĚ.

 

Karel Čapek:

Vážil bych si každého útoku, kdyby za ním stál muž ochotný vést důkazy a přijmout důsledky.

Avšak nejbídnější jsou osobní a politické kampaně, které se vedou od úst k ústům, šeptem, v podzemí; strašná je atmosféra, ve které každé slintavé "prý" a "slyšel jsem" a "říkal mi jeden vysoký úředník" platí víc než veřejné skutky muže. Lze se bránit proti tygru i štěnici, ale nelze se bránit proti pomluvě. Někdy můžete chytit pomlouvače; ale nechytíte a nezadržíte špinavého slova, které utrousil. Pomluva je rebelantství otroků; je to odboj lokajských duší; je zbabělá, nečestná, nerytířská, podlá. Můžete nenávidět se ctí; ale nemůžete pomlouvat se ctí. V soukromí zostudit člověka není boj; je to jen uličnictví. Je možno se bona fide v člověku mýlit; ale není možno jej bona fide pomlouvat, kryje se zákeřím důvěrnosti a naznačování. Jsou případy, kdy pomluva nezasahuje jen osoby, nýbrž ponižuje národ.

Ať si představujeme svůj stát jakkoliv, musíme jej připravovat jako obec čestných a nezkřivených lidí; nikoliv jako potměšilé stádo libující si v nečistotě a závisti.

Daří-li se klevetám, je to znamení, že i slušní lidé jsou – řekněme mírně: hodně nestateční nebo pohodlní. Vy všichni slušní lidé, kteří jste kdy zaslechli kalnou pomluvu, jste zanedbali vážnou lidskou povinnost, když jste na místě nepožádali pomlouvače, aby svá slova dokázal nebo odvolal.  I vy jste napomáhali zlému, mlčíce. I vy jste se vyhnuli odpovědnosti, nechávajíce zlé slovo žít bez odpovídání. Vy, kteří jste jen povídali dál, co jste slyšeli, jste poloviční darebáci; vy, kteří jste k pomluvě mlčeli, jste mravně slabí. Budiž žádána odpovědnost za slovo mluvené i psané; považujte prostě za lháře, kdo se odpovědnosti uhne.

Je nám třeba jistého teroru slušnosti.

Odvažuji se tvrdit, že tohle přítmí klepů a žvanění je československou zvláštností; pokud znám vzdělané cizí země, řekl bych, že se tam více než u nás poví veřejně, ale že tam soukromé ostouzení není společenským a domácím zvykem.

Každý z nás je příslušnou instancí, jde-li o tuto národní zvrhlost; každý může a má na svém místě zavazovat lidi k slušnosti a odpovědnosti.

Nevolejme po četnících, nýbrž po občanech; anarchie morální je chronická forma anarchie politické; tohle zlo zastavit by bylo skutečnou službou státu.

 

Lidové noviny 11. 9. 1927

 

Zdá se, že ani po téměř 100 letech se toho u nás mnoho nezměnilo. Závist plodí nenávist a z ní se rodí lež a pomluva, která otravuje ovzduší kolem nás. Proto tvůrci této zatuchlé mlhy neustále závistivě pátrají po tom, co kdo má a od koho to má, brzy je patrně bude zajímat dotace na váš kotel, zateplení rodinného domu, ekologickou pastvinu... a když je a bude jejich pátrání bezvýsledné, protože věc byla dokonce vytvořena vlastním úsilím bez jakékoli “dotace” (např. areál Včelařského agroenvironmentálního centra - nesprávně hloupými pomlouvači nazývaný včelařské arboretum) namísto toho, aby se sami za své prostředky, svou hlavou a svými pažemi přičinili něco vytvořit, budou jen slídit (dotazy na ministerstvech a obcházením tamních pracovníků) a špinit svými pomluvami ve včelařské i nevčelařské veřejnosti.  

Chtělo by se mně doufat, že se od časů Čapkových přece jen trochu změnilo, i když vím, že Karlu Čapkovi i o dalších sto let dříve Karlu Havlíčkovi Borovskému se národ za jejich života odměnil po svém a na jejich morální apely nedbal…

 

A nakonec:

Pomluva je mnohem horší než vražda; vrah chce jen váš život, pomlouvač chce vaši čest; proti prvnímu je možné se bránit, proti druhému nikoliv.

(Hypolite de Livry)

 

V Praze 14. 5. 2015

RNDr. Václav Švamberk

 

 

Kontakt

RNDr. Václav Švamberk

vsvamberk@volny.cz

Vyhledávání

 

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode