Užijme času, ten rychle ubíhá.

Stanovisko předsedy ČSV k dopisu př. Hrabáka

12.11.2013 23:24

Níže v textu si dovolím reagovat na informace rozeslané dnes př. Hrabákem, bývalým místopředsedou PRV ČSV

Černě je uveden původní text, červeně můj komentář.

 

Vážení přátelé,

na zasedání RV o tomto víkendu jsme byli svědky rezignací pěti členů PRV (včetně mé osoby). Bohužel ani po nevyslovení důvěry PRV nedošlo k sebereflexi u zbylých členů, kteří velmi silně bojovali o své funkce.

Nevyslovení důvěry (většinou jediného hlasu) proběhlo po předem připravené akci a vyjádření přání některých přátel skončit z důvodů rodinných (př. Gazda, př. Krabec). Pouze 3 přátelé vystoupili přímo s kritikou práce předsednictva a pouze 2 se ohrazovali ostře, bohužel však hlavně formou bezobsažných frází proti mé osobě (př. Hrabák, př. Brückler). Hlasování proběhlo na žádost samotného předsednictva o vyslovení nedůvěry, které inicioval na jednání předsednictva předcházející den př. Brückler. Změnu na hlasování o důvěře prosadil svým protinávrhem na začátku zasedání př. Sciskala. ( Z hlediska "nevyslovení důvěry" zde totiž postačí méně hlasů než má-li být vyslovena nedůvěra - viz níže...) Boj za odstranění demokraticky zvoleného předsedy probíhal a probíhá po celou dobu mého funkčního období. Započal měsíc po mém zvolení sérií velmi nevybíravých e-mailů a pokračoval lživým anonymním sdělením těsně před prvním zasedáním o jakémsi tunelu na ČSV prostřednictvím výroby DVD, na které jsem již musel reagovat trestním oznámením a podařilo se i dohledat počítač, z něhož byly tyto lživé e-maily rozesílány. Po několika dalších marných pokusech, které vyvrcholily neúspěšným snažením o vyjádření nedůvěry mé osobě v srpnu letošního roku, se moji protivníci, jejichž jediným skutečným programem a motivem je snaha o výměnu mé osoby ve vedení svazu a tím i předsednictva za každou cenu, soustředili na erozi statutárního orgánu - předsednictva samotného - trpělivým přesvědčováním, aby někteří dosud se mnou spolupracující členové přešli do tábora mých protivníků. Poprvé se to projevilo vzápětí po srpnovém RV, kdy k mému překvapení, když jsem doufal, že bude trochu klidnější atmosféra na práci přispěchal s př. Hrabák e-mailem s "klíčovým" sdělením, že nevyjádření nedůvěry neznamená vyjádření důvěry předsedovi a zahájil sérii útoků proti mé práci i práci předsednictva s potřebou zařazování bodu "systém práce PRV" na jeho jednání. Leitmotivem těchto diskusí byla typická bezobsažná fráze : věci se nelepší, spíše naopak. Bez sebemenšího náznaku, co že se to nelepší nebo snad dokonce zhoršuje. Naopak trvám na tom, že stav ČSV není v ničem horší, než byl v době, kdy jsem se stal předsedou, právě naopak. Ovšem hledání čehokoliv, co se dá zpochybnit v rámci bodu "systém práce PRV" znamená ztrátu až několika hodin, jestliže se opakovaně vyjadřuje 11 členů PRV a 3 - 4 hosté...Se zařazením tohoto bodu tak přišel člověk, který nedokázal zajistit za 2 roky splnění jediného úkolu vědecké komise, tedy snad vyjma jediného úkolu (Malého výkladového včelařského slovníku), který jsem za komisi zpracoval sám. V září ještě vše díky novému systému projednávání bez přátel Hrabáka a Brücklera proběhlo hladce a v dobrém čase, v říjnu již se zařazením tohoto bodu a navíc při odchodu př. Hrabáka a dalších v 15.00 nebylo možné vůbec splnit agendu jednání a obstrukce slavily úspěch...Jednání pak muselo pokračovat následující týden. Můj přístup k tomuto bodu byl přitom diametrálně odlišný, provedl jsem v PRV stručně a jasně kontrolu hlavních konkrétních úkolů, které jsem všem členům PRV připomněl písemně v polovině května tohoto roku.

Jinak o posledním víkendu o své funkce nikdo nebojoval, zato silně bojovali ti, kteří usilovali o odvolání předsedy a předsednictva. Probíhala intenzivní zákulisní jednání a dokonce i v bistru, světe div se, kromě přesvědčovacích aktivit proběhla unikátní platba útraty iniciátorem hlasování o nedůvěře PRV za celý sál...

Poté následoval akt, který rozhodně není běžný. Dokonce si nepamatuji, že by se někdy dříve odehrál. Zbylé předsednictvo (včetně předsedy) bylo odvoláno. Věřím, že i členové, kteří nesouhlasili s odvoláním PRV nakonec tento demokratický, většinový názor RV akceptovali. Tento souhlas ostatně dali najevo jednoznačným schválením usnesení (nikdo nebyl proti, dva členové RV se zdrželi hlasování) – viz https://www.vcelarstvi.cz/files/usneseni_ze_zasedani/usneseni-11-2013.pdf.

Zde si patrně již př. Hrabák uvědomuje zásadní chybu, která vznikla nesprávným výkladem jednoznačného znění stanov a uvedením Republikového výboru Českého svazu včelařů, o. s. v omyl přítomnými právníky. Odvolání se totiž nemůže uskutečnit většinou jediného hlasu z přítomných ale nezbytně vyžaduje více než 2/3 všech členů RV ! Níže proto uvádím stanovisko ze "včelařské konference" od přítele Dvorského, jehož organizace si jak známo pod jeho vedením odhlasovala oddělení od ČSV, a přesto je př. Dvorský velmi aktivní při jednání RV a v závěru posledního jednání se již i pozičně sblížil s př. Hrabákem. Ze sdělení př. Dvorského je zřejmé, jak neuvěřitelně se manipulovalo "právním výkladem" po hlasování o odvolání PRV s názorem celého RV. Dále následuje jedno z několika jednoznačných sdělení od právníků, které mně v uplynulých dnech byly zaslány.

Důvody své rezignace jsem vysvětlil na zasedání RV a následně i v dopise adresovaném členům RV. Vím, že někteří zastánci současného předsedy argumentovali tím, že je potřeba udržet celistvost svazu a zabránit jeho rozštěpení. Já jsem naopak přesvědčen, že kroky odvolaného předsednictva, jehož jsem byl i já členem, spíše vrážely klíny do jednoty ČSV a v blízké budoucnosti by vedly k oddělení některých organizačních složek (konkrétní případy jsou všeobecně známy). Stejný názor mi potvrdili i další odstoupivší  členové PRV. Ostatně s návrhem poskytnout do zástavy pozemek (jako zástavu finančnímu úřadu pro povolení splátkového kalendáře) v Křemencové nepřišel nikdo z „rebelů“, „pučistů“, nebo jak jsme také nazýváni, ale sám pan předseda Švamberk. Naopak hlavním odpůrcem tohoto řešení byl Dr. Brückler. 

Jako předseda nikdy neodmítám hovořit s každým, kdo má skutečně pozitivní zájem o zlepšení stavu českého včelařství. Velmi si cením slušně vedené diskuse i s názorovými protivníky. Bohužel sprostě bezobsažná a nedůstojná argumentace typu :"spíše vrážely klín do jednoty ČSV", "konkrétní případy jsou všeobecně známy", "stejný názor potvrdili i další odstoupivší členové..." bez jediného konkrétního faktu je směšná. Ještě větší ubohostí je argumentace o špatnosti předsedy, který navrhl dát do zástavy pozemek v Křemencové. Krátce tedy uvedu fakta na která př. Hrabák zapomíná. Pozemky pod našimi budovami v Křemencové a na dvoře tohoto objektu mají hodnotu 31 mil. Kč. ČSV je získal bezúplatným převodem od státu. Jedna velmi malá část pozemku (několik metrů čtverečních "zahrádky vzadu na dvoře") je oceněna na 2,5 mil. Kč. Ten pozemek by nikdo nechtěl, neměl by k němu ani přístup. Jeho cena je přesně ta, kterou FÚ požadoval do zástavy za ručení splátek penále za porušení rozpočtové kázně ČSV v letech 2005 - 2008. Namísto tohoto návrhu, který stále považuji za rozumný, byl po nebývale ostré a dlouhé diskusi demagogicky prosazen návrh, že budeme ručit celou stanicí Jabloňany, kterou postavili naši předkové a jejíž hodnota i možná využitelnost pro jiné subjekty je podstatně větší. V čem asi spočívá chyba návrhu předsedy ? Myslím, že pouze v tom, že lepší návrh předložil on sám. 

Stále věřím, že se nám na mimořádném volebním zasedání RV povede vybrat takové předsedu, který přinese do ČSV jednotu, vytyčí jasný směr, kterým by se měl svaz ubírat. Bude důstojně reprezentovat ČSV. Domnívám se, že v současnosti je nutné především atmosféru nevyostřovat (ostatně rozhodnutí o odvolání PRV je dle mého názoru neměnné), ale věnovat se hledání vhodného kandidáta na předsedu.

Ano příteli, myslím, že už jsi nám v tomto posledním odstavci vytyčil zásady svého vlastního volebního programu a Tvé budoucí kandidatury. Promiň, ale za předložení tak bezobsažných frází bych se styděl, sdělení před závorkou mě opět bez jediného argumentu vyzývá nedemokraticky k odstoupení a sdělení v závorce dokonce odráží Tvůj názor a snahu nedemokraticky vnutit čtenářům představu, že stanovy ČSV jsou cárem papíru, kterým není třeba se řídit. To se však velice mýlíš. Jinak své zásady jsem mimo jiné vysvětlil v článku Tři sloupy v časopise Včelařství a byl jsem poněkud konkrétnější.

Václav Švamberk, předseda ČSV, o. s.

S pozdravem

Jaroslav Hrabák

 

 

Stanovisko právníka k výkladu stanov, jak skutečně zazněl od p. Mgr. Machové na jednání RV a zprostředkoval jej př. Dvorský na včelařské konferenci

 

Pro informaci posílán názor člena RV ČSV Leoše Dvorského, který je zveřejněný na včelařském fóru......:

 

"Kvorum bylo počítáno velice přesně, PRV je odvoláno i s předsedou a do 2 měsíců o nynějšíh RV musí být mimořádné RV s přesně schváleným programem a tím jsou volby.

2/3 s tím nemají co dělat, to se týká třeba odvolání člena RV okresem, to musí být pak potvrzeno na RV 2/3 většinou nebo u ÚKRK. To, že budou snahy zpochybnit , zmanipulovat schválené usnesení a ovlivnit členy je jasné. Jenže kde je pak ta slušnost."

 

A názor právníka ? Výše uvedená argumentace je nesmyslná - odvolání by bylo platné jen tehdy, pokud by pro něj hlasovali 2/3 ze 79 členů RV:

 

 

Ještě jednou jsem se na to díval a podle § 6 odst 8 Republikový výbor může pouze na návrh okresní organizace po předchozím projednání předsednictva a na návrh předsednictva po předchozím projednání s příslušným OO ČSV rozhodnout hlasováním o odvolání člena republikového výboru z funkce, neplní-li dlouhodobě úkoly vyplývající z jeho funkce.

 

takže tady je první podmínka - musí zde být a) návrh okresu nebo b) návrh předsednictva a jeho předchozí projednání s okresem, a zároveň splněna podmínka dlohodobého neplnění úkolů u odvolávaného člena Předsednictva, jinak není možné nikoho odvolat z funkce v předsednictvu !!!

 

Trvám na tom, že podle § 28 odst. 7. Usnesení o odvolání člena ústředního orgánu (kterým je i Předsednictvo) z funkce je platné jen a jen tehdy , hlasovali-li pro něj více než dvě třetiny všech členů příslušného ústředního orgánu (tedy v našem případě RV, tedy republikového výboru !!!) , nikoliv odvolání člena ústředního orgánu okresem, okres takovou pravomoc nemá a může pouze s poukazem na § 6 odst 8 (viz výše) podat návrh na odvolání, ale nikoliv provést samotné odvolání, takovou kompetenci nemá nikdy, ani při 2/3, ani při 100 % kvóru !!!

 

Ten výklad je více než účelový, ten je přímo zločinný a v přímém rozporu s textem stanov, žádný právník to nemůže obhájit !!!

 

Ještě pro informaci jak je to s vyjádřením důvěry - rozhoduje většina ze všech přítomných, při vyjádření nedůvěry však musí být dosaženo většiny ze všech členů orgánu. V našem případě by to muselo být 40 hlasů pro nedůvěru celkem. Ani ta ovšem odvolání neznamená - k odvolání musí být vždy dosaženo více než 2/3 hlasů všech členů orgánu. Tak kolikrát se bude muset ještě hlasovat k naplnění přání př. Hrabáka a dalších jím trefně pojmenovaných "pučistů"? Kdepak je opravdu ta slušnost ?

Kontakt

RNDr. Václav Švamberk

vsvamberk@volny.cz

Vyhledávání

 

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode