Užijme času, ten rychle ubíhá.

Z diskuse...

11.10.2010 23:00

 Dostal jsem stručný dotaz e-mailem, který je přímo výzvou k zamyšlení...

 

 

Předmět: Dotaz. 

 

Text: 

Jak jsem si přečetl Vaše představení se, nic moc mi to neřeklo a proto se

ptám co teď uděláte již tv tomto čase s tím, že  na příští rok 2011 se

počítá v rozpočtu jen s 30 miliony místo letošních 70 na dotaci pro

včelaře?Tady by kandidát na předsedu  už měl vědět jak na to.

 
Odpověď na Dotaz
 
Vážený příteli,
 
již v tomto čase, jak píšete, mohu sotva něco udělat, protože nejsem osobou oprávněnou jednat za svaz. Tyto záležitosti řeší z podstaty své pracovní náplně řádně zvolený předseda a tajemník ČSV, a to minimálně do konce svého funkčního období. 
Nerozumím asi přesně, co rozumíte slovy "už měl vědět jak na to" ale předpokládám, že byste rád zachoval současnou výši dotací. Já také, takže v souladu s tím bych Vám mohl slíbit, že v případě mého zvolení nové vedení svazu bude jednat jak na Ministerstvu zemědělství, tak se Zemědělským výborem PSP ČR o všech možných podporách českého včelařství, protože ze všech ekonomických ukazatelů, které máme k dispozici, se jedná o ztrátový obor, který má blíže k obecně prospěšné veřejné službě zajištěním opylování kulturních i planě rostoucích rostlin a tím zpětně vynaložené prostředky vrací.
Z mého pohledu to má ovšem několik "háčků".
1. O výši a způsobu poskytování dotací na následující rok se jedná již v létě a na podzim předcházejícího roku, tak jak jsem uvedl úvodem. Bylo by jistě komické a ČSV v konečném důsledku poškozující, kdyby se pokoušeli předkládat své návrhy "nějací kandidáti". Po sjezdu ČSV v prosinci budou již pravidla a výše dotací na rok 2011 v návaznosti na státní rozpočet s velkou pravděpodobností známa. Kandidát na předsedu stejně jako nově zvolený předseda na tom nic nezmění. 
2. Pro další období počínaje rokem 2012 se musí jednat průběžně a s velkým předstihem. Naše ekonomické argumentace jsou celkem jasné a dobře podložené.
Také víme s kým jednat. Je možné, že v tomto směru bude působit kontraproduktivně zvýšení počtů včelstev v letošním roce i přes špatné snůškové poměry ve východní části ČR. Existují však propočty o optimálním zavčelení území České republiky 650 000 včelstvy, které ještě ani nezahrnovaly současný rozsah pěstování řepky a tohoto počtu zdaleka nedosahujeme a to ani nebereme v potaz více než 800 000 včelstev na konci 90. let.
3. Plně chápu a sdílím Vaše obavy, že je třeba intenzivně jednat, aby české včelařství neztratilo desítky milionů korun, na druhé straně nelze žít v iluzích, že všem ostatním bude kráceno, jen včelařům ne a zachrání to nový předseda - spasitel. Stačí se podívat na současné návrhy sanace státního rozpočtu. Naše postavení v tomto jednání je přece jen o něco výhodnější, dané pozitivním vlivem včelařství na zemědělství a krajinu a také skutečností, že vynakládaná částka je v celkovém objemu dotací relativně malá. To ale sotva postačí jako argument proti krácení.
4. Současně bych chtěl upozornit, že ekonomiku včelařského provozu neurčují a nemohou určovat zásadním způsobem dotace na včelstvo, i kdyby se pohybovaly řádově na 150 Kč na včelstvo. Jestliže v průměrném roce vyprodukujeme "jen podle statistiky" 7 - 8 tis. tun medu a dokážeme jej prodat o 10 - 20 Kč lépe a je reálnou skutečností, že včelařům se to za poslední 2 roky daří, potom bychom si měli uvědomit, kde je klíčové místo ekonomiky včelařského provozu. Osobně jsem přesvědčen, že je v moderních provozních metodách a zlepšování tržního uplatnění medu. 
 
Vážený příteli, co říci závěrem. Žít se dá jistě z podstaty a čekat na příchod spasitele, který podá rybu. 
Není však větším spasitelem ten, který naučí čekajícího rybařit ?
 
Hodně zdraví Vám i Vašim včelstvům !
 
S přátelským pozdravem
 
Václav Švamberk
 

 

Kontakt

RNDr. Václav Švamberk

vsvamberk@volny.cz

Vyhledávání

 

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode