Užijme času, ten rychle ubíhá.

Z kandidátského projevu ( nezvoleného kandidáta )

05.12.2010 11:24

 Dámy a pánové, vážení přátelé,


v souladu s mými představami o otevřeném informování o veřejných věcech již 2 měsíce představuji své motivace, odborné předpoklady a vize řízení Českého svazu včelařů prostřednictvím webu.
Program, který reprezentuji, je založen na proaktivní a pozitivní strategii rozvoje aktivit svazu.Není postaven na kritice programu druhých kandidátů. Chybí-li program vlastní, jsme často svědky kritiky činnosti druhých, místo kampaně o programu se stáváme svědky kampaně o lidech.K něčemu takovému se Vážení přátelé nikdy nesnížím.
To v žádném případě neznamená, že bych odmítal kritiku minulých chyb. Právě naopak, považuji ji za velmi cennou, dokonce za přímo nezbytnou součást řízení svazu. Z chyb je třeba vyvozovat konkrétní závěry proto, aby se neopakovaly. Každý, kdo něco dělá, dělá i chyby a jen hlupák se z nich nepoučí a v nich setrvává. Být zahleděn do minulých chyb je ale stejně nebezpečné jako je přehlížet. Proto má automobil zpětná zrcátka, abychom viděli, co je za námi ale přesto je určen k jízdě vpřed a oči nám, přátelé, vzadu také nenarostly.
Nechtěl bych zneužívat drahocenného času tohoto sjezdu a opět zde předkládat mnou již jednou předložené. Čas má být využíván racionálně. Pokud se k některému z delegátů mé představení cestou webu nedostalo, dovolil jsem si je i s příspěvky mého blogu několikrát vytisknout a v tištěné formě těm z Vás, kteří projeví zájem, je rád poskytnu. Nebudu tedy znovu hovořit o zásadních prioritách v oblasti tlumení nákaz, včelařského vzdělávání, plemenářské práce, racionalizace ve včelařských provozech, získávání a administrace dotací a grantů, které musí být logicky v popředí zájmu všech kandidátů
Těchto několik minut bych chtěl využít k něčemu jinému - ve stručnosti k vysvětlení toho, čím se má kandidatura odlišuje od ostatních.
1. Mám pozitivní vztah k výpočetní technice a moderním informačním technologiím. Toho jsem využil ve své informační kampani. Webové stránky jsem si vytvořil sám a sám si je administruji. Bylo to poprvé při podobné příležitosti v Českém svazu včelařů. I obsah tohoto sdělení, které Vám právě předkládám, bude na něm pro kohokoli zveřejněn během několika minut po jeho přednesení.  Takto budu s členskou základnou komunikovat i v případě mého zvolení předsedou. Další komunikační kanály budou nastaveny pro práci ústředního výboru, pro práci jeho předsednictva i pro sekretariát. Stanou se tak svazovým intranetem. Podstatné zlepšení informovanosti na principech blízkých on-line systémům povede k zefektivnění činnosti ústředních orgánů svazu a jak jsem přesvědčen i k výrazné úspoře nákladů ve všech směrech vnitrosvazové komunikace. Systém dokážu zprovoznit ještě do konce tohoto roku. Jsem přitom nepřítelem byrokracie všeho druhu a tyto záležitosti konzultuji i s mým pracovním kolegou, členem antibyrokratické komise Ministerstva zemědělství.
2. Budu podporovat digitalizaci informačních zdrojů  v rámci českého včelařského vzdělávání a zpřístupnění aktuálních i historických tisků publikací ústřední včelařské knihovny v maximálním rozsahu, který zákon umožňuje. Informace a včelařské vzdělání musí být přístupné nejširší včelařské veřejnosti bez ohledu na vzdálenosti, nákladnosti cesty či složitosti a náklady spojené s posíláním včelařských publikací. Mám v tomto směru jasné představy založené na zahraničních zkušenostech a chci v tomto  směru vytvořit celosvětově unikátní projekt.
3. Z mých dřívějších i současných pracovních kontaktů znám situaci v legislativě i laboratorních metodách používaných při posuzování kvality potravin a medu zvlášť. Jsem připraven řídit veškeré úsilí k nastolení pořádku na trhu, odstranění falzifikovaných či adulterovaných medů, které ve skutečnosti jsou největším aktuálním nepřítelem českého včelařství vůbec. S nemocemi bojovat umíme, s tímto problémem však zatím nikoliv. Současně budu usilovat o posílení pozic medu pod našimi ochrannými známkami i při vypracování standardu pro med jako regionální potraviny. Jsem vybaven potřebnými kontakty ve špičkových českých i zahraničních pracovištích i v kontrolních orgánech.
4. Budu rozvíjet mezinárodní spolupráci při výchově včelařské mládeže.  Mám na co navazovat. Řídím tuto činnost jako předseda Komise pro práci s mládeží již 17 let a členem zmíněné komise ústředního výboru jsem 25 let. Také zde máme již řadu zahraničních zkušeností a kontaktů. Na úrovni včelařské mládeže je přitom závislá budoucnost českého včelařství.
5. A nakonec pár slov k minulosti. Nejsem zatížen žádnou politickou ani včelařskou minulostí, během níž bych si byl vytvořil nepřátele, kteří by mohli mít zájem mně v mé práci bránit, či ji jakkoli ztěžovat nebo znemožňovat. Nevím o jediném takovém členovi ČSV, s nímž bych měl vážný osobní problém. Vždy jsem měl a mám ambice působit v Českém svazu včelařů jako jednotící prvek. To neznamená že bych byl ochoten přitakávat komukoli a čemukoli. Nejsem a nikdy jsem nebyl bezpáteřným přizpůsobivcem, Humblem z románu Vladimíra Neffa. Mám vlastní názory, které neváhám obhajovat, stejně jako odhalovat chyby a nedostatky a žádat jejich nápravu. Na hrubé pytle ( ve webové diskusi jich bylo opravdu minimum ) neváhám přišívat hrubé záplaty. Jsem však vždy otevřen slušné diskusi, v níž jsou prezentovány rozdílné názory a respektuji demokraticky vyjádřený názor většiny.

Vážení přátelé, mám svou podrobně zveřejněnou minulost, přítomnost i vizi budoucnosti. Jsem připraven věnovat své zkušenosti a schopnosti práci v pozici předsedy ČSV. Využil jsem všech prostředků odpovídajících současné době, abych Vám své názory představil. Děkuji Vám za pozornost, kterou jste věnovali tomuto představování po celé 2 měsíce, kdy jsem zaznamenal 1 500 návštěv na svých webových stránkách, i po tyto 2 dny jednání 9. sjezdu Českého svazu včelařů.

Kontakt

RNDr. Václav Švamberk

vsvamberk@volny.cz

Vyhledávání

 

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode