Užijme času, ten rychle ubíhá.

Dezinformační kampaň pokračuje - odpověď na otevřený dopis jednatele ZO ČSV Bruntál a člena OV ČSV Bruntál

03.11.2013 09:43

 

Dobrý den paní Knödlová,

 

děkuji za zaslání níže uvedeného dopisu, na který jsem si dovolil přiloženě reagovat písmem v červené barvě, abych vysvětlil svůj pohled na některé nepravdy uvedené v otevřeném dopise.

Budu rád, pokud bude tato má reakce rozeslána všem, kterým byl rozeslán původní otevřený dopis.

Také bych považoval za správné, aby tato moje reakce byla zveřejněna na webu, kde je údajně níže zmíněný otevřený dopis. Tak si představuji skutečnou demokratickou diskusi.

 

S přátelským pozdravem

 

RNDr. Václav Švamberk

předseda ČSV, o.s.

 

Křemencova 8

115 24 Praha 1

tel. +420 774 830 411

e-mail: svamberk@vcelarstvi.cz

skype: vaclav.svamberk1

www.vcelarstvi.cz

 

 

Dne 2. listopadu 2013 11:34 ZO Bruntál <zobruntal@vcelarstvi.cz> napsal(a):

Vážená paní Knödlová, vážení přátelé

Sleduji pečlivě situaci a vývoj v ČSV, ovšem na rozdíl od paní Knödlové vidím situaci trochu jinak a tak jsem se rozhodl také napsat otevřný dopis v rámci vyvážení názorů s pohledem z druhé strany.

Souhlasím s názorem paní Knödlové v tom, že situace je velice vážná.

Ovšem je vážná ne proto, že jsou stále včelaři,funkcionáři, kterým není situace v ČSV lhostejná a proto kladou otázky a chtějí na ně znát odpovědi, ale proto, že PRV v čele s předsedou svým jednáním porušují stanovy ČSV,neplní usnesení RV, tají, kryjí nebo bagatelizují problémy které evidentně v hospodaření ČSV jsou a přes časopis včelařství a dosazenou novou paní redaktorku se snaží očernit všechny, kteří se zajímají a chtějí znát odpovědi na ty nejpalčivější otázky, které nás trápí a naopak neinformují včelařskou veřejnost o problémech které nás trápí. 

Bylo by nanejvýš vhodné uvést, které všechny paní redaktorka očerňuje. Očerňováním bych pochopitelně rozuměl, že o nich zveřejňuje cosi nepravdivého a nactiutrhačného. 

Není možné aby si řádně zvolení představitelé dělali co chtějí, svým jednání poškozovali svaz a ostatní členové a funkcionáři se nemohli k tomuto dění vyjádřit jak to naznačuje paní Knödlová.

Nejde zde o nějaké nerespektování demokratické volby , ale přímo o demokracii v CSV jako takovou!!

Označování někoho kdo má odlišný názor, kdo chce znát odpovědi na citlivé otázky jako někoho kdo destruuje Svaz mi připomíná praxi před rokem 1989!

Paní Knödlová protestuje proti stažení jejich otevřeného dopisu na podporu současného předsedy. Jsem také proti tomuto stažení,jednou to tam viselo ať to tam visí dále, ale já požaduji aby tam visely i jiné otevřené dopisy, které naopak kritizují a upozorňují na ne zcela standartní praktiky v ČSV. To je totiž ta demokracie. Jeden takovýto dopis od př. Plška si můžete přečíst na webu OVCSV Opava, který na svém aktivu zástupci Moravskoslezského kraje velkou většinou odhlasovali jako názor zástupců ZO a OO CSV MS kraje.

Není mně známo, že byste zveřejnění Vašeho otevřeného dopisu na webu ČSV požadovali. Bude-li tomu tak, jeho zveřejnění určitě podpořím, ovšem i s níže uvedenými vysvětlujícími poznámkami, na něž mám jako osoba dotčená některými Vašimi nepravdivými tvrzeními plné právo. To je totiž ta demokracie.

Tento dopis i vyhodnocením aktivu najdete zde:

https://oocsv-opava.webnode.cz/zapisy-ze-schuzi-ov-a-z-aktivu/

 

Ted se dotknu některých konkretních věcí, kterými podložím svá předchozí tvrzení, aby mi nebylo vyčítáno, že jen mlátím prázdnou slámu. 

Být konkrétní je správné avšak údaje níže uvedené jsou velmi nepřesné a tím ve svých důsledcích zavádějící a způsobilé manipulovat názory čtenářů. Proto si dovolím reagovat, zpřesnit a vysvětlit svůj pohled na věc. 

Porušování stanov CSV představiteli orgánem PRV:

PRV odsouhlasilo převod nemovitostí v katastrech Řešetova Lhota Pusté Řibřidovice bez předchozího schválení RV což je přímé porušení stanov ČSV což konstatoval ve svém usnesení i RV na svém jednání 23-24.3.2013

Převod nemovitosti uskutečňoval Výzkumný ústav včelařský ze svého majetku. Předsednictvo se o věci dozvědělo následně a protože ČSV má 20 % podíl ve VÚVč. bylo třeba odsouhlasení na RV. To se samozřejmě nemohlo řešit ani neřešilo schválením na PRV ale až na RV. Bylo schváleno standardním postupem, teprve potom byl převod nemovitosti dokončen, škoda nevznikla a z mého pohledu netřeba se k této věci vracet. 

 

Nezodpovědné nakládání s prostředky CSV

Podivné smlouvy s firmou Video Kolář – Fenologie 2 – cca 250 000,-Kč – Video Kolář již tento titul prodává v rozporu s dotačním titulem a tudíž hrozí penále za porušení dotačních pravidel.

Smlouvy nejsou podivné, vycházejí z těch, které uzavíral ČSV s firmou Videoslužby Kolář po řadu let na jiné včelařské filmy. Tyto smlouvy nikdy nikdo nezpochybňoval, teprve od loňského roku bylo rozhodnuto podstatně zpřísnit podmínky těchto smluv ve prospěch distribučních práv ČSV, což se na druhé straně promítlo do smluvní výrobní ceny. Věc řešila komise pro vzdělávání a o smlouvě jednala s výrobcem za předsednictvo dvojice př. Linger - JUDr. Brückler. Smlouva byla schválena na PRV. Sám jsem se jednání o smlouvě nikdy neúčastnil. 

Zbytečná CD v angličtině 500ks za cca 300 000,-Kč - nejdou hradit z dotace,protože nejsou určeny k výuce

DVD v angličtině  nepovažuji za zbytečná. Již dříve se vyráběla anglická mutace jiných DVD a nikdo to nezpochybňoval. Vámi uvedená cena je ovšem téměř pětinásobně vyšší než skutečná! Navíc, jak jistě víte, je v materiálech 9. sjezdu úkol vybudovat mezinárodní centrum pro vzdělávání včelařů, záměr je podporován MZe, Apislávií a nyní po kongresu Apimondie i Apimondií a FAO - z čeho tedy usuzujete, že anglická DVD nejsou určena k výuce a vyvozujete důsledky??? První díl filmu Fenologie a včely v anglické verzi se právě naopak setkal v Kievě s velkým zájmem účastníků Apiexpa.

RV na svém zasedání 10.8.2013 odhlasoval do usnesení, že členové PRV, kteří schválili výrobu anglických DVD a uzavření smluv s firmou Video Kolář jsou odpovědní za případnou škodu v budoucnu vzniklou

Ano. Troufám si tvrdit, že v případě poslední smlouvy škoda nevznikla ani nevznikne. Ovšem bude třeba se podívat i na ony starší smlouvy, jak je jmenovitě v onom usnesení. 

Apidomie v Kyjevě– delegace 5 lidí cca 500 000,-Kč.

Předpokládám, že myslíte Apimondii. Cenově jste tentokrát přestřelili "jen" téměř dvojnásobně - kam na ta čísla chodíte ??! Cenu naší účasti vzhledem charakteru a úspěchu naší účasti nepovažuji za přemrštěnou. Je přibližně rovna nákladům na Apimondii v Montpellier. Převézt vše do Kieva přitom nebylo, jak ví každý z Vás, kdo někdy potřeboval projet PL/UA hranici, vůbec jednoduché. Podařilo se mně to to především díky kontaktům na našem velvyslanectví v Kievě a také díky tomu vypadal náš stánek tak jako málo jiných a nemuseli jsme se opravdu za nic stydět. Nehledě k tomu, že vzdělávací aktivity ČSV z projektu IMYB byly v závěrečném ceremoniálu jmenovitě vyzdviženy jako jediný projekt hodný následování za celý evropský kontinent.

Penále minimálně 2,5 milionu za nevyčerpanou a nevrácenou dotaci v Nasavrkách.

Proč se nehledá viník a nepožaduje se po něm vzniklá škoda?? Kdo měl dispoziční právo  k účtu na kterém leželo něco kolem 10 milionů??

Z čeho se zaplatí toto penále?? ze svépomocného fondu?? z peněz nás všech?? A co viníci??

Na tyto otázky vedení neodpovídá, jen mlží.

Nemáte přesné údaje. Věc byla uzavřena teprve v minulém měsíci. Cílem vedení svazu bylo minimalizovat vzniklou škodu. Minimálně po tuto dobu nebylo vhodné záležitost otevírat. Tak rozhodl i RV včetně pověření ÚKRK kontrolním šetřením. To proběhlo a výsledky budou předloženy členům RV v příštím týdnu. Sdělení, že vedení neodpovídá a mlží neodpovídá pravdě. Usiloval jsem po celou dobu o minimalizaci škody a o svých aktivitách informoval na jednáních PRV a RV. Původní letos vyměřené penále kleslo o více než 75 %. To nepovažujete za dobrý výsledek ??? Se vznikem celé této škody v letech 2005 - 2008 přitom nemám nic společného.

Akce Bez medu to nejde

Máme za sebou druhý cyklus tohoto projektu a před námi je rozhodnutí o jeho pokračování pro roky 2014-2016.

Akce „Bez medu to nejde „ stojí na 3 roky 30 mil. Z toho 6 mil je příspěvek CSV + 6mil DPH, které nám bylo za léta 2011-2013 kompenzováno. Chci jen podotknout, že je to projekt přes dotace EU a tak propagace může být jen na produkt spotřeby medu ne spotřeby českého medu od českého včelaře. Za naše peníze tedy propagujeme i různé pochybné medy v různých řetězcích a distributoři a dovozci se nám za to jen smějí.

Navíc nevím jaká je efektivita tohoto programu?? Zeptejte se nějakého nevčelaře ve svém okolí jestli o takovém programu někdy slyšel? Podle mne daleko více pro českého včelaře znamená činnost ČOI zveřejnění nekvalitních medů nacházejících se v prodeji v televizi.

Jen pro představu. Včelaři Moravskoslezského kraje si nechali zpracovat reportáž na podporu spotřeby medu od našeho včelaře do regionální televize za 30 000,-Kč a ještě to mají vše na dvd takže to mohou používat opakovaně. Sledovanost byla cca 1 milion obyvatel. 

Takže podle mne pokud by se peníze určené na propagaci rozdělili do jednotlivých krajů tak by si tyto kraje mohly zjednat efektivnější a levnější propagaci medu a to od našeho českého včelaře.

Předpokládám, že se vyjadřujete k "Programu na zvýšení spotřeby medu" - "Bez medu to nejde" je chráněný slogan ČSV, který vstoupil úspěšně do širokého povědomí včelařské veřejnosti. Program byl velmi pozitivně hodnocen při závěrečné kontrole Evropskou komisí a je vzorovým programem v rámci celé EU. Porovnávat to s jedním filmem? Ostatně, kde jste došli ke sledovanosti 1 mil. diváků, blahopřeji, jste asi nad úrovní Otázek Václava Moravce...  Každý výstup musí být měřitelný standardními mediálními nástroji. V případě našeho programu tomu tak bylo a dosah byl prokazatelně veliký. V každém okrese proběhlo v průměru několik akcí a k tomu mnoho výstupů v celostátních médiích včetně televizních kanálů. Když dostanete na propagaci oboru na tři roky 25 mil. Kč a máte přidat 5 mil. Kč + DPH považujete to za špatné ??? Chápu, chcete dostat celých 30 mil. Kč, jenže tak to možné podle pravidel není. Proto teď sháním i těch 5 mil. od sponzorů a ještě se najdou tací, kteří to kritizují...Prosím, nezapomeňte, že nejde jen o reklamu medu ale v první řadě o obrovskou příležitost zvýšit společenský kredit českého včelařství a toho jsme právě tímto programem dosahovali a dosahovat bychom i dále mohli. Jinak ČOI si patrně pletete se SZPI s níž úzce spolupracuji, ale to je jen drobný detail - o reklamě pro nekvalitní med prostřednictvím našeho programu, kde jsme zdůrazňovali kvalitativní kritéria medu, nemůže být vůbec řeč. Opak byl pravdou. Program byl zejména o kvalitě medu.

Dle usnesení RV z jednání 23-24.3.2013 mělo proběhnout na aktivech školení pokladníků Okresů.

Při dotazu na toto školení na podzimním aktivu mi př. Sciskala odpověděl, že se na toto ptal místopředsedy Dlaba a ten mu odpověděl, že nebude, že na to nejsou peníze.

Je mi z toho smutno, když nejsou peníze na tak základní a zásadní věc jako je proškolení pokladníků v řádném vedení agendy ZO a OO. Tímto si jen zaděláváme opět na budoucí problém a přitom naše vedení vydává prostředky na pochybné a zbytečné projekty.

 Mně je zase smutno z toho, že proškolení pokladníků je schopen někdo použít jako důvod k hlasování o nedůvěře předsedovi ČSV... Důležité není, aby školení proběhlo jen proto, že je v plánu. Musí být zabezpečena jeho kvalita. Osobně nesouhlasím s původním plánem proškolit školitele (neodborníky), kteří budou dále školit pokladníky (často odborníky). Mě musí a bude zajímat kvalita a efektivita naší práce. 

A na závěr časopis včelařství:

Začnu výběrem nové paní redaktorky, který byl dle zasvěcených ohlasů krajně nestandartní, neboť paní redaktorka prý nebyla vítězkou výběrového řízení, ale byla jmenována na základě žádosti nejmenovaného člena vedení. 

Výběr redaktora je v kompetenci PRV nikoli zasvěcených ohlasů. Výběr nové redaktorky se uskutečnil po diskusi a vyjádření všech členů PRV, Pro p. Ingrovou byla výrazná většina - jen 2 členové byli pro jiného kandidáta. Žádný z členů vedení pochopitelně žádost o jmenování paní Ingrové nepodal. Kdo jen trochu zná, jak jedná PRV, ví, že něco takového je naprostým nesmyslem! Uvedené sdělení je tedy zcela lživé. 

Potom se nedivím tomu, že se v našem časopise pomalu vytváří kult osobnosti předsedy ( v čísle 10/2013 je 10 fotek předsedy a v čísle 11/2013 dokonce 12), a v časopise se úplně pomíjí informovanost členů o problémech, které v ČSV jsou.

Informovanosti o problémech ČSV věnuje nyní časopis mnohem více místa než tomu bývalo dříve. Že se to někomu nelíbí je skutečností, protože pravdivé informace o problémech a rizicích či informování o konkrétních aktivitách a práci předsedy se nelíbí hlavně těm, kteří jej chtějí odstranit doslova za každou cenu (viz zmíněné hlasování ke školení pokladníků). Předseda byl ještě v srpnu a na začátku září kritizován na PRV (viz zápis), že nedostatečně prezentuje svoji práci.  Začal ji tedy více prezentovat, ono totiž je co prezentovat, a hle, je to prý kult osobnosti. Jak se říká - "kdo chce psa bít, hůl si najde".    

Paní redaktorka Ingrová zcela nepokrytě zneužívá svého redakčního úvodního slova k dezinformacím a manipulaci.

Promiňte, k jakým dezinformacím a k jaké manipulaci? Dezinformace je nepravda nebo lež, manipulace zpravidla totéž šířené s jistým cílem. Té je ve Vašem příspěvku spousta - viz všechny chybné údaje a lži, na které jsem ukázal a jsem schopen je prokázat. Jste to tedy Vy, kdo svým příspěvkem dezinformuje a manipuluje. Váš cíl je jasný, promyšleně poškodit dobré jméno vedení a především předsedy ČSV. 

V srpnu se konalo zasedání RV. Usnesení bylo zveřejněno ve včelařství č.10/2013. Nikde ani zmínka o tom jaký byl průběh jednání, o čem se diskutovalo atd.

Existuje oficiální zápis. Vzhledem k tomu, jak obstrukčně vystupovalo několik členů PRV podle jistého vlastního scénáře, podrobný zápis by byl, bohužel, dosti znechucující. Disponuji ovšem kvalitní nahrávkou onoho jednání. Na vyžádání Vám ji rád poskytnu.  

Najednou v čísle 11/2013 se paní redaktorka ohrazuje nad mírou kritiky jaká byla z řad členů RV vznesena na adresu předsedy. Místo objektivní reportáže z jednání RV se paní redaktorka snaží jen vyštourat na kritiky nějakou špínu místo toho aby se zabývala tím jestli to co je kritizováno se zakládá či nezakládá na pravdě. Myslím, že redaktor časopisu má být nestranný pozorovatel, který popisuje stav věcí tak jak jsou tedy jak kritické názory tak i eventuální obhajobu vedení.

Paní redaktorka napsala jen to, co na jednání skutečně viděla a co tam viděl každý. Pravda někdy pálí jako oheň. Vypalování (kauterizace) je ovšem formou léčení vředů. Pravdy bychom se proto neměli bát, je i součástí ozdravení ČSV. Touto zásadou jsem se vždy řídil a řídit budu, i ve vztahu k práci paní redaktorky.

Paní redaktorka v tomto absolutně selhává a je jen nástrojem vedení k naší neinformovanosti a k tomu aby bylo vedení vylíčeno jen v tom nejlepším světle.

Přitom problémů o kterých by měla členská základna vědět je více než dost.

Viz má odpověď k otázkám manipulace. Tyto 2 odstavce jsou jasně manipulativní bez skutečného konkrétního obsahu.

Ještě si neopustím poznámku k reportáži z Apidomie v Kyjevě. Společně se včelařstvím 11/2013 mi do schránky přišel časopis moderní včelař kde je také reportáž z Apidomie. S lítostí musím říct, že reportáž v Moderním včelaři je řádově několikanásobně vyšší úrovni než reportáž paní Ingrové, která se asi zabývala jen tím jak získat co nejvíce fotografií našeho předsedy, ale to podstatné ji úplně unikalo.

Opět se jedná zřejmě o Apimondii. Paní redaktorka zpracovala  reportáž z Apimondie, jak ji viděla ona, a jak uvádí v závěru své reportáže, dále budou o Apimondii informovat z různých aspektů členové delegace ČSV,  kteří se zaměřovali na jednotlivé části výstavy ze svého pohledu a také bude dán prostor pracovníkům VÚVč., kteří se kongresu a výstavy zúčastnili. O Apimondii tedy bude publikováno ještě mnoho dalších informací. 

Omlouvám se všem, za délku mého dopisu,ale pokud bych neuvedl alespoň některé příklady nezodpovědného chování našeho PRV tak bych byl zase kamenován za to, že kritizuji bez aspoň nějakých podpůrných důkazů.

Kritika je skvělá věc,ovšem jen tehdy, je-li podepřena opravdu důkazy a nikoli pouze manipulativními domněnkami. 

S pozdravem jednatel ZO Bruntál a člen OV Bruntál

Pospíšil Martin

 

S přátelským pozdravem

RNDr. Václav Švamberk

předseda ČSV, o. s. 

Kontakt

RNDr. Václav Švamberk

vsvamberk@volny.cz

Vyhledávání

 

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode