Užijme času, ten rychle ubíhá.

Blog

18.09.2017 19:01

Závěrem

Je tomu právě již 7 let, co mně při telefonickém hovoru navrhl přítel z našeho okresu, že bych měl kandidovat na předsedu ČSV. To by mě nikdy nenapadlo. Ač jsem tehdy s díky odmítl, jak jsem nad věcí přemýšlel, zdálo se mně přece jen v situaci, jak se tenkrát vyvíjela, že by odmítnutí svědčilo o nedostatku odvahy nabídnout zkušenosti a pomoc tam, kde jich je pro modernizaci zájmového svazu třeba. Prvním novým prvkem, který jsem použil, byl jiný způsob komunikace. Jeho základem se stal právě tento web.
Za léta, která uplynula od osudového rozhodnutí až do letošního roku, mně diskuse v rámci ČSV poskytly mnohé cenné třebas občas hořké zkušenosti, kterých bych jinak nabýt nemohl.

Každá práce a řídící a organizační zvláště si žádá odpovídající míru kompetence a vysokou míru osobních pravomocí. Bez nich máte realizační sílu komára. Nejhorší ze všech je tzv. kolektivní řízení. Jakkoli vzedme tato věta odpor a protesty umně manipulující názory neznalých, trvám na ní. Kolektivní řízení je ve skutečnosti synonymem neodpovědného neřízení, které lze využívat k překvapivému postupu nekompetentních osob na vyšší posty organizační struktury bez odpovídajících předpokladů. To je v konečném důsledku problém pro řízený subjekt - přesněji pro jeho směřování a výkonnost. Někdy se to ztratí, když vlastně žádná měřitelná kritéria výkonnosti nejsou.

Po všech zkušenostech jsme proto nabídli jako členský spolek změnu stanov, která by těmto negativům i s významnou úsporou dokázala čelit. Výsledkem byla změna stanov, která náš spolek vyhodila ze svazu. Zkusili jsme přesto pomoci v časopise Včelařství. Po odebrání pravomocí a stálém ignorování řady doporučení nakonec i moje práce i několika mých přátel v redakční radě letos skončila. Opravdové přátele tímto neopouštím a dokud bude má ZO ČSV potřebovat pomoc v nejnáročnější práci, kterou má jednatel, rezignovat na ni nebudu. Bylo by to pohodlné avšak nezodpovědné asi tak jako přístup jednoho předsedy, který vyvedl svůj spolek z ČSV, aby v něm po roce rezignoval na funkci a nechal své kolegy, ať si to řídí sami. Rozhodně se však v žádné další funkci v Českém svazu včelařů, nedojde - li k zásadní reformě, již nikdy angažovat nebudu. Pro nezkušené může být historie příspěvků na tomto webu tímto článkem uzavřená zdrojem poznání a snad i užitečnou inspirací pro tvorbu vlastních názorů a postojů. 

Život je krátký, umění velké a příležitost prchavá. Pro mě je a bude onou příležitostí a zárukou smysluplné práce, za jejímiž výsledky se mohu s radostí ohlédnout, konkrétní projektová činnost Spolku pro rozvoj včelařství MÁJA a právě otevřeného Agroenvironmentálního včelařského centra MÁJA v Kožlanech na severním Plzeňsku. Zárukou, že čas, který je mně jako včelaři vymezen, neprožiji nadarmo.

RNDr. Václav Švamberk

14.05.2015 23:31

Proč bych se měl divit tomu, že o mně špatně mluví špatní lidé? (Marcus Tullius Cicero)

V poslední době se množí útoky zaměřené proti mé osobě i mým spolupracovníkům se zřejmým cílem poškodit mé jméno a tímto prostřednictvím způsobit škodu rozvíjejícímu se Spolku pro rozvoj včelařství MÁJA. Jelikož tato lživá vyjádření jsou stále aktivněji šířena ústní i písemnou formou a mají mnohé znaky pomluv, nemohu jako předseda Spolku pro rozvoj včelařství MÁJA, jako člen ČSV i jako občan našeho státu k věci dále mlčet. Nechceme si nechat  narušovat  a znechucovat naši práci na projektech, které nás baví a přitahují mnoho dalších zájemců k práci ve spolku MÁJA. Jsou navíc napadáni další naši kolegové a přátelé, za nimiž, na rozdíl od jiných, je kus dobře odvedené práce a nikoli jen prázdné žvanění a chaos, jehož byli mnozí svědky na posledním jednání RV ČSV, na jehož aktuální vedení přitom pomlouvači pějí ódy.

Každý poctivý pokus domoci se pořádku, naplňování stanov, jejich modernizace a snaha aktivizovat včelařskou činnost v naší zemi je bohužel primárně vydáván za spor se svazem jako takovým. Cituji pomlouvačnou pasáž z jednoho z těchto sdělení (komentář černými písmeny):

Co se týče spolku Mája, tak těch dotací již čerpal více (LEŽ), něco je to dohledatelné na stránkách SZIF (TAK TO "NĚCO" DOHLEDEJTE !). O té 400 tisícové dotaci (LEŽ) na arboretum či co tam byla zmínka. Je podezřelé, že spolek, který tu není ještě ani rok (LEŽ), tak již čerpal takové množství dotací (JAKÝCH DOTACÍ ???). Bohužel navíc zakladatelé toho spolku nejsou důvěryhodní lidé (POMLUVA), jsou za nimi velmi sporné projekty (vytunelovaná Včela předboj, akce Bez medu to nejde, po kterém za těch 40 milionů ani ty webowky www.medeu.cz nezbyly, milionová pokuta udělená svazu kvůli firmě NVT repro atd atd...) (VELKÉ MNOŽSTVÍ ZÁSADNÍCH LŽÍ A POMLUV – mé vyjádření ke kauze Včela Předboj, a. s. - viz odkaz níže) a někteří se soudili, nebo doposud soudí s ČSV. (ŠLO O MORÁLNÍ POVINNOST PŘEDSEDY NEMLČET A ZAŽALOVAT JEDNOZNAČNÉ PORUŠENÍ STANOV NIKOLI O SOUD S ČSV – SOUD OSTATNĚ V KAUZE PORUŠENÍ STANOV VĚCNĚ NEROZHODL, VIZ NÍŽE)

Opět v jiném příspěvku (gramatiku a zvláštnosti formulací ponechám, abych nezasáhl do autorských práv...):

“Bývalí předseda se soudil se svazem to nepřidá na dobré pověsti.” (PRÁVĚ NAOPAK: NA DOBRÉ POVĚSTI NEPŘIDÁ – VIZ TEXT NÍŽE – MLČENÍ, PŘIHLÍŽENÍ K PORUŠOVÁNÍ STANOV NEBO DOKONCE AKTIVNÍ ŠÍŘENÍ POMLUV – TO JE VAŠE DOBRÁ POVĚST???)

Za jeho vedení nebylo vypsáno výběrové řízení na tisk časopisu, který se tiskne z dotací. (PŘIPOMÍNÁTE MNĚ PANE RÉTORIKU Z DOBY PŘIHLOUPLÉHO POKUSU MNĚ ODVOLAT Z FUNKCE PŘEDSEDY ČSV, NEBOŤ NEPROBĚHLO ŠKOLENÍ POKLADNÍKŮ...JE TOMU PRÁVĚ NAOPAK: O VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A JEHO OBJEKTIVITU JSEM USILOVAL, BYL JSEM ČLENEM VÝBĚROVÉ KOMISE JEŠTĚ V DOBĚ PŘEDSEDNICTVÍ ING. MANDÍKA, KDY VĚC NIKAM NEDOSPĚLA. ZA MÉHO PŘEDSEDNICTVÍ VĚC OPAKOVANĚ PROJEDNALO PŘEDSEDNICTVO, KTERÉ JE STATUTÁRNÍM ORGÁNEM, PŘEDSEDA TOTIŽ V TOMTO OHLEDU NEMŮŽE ROZHODNOUT O NIČEM - ÚKOL REALIZOVAT VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ BYL OPAKOVANĚ ULOŽEN EKONOMICKÉ KOMISI - TA NEKONALA…)

Což vyústilo v tučnou pokutu v řádech stovek tisíc,dle poslední informace zatím se svaz snaží sankci změkčit,škoda není vyčíslena. (JE MNĚ ZNÁMO, ŽE ČSV DOSTAL POKUTU “ZA PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ”, NIKOLI KONKRÉTNĚ ZA VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA TISK A DISTRIBUCI ČASOPISU - PISATEL VÍ VÍCE??? PISATEL JAKSI ZAPOMNĚL, ŽE ZA DŘÍVĚJŠÍ PORUŠOVÁNÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ BYL ČSV NUCEN VRÁTIT 11,2 mil. KČ ??? – I TO ZAPOMNĚL, ŽE SE MNĚ PODAŘILO VYJEDNAT SNÍŽENÍ 100 % PENÁLE NA ZBÝVAJÍCÍCH 2,4 mil. TAKTO VZNIKLÁ CELKOVÁ ZTRÁTA FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ ČSV VE VÝŠI 13,6 mil. KČ ZJEVNĚ PISATELE NEZAJÍMÁ, ASI JEN PROTO, ŽE V TÉ DOBĚ ŠVAMBERK NEBYL PŘEDSEDOU ČSV. PRAVDOU JE, ŽE JSEM BYL BLÍZKO “ODPUŠTĚNÍ” ZBYLÉ ČÁSTKY PENÁLE - NEBÝT HANEBNÝCH UDÁLOSTÍ Z KONCE ROKU 2013 A POČÁTKU ROKU 2014. TYTO UDÁLOSTI JSOU NÍŽE VE STARŠÍCH PŘÍSPĚVCÍCH TOHOTO BLOGU PODROBNĚ POPSÁNY - KAŽDÝ SI MŮŽE UČINIT VLASTNÍ ÚSUDEK.)

JEDINÉ, CO TENTO PISATEL NEZAPOMNĚL, JE POMLOUVAT !!!

Další pán se ve snaze očernit mé spolupracovníky pokouší se zjevnou neznalostí a možná i ve snaze překrucovat fakta, otevírat již mnohokrát jasně odpovězené otázky.

Vážený pane, na váš dotaz, zda “výběrové řízení na redaktora dotovaného časopisu” vyhrál pan Ing. Vít Holenčin (správně Holienčin) proto sděluji: NENÍ TO PRAVDA. VÝBĚR REDAKTORA JAKO KAŽDÉHO ZAMĚSTNANCE JE V KOMPETENCI PŘEDSEDNICTVA RV ČSV, TO DEMOKRATICKY VÝRAZNOU - ZDŮRAZŇUJI OPRAVDU KVALIFIKOVANOU TJ. VÍCE NEŽ ⅔ VĚTŠINOU - VYBRALO P. INGROVOU.

K mému údivu ke zřejmě nikdy nekončícím a podivně politicky motivovaným dotazům na otištěný naprosto nepolitický rozhovor s Andrejem Babišem, znovu konstatuji: ROZHOVOR SE UDÁL PROTO, ŽE ÚKOLEM PŘEDSEDY BYLO JEDNAT S PANEM BABIŠEM O MOŽNÉ PODPOŘE VČELAŘSTVÍ POTŘEBNÉ K VYUŽITÍ DALŠÍCH DOTAČNÍCH TITULŮ V TOMTO OBDOBÍ. O POLITICE PŘI ROZHOVORU ANI V ČLÁNKU, POKUD JSTE JEJ VŮBEC ČETL, NEPADLO JEDINÉ SLOVO.

A PROČ SE TEDY “PANE APOLITICKÝ” NEPTÁTE (JAK ŘÍKÁTE ”NOTA BENE”) ZA JAKÝM ÚČELEM SOUČASNÝ PŘEDSEDA NAVŠTĚVUJE SJEZDY POLITICKÝCH STRAN ???

Jak je možné, že firma NVT Repro byla vybrána bez výběrového řízení ? TO SE, VÁŽENÝ PANE, PTEJTE DŘÍVE NAROZENÝCH A DŘÍVE ČSV ŘÍDÍCÍCH, NEŽ SE ROZHODNETE POKRAČOVAT VE ŠPINĚNÍ MÉ OSOBY A MÝCH SPOLUPRACOVNÍKŮ. JÁ JSEM V REDAKČNÍ RADĚ VÍCE NEŽ 20 LET - A O VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ NA DODAVATELE ČASOPISU JSEM TAM NIKDY NESLYŠEL… CHCETE SNAD ÚDAJNOU POKUTU ROZŠÍŘIT I NA ZMÍNĚNÁ PŘEDCHÁZEJÍCÍ LÉTA?

Opravdovým vrcholem pomlouvačské sprosťárny jsou snahy spojovat mé jméno s vytunelováním podniku Včela Předboj, a. s.: DŮRAZNĚ ODMÍTÁM, ABY MÉ JMÉNO BYLO JAKKOLI SPOJOVÁNO S TOUTO KAUZOU A KONSTATUJI, ŽE KAŽDÝ, KDO TAK V MINULOSTI ČINIL, ČINÍ NEBO ČINIT BUDE, JE SPROSTÝ POMLOUVAČ SE VŠEMI DŮSLEDKY, KTERÉ MU TOTO CHOVÁNÍ V BUDOUCNU MŮŽE PŘINÉST.

Ti, které mé působení v podniku Včela Předboj, a.s. opravdu zajímá, mohou nalézt pravdu zde:

docs.google.com/document/d/1fobMjISQKWzOqlSfZ9i6bSAt3pBY0hoZaET6xoNmYHU/edit?usp=sharing

Koho zajímá můj celkový pohled na dobu, kdy jsem působil ve funkci předsedy ČSV, o. s., může si jej přečíst dříve, než začne vytvářet smyšlené konstrukce:

drive.google.com/file/d/0BxEhg_HLTbJkN0FoTW4ySExuRmxjY20wMk1lTnNwb2p2OWdz/view?usp=sharing

Jiný hezký nápad na vytvoření transparentního účtu Spolku pro rozvoj včelařství MÁJA vítám - OVŠEM AŽ POTOM, CO ZAVEDE TRANSPARENTNÍ ÚČTY (VČETNĚ ZVEŘEJNĚNÍ VŠECH SVÝCH SMLUV) ČSV A OSTATNÍ SPOLKY, KTERÉ JSOU TAKÉ JEHO ČLENY A MAJÍ MNOHEM DELŠÍ HISTORII, V NÍŽ JE CO ZVEŘEJŇOVAT. V DOBĚ SVÉHO PŘEDSEDNICTVÍ JSEM V TÉTO SNAZE NEBYL ÚSPĚŠNÝ – MOŽNÁ SE TO PODAŘÍ VÁM. PŘEJI VÁM HODNĚ ŠTĚSTÍ V TÉTO ZÁSLUŽNÉ PRÁCI.

“...k RNDr. Václavu Švamberkovi mám opravdu velké výhrady…”(z dopisu pomlouvače)

VÁŽENÝ PANE, JÁ K VÁM TAKÉ!

Pokud máte nebo kdokoli z “přátel” má potřebu se seznámit podrobněji s kteroukoli kauzou, s níž se pokoušíte spojovat mé jméno či jména mých spolupracovníků, a vynaložíte stejnou odvahu a čas, s jakou píše své smyšlenky do dehonestujících e-mailů a mlžíte na konferencích, navrhuji vám čestně se sejít a/nebo i s mými kolegy věci bez emocí diskutovat z očí do očí. PRAVDA O MNOHÝCH SKUTEČNOSTECH JE NATOLIK VŠEOBECNĚ ZNÁMA A NEPŘÍLIŠ SLOŽITÁ, ŽE CHTĚL-LI BY KDO O TOM JEŠTĚ POCHYBOVAT, NABÍZÍM SE, ŽE JEJ PŘIVEDU RYCHLE K ÚPLNÉ A ZŘEJMÉ JISTOTĚ.

 

Karel Čapek:

Vážil bych si každého útoku, kdyby za ním stál muž ochotný vést důkazy a přijmout důsledky.

Avšak nejbídnější jsou osobní a politické kampaně, které se vedou od úst k ústům, šeptem, v podzemí; strašná je atmosféra, ve které každé slintavé "prý" a "slyšel jsem" a "říkal mi jeden vysoký úředník" platí víc než veřejné skutky muže. Lze se bránit proti tygru i štěnici, ale nelze se bránit proti pomluvě. Někdy můžete chytit pomlouvače; ale nechytíte a nezadržíte špinavého slova, které utrousil. Pomluva je rebelantství otroků; je to odboj lokajských duší; je zbabělá, nečestná, nerytířská, podlá. Můžete nenávidět se ctí; ale nemůžete pomlouvat se ctí. V soukromí zostudit člověka není boj; je to jen uličnictví. Je možno se bona fide v člověku mýlit; ale není možno jej bona fide pomlouvat, kryje se zákeřím důvěrnosti a naznačování. Jsou případy, kdy pomluva nezasahuje jen osoby, nýbrž ponižuje národ.

Ať si představujeme svůj stát jakkoliv, musíme jej připravovat jako obec čestných a nezkřivených lidí; nikoliv jako potměšilé stádo libující si v nečistotě a závisti.

Daří-li se klevetám, je to znamení, že i slušní lidé jsou – řekněme mírně: hodně nestateční nebo pohodlní. Vy všichni slušní lidé, kteří jste kdy zaslechli kalnou pomluvu, jste zanedbali vážnou lidskou povinnost, když jste na místě nepožádali pomlouvače, aby svá slova dokázal nebo odvolal.  I vy jste napomáhali zlému, mlčíce. I vy jste se vyhnuli odpovědnosti, nechávajíce zlé slovo žít bez odpovídání. Vy, kteří jste jen povídali dál, co jste slyšeli, jste poloviční darebáci; vy, kteří jste k pomluvě mlčeli, jste mravně slabí. Budiž žádána odpovědnost za slovo mluvené i psané; považujte prostě za lháře, kdo se odpovědnosti uhne.

Je nám třeba jistého teroru slušnosti.

Odvažuji se tvrdit, že tohle přítmí klepů a žvanění je československou zvláštností; pokud znám vzdělané cizí země, řekl bych, že se tam více než u nás poví veřejně, ale že tam soukromé ostouzení není společenským a domácím zvykem.

Každý z nás je příslušnou instancí, jde-li o tuto národní zvrhlost; každý může a má na svém místě zavazovat lidi k slušnosti a odpovědnosti.

Nevolejme po četnících, nýbrž po občanech; anarchie morální je chronická forma anarchie politické; tohle zlo zastavit by bylo skutečnou službou státu.

 

Lidové noviny 11. 9. 1927

 

Zdá se, že ani po téměř 100 letech se toho u nás mnoho nezměnilo. Závist plodí nenávist a z ní se rodí lež a pomluva, která otravuje ovzduší kolem nás. Proto tvůrci této zatuchlé mlhy neustále závistivě pátrají po tom, co kdo má a od koho to má, brzy je patrně bude zajímat dotace na váš kotel, zateplení rodinného domu, ekologickou pastvinu... a když je a bude jejich pátrání bezvýsledné, protože věc byla dokonce vytvořena vlastním úsilím bez jakékoli “dotace” (např. areál Včelařského agroenvironmentálního centra - nesprávně hloupými pomlouvači nazývaný včelařské arboretum) namísto toho, aby se sami za své prostředky, svou hlavou a svými pažemi přičinili něco vytvořit, budou jen slídit (dotazy na ministerstvech a obcházením tamních pracovníků) a špinit svými pomluvami ve včelařské i nevčelařské veřejnosti.  

Chtělo by se mně doufat, že se od časů Čapkových přece jen trochu změnilo, i když vím, že Karlu Čapkovi i o dalších sto let dříve Karlu Havlíčkovi Borovskému se národ za jejich života odměnil po svém a na jejich morální apely nedbal…

 

A nakonec:

Pomluva je mnohem horší než vražda; vrah chce jen váš život, pomlouvač chce vaši čest; proti prvnímu je možné se bránit, proti druhému nikoliv.

(Hypolite de Livry)

 

V Praze 14. 5. 2015

RNDr. Václav Švamberk

 

 
21.04.2015 23:16

Vyjádření RNDr. Václava Švamberka k návrhu změny stanov Českého svazu včelařů, o. s.

Vážení přátelé,

omlouvám se za jisté zpoždění mé reakce. Je příliš mnoho současně smysluplných včelařských projektových záležitostí "v běhu" a nemám tým typu sekretariátu, advokátní kanceláře, právničky svazu apod. 

Také proto, že na něj nemám ročně desítky mil. Kč z dotací pro NNO a členských příspěvků na činnost ústředí, resp. z toho "jen" 1,2 mil. Kč z rozpočtu na letošní právní služby, aby tyto prostředky sloužily nakonec k účelovým dezinformacím a manipulacím.

Ve své argumentaci proti mému návrhu vedení ČSV zcela pominulo objektivní skutečnosti podle NOZ:

„Vytvoří-li spolky k uplatňování společného zájmu nový spolek jako svůj svaz, vyjádří v názvu nového spolku jeho svazovou povahu.“ (§ 214, pododdíl 2 NOZ platného od 1. 1. 2014)

ČSV žádný spolek typu základní organizace jako svou organizační jednotku nevytvořil, bylo tomu právě naopak !

Byly to naopak spolky s mnohem delší historií, které vytvořily svaz, jenž se proto od počátku také svazem nazývá, a to právě k uplatňování společného zájmu a vzniklá forma byla a překvapivě dosud je pouhým odrazem společensko-politických poměrů v době vzniku ČSV ( v roce 1971). Nyní základním organizacím tentýž svaz postavením do role pobočných spolků hodlá významně omezit na počátku 90. let vrácenou právní subjektivitu. Bez ohledu na "pěkná slova" může získat hlavní spolek kdykoli rozhodovací vliv na nakládání s jejich majetkem, zvláště když nepřímo již dnes vyhrožuje ZO ČSV zrušením s likvidací a odebráním majetku, pokud se nebudou chtít "podrobit" a pobočným spolkem se stát.

 

Pod hesly o kolektivismu - potřebě kolektivního vedení, kde se tak dobře rozmělňuje odpovědnost - a dalšími hesly pak jako z 50. let: " JEDEN SVAZ, JEDNO ČLENSTVÍ !!!" - je připravována obyčejná kolektivizace...

Kromě toho je třeba zdůraznit, že již název svaz jednoznačně určuje povahu subjektu jako "svazu spolků" a slovo svaz nemá být součástí názvu spolku založeném na individuálním členství a pobočných spolcích s omezenou právní subjektivitou typu organizačních jednotek. Takový spolek (netvořený spolky s plnou právní subjektivitou) by se proto neměl podle NOZ vůbec jmenovat svaz.

 

To, že vůči postavení ZO ČSV jako "již zapsaných pobočných spolků", jiná možnost neexistuje, je, mírně řečeno, nepravda. 

K platnému zápisu pobočného spolku musí být rejstříkovému soudu do konce příštího roku doloženy následující dokumenty: 

- dokument osvědčující umístnění sídla a souhlas jeho majitele, 

- registrační list, 

- čestná prohlášení členů statutárního a kontrolního orgánu pobočného spolku souhlasících se zapsáním své osoby ve spolkovém rejstříku a tím také přijímající odpovědnost za možné škody způsobené svým jednáním spolku a plynoucí pro členy statutárních orgánů z ustanovení NOZ

Všechny výše jmenované dokumenty musí být předkládány v originále nebo ověřené kopii. Většina z těchto dokumentů dosud nebyla od ZO ani vyžádána a zápis bude vázán přirozeně i na uvedení rozsahu omezení právní subjektivity pobočného spolku v nových stanovách. Tu však bude moci hlavní spolek v budoucnu při změnách svých stanov dále měnit, a to se všemi důsledky na postavení pobočných spolků.

Jsem proto přesvědčen, že ZO, která kontinuálně pokračovala ve zdokumentovatelné původní spolkové činnosti zpravidla z doby první poloviny 20. století, nemůže být automaticky podle NOZ změněna v pobočný spolek, zbavena historie a omezena ve svých právech nakládání s majetkem navíc s hrozbou vyvlastnění, jak z aktuálního stanoviska vedení ČSV vyplývá - a to vše za současného zachování resp. zpřísnění odpovědnosti svých statutárních orgánů podle NOZ. 

ZO ČSV svazem nebyly založeny. Svaz nemá ani nemůže mít žádné zakládací listiny ZO a dokonce ani svými individuálními členy svaz nebyl založen - na rozdíl od spolků pouze později přejmenovaných na ZO. 

 

Logicky by tak měl být náš svaz na základě své vlastní historie i svého názvu transformován na Český svaz včelařských spolků. 

Nespatřuji proto žádný důvod k odmítnutí práce a vnitrosvazové diskuse nad návrhem stanov, který jsem dal k dispozici jako námět k přípravě potřebné tranformace struktury Českého svazu včelařů, o. s. na Český svaz včelařských spolků.

(odkaz : https://drive.google.com/folderview?id=0BxEhg_HLTbJkZWtMamtabmVGd3c&usp=sharing)

 

 

Stanoviska a jejich důsledky zveřejněné ve třech dokumentech vydaných vedením ČSV nelze dovozovat z ustanovení NOZ a nelze tak dovozovat ani právo k odebrání resp. k významnému omezení plné právní subjektivity základních organizací ČSV jejich nucenou přeměnou v pobočné spolky, nucenou proto, že stanovisko obsahuje dokonce zjevnou hrozbu zrušení ZO ČSV s likvidací a odebráním majetku. 

Současně považuji za mimořádně nevkusné útoky na moji osobu se snahou manipulovat názory členů ČSV v tom smyslu, že cílem mého návrhu je můj osobní zájem či snaha poškodit organizované včelařství v ČR. 

Nejvíce poškozují včelařství v naší zemi ti, kteří čistě odbornou diskusi politizují a pokouší se konzervovat a dokonce ještě prohlubovat všechny nedostatky současného stavu. Návrh, který jsem do diskuse podal vyplývá z desítek let mé dobrovolné práce ve strukturách ČSV, při níž jsem měl možnost na mnoha úrovních vlastní zkušeností poznat slabá místa svazové struktury a proto navrhuji změny, které je mají odstranit. 

 

Na základě výše uvedených argumentů se stanovisky vedení ČSV, které byly rozeslány na ZO ČSV a OO ČSV, nesouhlasím. 

 

NAŠE VČELAŘSKÁ HISTORIE

 

Spolky v Rakouském císařství a v Československu do roku 1951

V Rakouském císařství bylo zakládání spolků umožněno císařským patentem ze dne 26. listopadu 1852 (zákonem č. 253/1852 ř. z.). Založení každého jednotlivého spolku ovšem podle tohoto zákona podléhalo schválení státních úřadů, které tak měly nad zřizováním spolků plnou kontrolu, takže zakládání například českých národních spolků bylo možné až po skončení období neoabsolutismu a vydání Říjnového diplomu roku 1860. 

15. listopadu 1867 pak byl vydán nový zákon č. 134/1867 ř. z., o právě spolčovacím, podle něhož se v souladu s principy liberalismu založení spolku státním úřadům pouze oznamovalo a státní úřady mohly založení spolku zakázat jen v případech, kdy stanovy spolku odporovaly zákonu.

Rakouská právní úprava platila v české části Československa až do roku 1951, na Slovensku platila nařízení uherského ministra vnitra.

První včelařský spolek vznikl podle uvedených pravidel v r. 1864. Byl jím Včelařský spolek v Chrudimi.

1868 vznikl v Brně samostatný včelařský spolek vedený MUDr. Živanským. Bylo tak započato úspěšné zakládání dalších spolků. Následovaly České Budějovice, Český Brod, Rychnov nad Kněžnou, Jaroměř, Písek, Hořice, Kralupy nad Vltavou, Bruntál…

Tato situace v jednotlivých zemích, zvláště v Čechách vedla české včelaře k ustavení přípravného výboru Včelařského spolku pro Čechy v r. 1871, v němž měly být sdruženy včelařské jednoty a spolky včetně jednotlivců. Ustavující schůze se konala 22. března 1872 v Praze, kde bylo rozhodnuto, že tento spolek bude spolkem zemským. Proto se toto datum považuje za počátek včelařské organizace, kterou je nutno odlišovat od počátku spolčování včelařů v jednotlivých spolcích. Včelařský spolek pro Čechy však působil jen krátce, od r. 1874 se stal spolkem pro Prahu a po deseti letech splynul se Zemským ústředním spolkem (spolek spolků typu skutečného svazu), který vznikl v roce 1874. Později došlo k přejmenování tohoto spolku na Zemský ústřední spolek včelařský pro království české v Praze. Jeho předsedou se v r. 1884 stal Josef Kebrle, který 40 let řídil české včelařství. V roce 1922 vydal knihu Dějiny českého včelařství s podtitulem - "K památce padesátiletého trvání zemského ústředí spolků včelařských v Praze".

I na Moravě už za Živanského toužili moravští včelaři po vlastním ústředí. Zemské ústředí spolků včelařských na Moravě bylo ustaveno 12 .4. 1898. Roku 1912 však byla jednota moravských spolků rozbita.

Svou historii má i slezské včelařské spolčování. v r. 1893 byl ustaven Zemský ústřední spolek včelařský pro vévodství slezské se sídlem v Opavě. Tento zemský ústřední spolek sdružoval však včelaře třech národností – české, polské a německé. 1897 slezští čeští včelaři v čele s legendárním Janem Bohmem založili první český včelařský spolek ve Slezsku. Když v r. 1903 vznikl včelařský spolek v Bílovci, mohlo se ustavit české Zemské ústředí včelařských spolků pro vévodství slezské. Tj. opět jako spolek spolků (svaz).

Činnost zemských ústředí byla obnovena hned po první světové válce v r. 1919. Sjednocovacím úsilím Čech, Moravy a Slezska byl ustaven v r. 1921 Svaz Zemských ústředí spolků včelařských v ČSR. Svaz byl uznáván jako nejlépe pracující zájmová skupina v ČSR. Opět spolek spolků... Jeho činnost byla podstatně oslabena až r. 1938 a svaz zanikl 31. 7. 1943 na základě vládního nařízení protektorátního ministerstva zemědělství pro Čechy a Moravu. Zanikl v podstatě sloučením se Zemským svazem sdružení chovatelů hospodářského zvířectva v Praze a podobně tak na Moravě.

Ihned po druhé světové válce vznikly snahy obnovit činnost zemských ústředí a Svazu. 29. 8. 1947 byla založena Jednota včelařů v Praze. Byly zachovány původní samostatné včelařské spolky s právem přijímat včelaře jako členy Jednoty včelařů. v r. 1947 měla 88 900 včelařů sdružených do 1 023 samostatných spolků. Územně byla rozdělena do 36 včelařských žup se třemi ústředími. Později byla struktura Jednoty včelařů přizpůsobena obvodům krajských národních výborů a pod vedením Františka Krejčího (předsedou Jednoty včelařů byl od r. 1954) byl svolán 1957 ustavující sjezd Československého svazu včelařů. Předsedou se stal František Krejčí a tajemníkem Stanislav Kodoň. v r. 1961 vznikly okresní výbory, aby byl umožněn lepší styk včelařských organizací s orgány veterinární správy. V r. 1965 byly zrušeny krajské výbory, obnovené později v 70. letech v rámci ČSV.

Zákonem o federativním uspořádání ČSSR v roce 1970, kdy se osamostatnil SZV, vznikly podmínky pro svolání ustavujícího sjezdu Českého svazu včelařů. Sjezd se konal v r. 1971 a zvolil předsedou Emila Jeníčka. Od té doby existuje Český svaz včelařů v podstatě se stejnou strukturou. Velkými změnami prošly Stanovy ČSV v r. 1990, které bezprostředně reagovaly na změny společnosti v souvislosti se „sametovou revolucí“ v r. 1989. Ty velké změny tkvěly hlavně v tom, že stanovami byla vrácena v 50. letech omezená právní subjektivita základním organizacím, které jsou pokračovateli původních spolků v přibližně stejném počtu jaký zde byl v roce 1947 (!) a okresním výborům. Teprve v roce 2006 byla v souladu s právními předpisy provedena změna názvu připojením dodatku o.s. (občanské sdružení) – Český svaz včelařů, o.s..

Tj. podle Zákona o sdružování občanů 83/1990 Sb. již mohl vznikat svaz zúčastněných občanských sdružení - v daném případě ZO ČSV, z nichž většina má a hlásí se kontinuálně k historii z doby první poloviny 20. století - z doby kdy neexistoval ani Československý svaz včelařů natož ČSV. Předpokladem existence pobočného spolku by mělo být naopak jeho založení hlavním spolkem. Jinak by se jím měl stát na základě vyjádření svobodné a ničím neomezované vůle, kterou představuje například obava ze ztráty historické kontinuity i historicky od počátků spolku v něm vytvářeného majetku. Tato obava se po posledních vyjádřeních představitelů ČSV vůči ZO ČSV, které nechtějí být pobočnými spolky, bohužel začíná naplňovat. 

Přitom také ČSV vyjadřoval a ve svém názvu dosud vyjadřuje povahu svazu občanských sdružení, na což však nereflektuje v připravované úpravě svých stanov. 

Pokud by došlo k prosazení vedením ČSV navrhované varianty stanov s vazalskými ZO ČSV, potom jsem přesvědčen, že ČSV nemá právo nazývat se svazem (tj. spolkem spolků), protože trvá na kolektivizační úpravě členství, která nemá svazovou povahu - každý člen bude potom v jediném celostátním spolku, kdy původní svéprávné a nyní pobočné spolky se stanou pouze administrátory shromažďující údaje o členech pro ústředí a přenášející informace členům z ústředí a vykonávajícími činnost podle jeho pokynů, tj. ústředí de iure i de facto zcela podřízené - potom by se měl ČSV přejmenovat např. na Český včelařský spolek. Tím nejlépe vyjádří onu opět po létech požadovanou "nerozbornou jednotu členství".

Přirozeně, že pobočný spolek musí i nadále disponovat právní subjektivitou, má-li IČ a má-li být zapsán ve spolkovém rejstříku..

Potíž je však v tom, že jeho právní osobnost bude významně omezená a zcela jiná než dosud. 

Stane se jakýmsi správcem majetku hlavního spolku a tím de iure a možná i de facto, což se zatím zřetelně nesděluje, budou mít statutární zástupci dnešní ZO nově i zodpovědnost za veškerou svou činnost a hospodaření s dosud svým majetkem před hlavním spolkem reprezentovaným jeho statutárním orgánem (PRV).

 

Uvedu-li jednoduchý příklad podobných (ne-li totožných) poměrů z oblasti vztahů mezi podniky: pivovar Y se stal je pobočným subjektem pivovaru X. Od tohoto okamžiku, byť pivovar Y má nadále IČ a je právním subjektem způsobilým vstupovat do smluvních vztahů, je ve veškerém svém konání omezen rozsahem pravomocí, které mu ponechal pivovar X. Například veškeré objednávky i fakturace se provádějí jen prostřednictvím hlavního subjektu a na tento hlavní subjekt je nově veden i majetek pobočného subjektu. Netřeba snad dodávat, že vznik takového vztahu podřízenosti má vždy jen a pouze hluboké ekonomické příčiny...

 

V případě ČSV podle předloženého návrhu stanov jde o změnu podobně zásadní a nedovedu si představit, že by měla být provedena jinak, než jako vyjádření svobodné vůle statutárních orgánů každého spolku, že při seznámení s podstatou změny souhlasí s takto zásadní změnou rozhodovacích i majetkových práv a tím i se svojí nově nabytou odpovědností, která nemá žádný historický důvod a zcela obrací původní vztah mezi spolky a ústředím.

Bylo by mylné domnívat se, že si přeji rozpad jednotné včelařské organizace. Pod společnou střechu se každý rád uchýlí. Má to mnohé výhody a sám jsem velkým příznivcem organizovaného včelařství v České republice, v jehož struktuře jsem aktivně zapojen od svých včelařských začátků. Ochota pobytu pod společnou střechou však má jisté podmínky. Patří k nim skutečně přátelské prostředí, společná smysluplná práce a hlavně pocit bezpečí pro dosud vytvořené hodnoty. Za těchto podmínek nemůže jednotné zastřešující organizaci, jako centrálnímu sloupu stability českého včelařství, jak jsem ji prezentoval včelařskému světu na posledním kongresu Apimondie v roce 2013, nic hrozit, v opačném případě tomu bude, bohužel, právě naopak.

 

 

Text informace a doporučení rozeslané 7. 4. 2015 OO ČSV, proti kterému bylo vydáno stanovisko PRV, k němuž jsem se vyjádřil výše:

 

Vážení přátelé,

 

stále mi záleží na dobrém fungování českého organizovaného včelařství, proto si Vás dovoluji upozornit, že závěry Vaší okresní konference a názory včelařských spolků Vašeho okresu, které budou prosazovat Vámi zvolení delegáti při rozhodování o změně stanov na X. sjezdu ČSV, jsou pro budoucnost českých včelařských spolků mimořádně důležité. 

 

Jestliže si přejete být nadále plně samostatným včelařským spolkem, nikoliv pobočným spolkem existenčně i majetkově silně propojeným s hlavním spolkem, ba na něm přímo závislým, bylo by vhodné, aby usnesení z vaší Okresní konference obsahovalo jednoznačné stanovisko v tomto směru. 

 

Proto posílám možný návrh formulace, který by bylo vhodné vložit formou článku do usnesení na okresech, kde podporujete myšlenku spolků, jimž bude zachována právní osobnost, a pověřit Vámi na konferenci zvolené delegáty sjezdu i při dalších jednáních Vaší okresní organizace prosazováním tohoto uspořádání Českého svazu včelařů v novém znění stanov. 

 

Okresní konference požaduje zachování ZO ČSV jako samostatných spolků. Okresní konference po projednání různých předkládaných variant stanov podporuje takový návrh stanov, podle kterého bude Český svaz včelařů tvořen samostatnými spolky přetvořenými ze současných základních organizací. Žádáme, aby spolky našeho okresu měly zachovanou plnou právní subjektivitu a nestaly se pobočnými spolky hlavního spolku.

 

Přátelé, nenechte si nikým namluvit, že Nový občanský zákoník (NOZ) nepočítá s možností existence samostatných včelařských spolků při existenci svazu. NOZ s tím počítá, jenom někteří naši ústřední funkcionáři to nevidí (schválně?).

 

Nový občanský zákoník (NOZ) jednoznačně říká v paragrafu 214, bod 2:

„Vytvoří-li spolky k uplatňování společného zájmu nový spolek jako svůj svaz, vyjádří v názvu nového spolku jeho svazovou povahu.“ Náš svaz se tedy může nově jmenovat například Český svaz včelařských spolků (ČSVS) a plně tím vyhoví NOZ.

 

Místní spolky, nynější ZO, si musí zachovat plnou právní subjektivitu a tedy plnou samostatnost své existence, a to jak v rozhodování, tak co se týká majetkuNikdo s nás si určitě nepřeje nedůstojnou a nesvéprávnou závislost na hlavním spolku, která nás navíc ohrožuje. Musíme trvat na tom, že náš Svaz se stane svazem včelařských spolků. Jinak si koledujeme o budoucí potíže. Navíc je skutečností, že zcela svéprávně a samostatně již po léta naše ZO jako právní subjekty fungují. Nenechejme si vnutit předstíranou nutnost, že se ZO ČSV musí stát tzv. pobočným spolkem. NEMUSÍ.

 

Varianta, že se ZO ČSV stanou pobočnými spolky hlavního spolku, přináší  reálné riziko, že přijdeme nejen o samostatnost, ale můžeme relativně snadno přijít i o svou existenci a majetek – určují to tyto paragrafy NOZ:

§228 Právní osobnost pobočného spolku se odvozuje od právní osobnosti hlavního spolku.

§230 Zrušením hlavního spolku se zrušuje i pobočný spolek.

 

Okolnosti zrušení spolku soudem jsou celkem přehledně popsány v NOZ §268. Například ke zrušení spolku stačí, když soud uzná, že předmětný spolek nutí třetí osoby k členství ve spolku, k účasti na jeho činnosti nebo jeho podpoře, nebo že spolek brání členům ze spolku vystoupit.  A jestliže soud něco takového uzná, hlavní spolek se zruší a zruší se všechny jeho pobočné spolky. K moci se dostává likvidátor… (§271 - §273 NOZ). V takové chvíli bychom všichni byli zcela bezmocní.

 

V dobách, kdy vše probíhá přátelsky, dobře a hladce, máme často tendence si rizika nepřipouštět. Když potom problémy nastanou, za svou lehkovážnost často i dost těžce platíme.

 

Vážení přátelé, jestliže můžeme uplatnit princip předběžné opatrnosti, učiňme tak. Nenechme se nyní ukolébat tvrzeními některých osob, že se nemůže nic stát, když v PRV a RV budou „správní lidé“.  Nenechme lehkovážně nastolit situaci potenciálního ohrožení majetku a samostatné existence našich ZO. Až nastane situace, kdy toho budeme litovat, budeme proti tomu bezmocní. 

 

Určitě se vyplatí rovnou vytvořit takové podmínky, aby k ohrožení našeho majetku a samostatné existence našich včelařských organizací nemohlo dojít. 

 

Děkuji Vám za Váš zodpovědný přístup a přeji dobrý včelařský rok

 

Zdraví

RNDr. Václav Švamberk

jednatel ZO ČSV Kozojedy, Plzeň-sever

 

 

23.10.2014 20:27

Čas odejít

Jak mnozí vědí, soud rozhodl v kauze porušení stanov ČSV výrokem, v němž moji žalobu zamítl. Soudkyně na závěr jednání přečetla tento výrok a sdělila, což mohu svědecky doložit, že se nezabývala věcí po stránce věcné, nýbrž pouze po stránce procesní. Obhajobu zadalo vedení ČSV advokátní kanceláři JUDr. Brücklera. Ta ve svém stanovisku napadla nedodržení lhůty jednoho měsíce od okamžiku, kdy jsem se o porušení stanov v listopadu loňského roku dozvěděl. Soudkyně přijala tento argument a kauzu zamítla z důvodu překročení této v loňském roce ještě platné "propadné" lhůty. Tj. soud dal v tomto bodě za pravdu obhajobě a odmítl se kauzou na základě tohoto požadavku jakkoliv věcně zabývat. Šance uspět proti procesní stránce věci v odvolacím řízení je mizivá, a proto jsem možnost odvolání nevyužil. Fakticky uplynutím této lhůty 10. prosince loňského roku by totiž podle tohoto právního výkladu vstoupilo v platnost jakékoli usnesení, i kdyby zcela popíralo obsah stanov, pokud by je nikdo nezažaloval ve zmíněném termínu u soudu. Od letošního roku již termín do 1 měsíce neplatí a pro tento případ uvádí Nový občanský zákoník termín 3 měsíců.

Obhajoba ve svém prvním stanovisku vůbec na skutečnost nedodržení lhůty podání žaloby soudu nepoukázala. Stalo se tak až v doplňujícím stanovisku zaslaném soudu pouze několik dnů před vlastním jednáním. (Také mě žádný z advokátů na tuto skutečnost až do doby v řádu hodin před jednáním soudu neupozornil.) Toto doplňující stanovisko mně bylo doručeno až ve 22 hodin večer před jednáním soudu. Okamžitě jsem reagoval rozšířením a zpřesněním svého rozkladu, kterým jsem již dříve na zcestná tvrzení obhajoby soudu odpověděl. Nové stanovisko, které jsem na jednání soudu doslovně přečetl, zde následuje. Ostatní dokumenty soudu předložené a znění obou stanovisek obhajoby žalované strany z pera advokátní kanceláře JUDr. Brücklera souhrnně jsou k dispozici v úložišti Dropbox pro vytvoření si objektivního názoru kohokoli a kdykoli v budoucnu. 


Jistě se někteří ptají a budou ptát, jestli mně celá anabáze s napadením usnesení, které je v tak zjevném rozporu se zněním stanov, že kdo to nevidí jakoby neznal malou násobilku, tak jestli mně to všechno, co tento proces provázelo, stálo za to, když závěr soudního projednání nevyzněl ve prospěch žalobce. Tak tedy říkám, že mně to za to stálo, protože mně, a věřím že i členům ČSV, to pro budoucnost přineslo řadu poznání, která jsou doslova k nezaplacení. Poznání toho, že před porušováním nejvyšších obecně přijatých a pro činnost ČSV platných principů se sice ustupovat nemá, ale je málo, je velice málo těch, kteří v prostředí nestoudné lži, křiku a bezobsažných žvanění umí zachovat, natož použít zdravý rozum. A vůbec nejméně je těch, kteří se lži dokáží aktivně postavit či dokonce pravdu klidně a bez zbytečných emocí hájit.

Když jsem kandidoval na předsedu ČSV, konstatoval jsem podle pravdy, že v ČSV neznám jediného člověka, s nímž bych tehdy a kdykoli předtím měl nepřátelský vztah. Myslím, že jsem se vždy choval nekonfliktně a snažil se o řešení problémů dohodou ve prospěch celku, avšak panoptikum pomluv ale i osob s neuvěřitelnými vzorci chování, které se kolem mě začalo rozvíjet bezprostředně po tak jednoznačné volbě, bylo mi velkým překvapením, zklamáním ale i cenným poučením. Během měsíců bezskrupulózního a často i hloupého tlaku s cílem vyměnit vedení ČSV za každou cenu a nakonec i za cenu trapně jednoznačného porušení stanov posvěceného přítomnými právními autoritami, mělo mnoho lidí v mém okolí příležitost ukázat své morální a volní kvality. Za toto poznání jsem nesmírně vděčen, jinak bych se totiž nikdy nedozvěděl, kdo je kdo.

Přátelé dobří, udělal jsem, co jsem považoval za svou povinnost a co bylo v mých silách. Nikdy bych jako řádně zvolený a nikdy neodvolaný předseda ČSV ve funkci nepodal žalobu na svaz. Nikdy bych také neporušil stanovy a nemohl bych upřednostnit usnesení přijaté na základě jejich chybného výkladu před naplněním obsahu stanov samotných. Za svou povinnost jsem považoval hájit plnění jednoznačných článků stanov, a tak jsem konal až do konce s využitím všech zákonných prostředků.

Je nyní na členech naší organizace aby posoudili, jak své povinnosti v tak závažné kauze plnili druzí, zvláště pak ti, kterým to stanovy přímo ukládají, a dále ti, u nichž jejich vzdělání a funkce takové plnění povinností při dozoru nad dodržováním stanov předpokládají a k tomuto dohledu je předurčují. Žádný soud již v této věci nerozhodne, tento soud si musí každý rozhodnout čestně v sobě sám.

 


Pro zájemce o spolupráci na zásadách slušnosti a opravdového přátelství na projektech užitečných pro české včelaře, tj. ovšem na zásadách zcela jiných než jsou ty, které lze v tomto a v níže uvedených příspěvcích blogu nahlédnout, zůstává cesta otevřená na:

www.majabee.cz

 

 
 

 

Rozklad žalujícího ke stanovisku žalovaného doručeného žalujícímu 29. 6. 2014 a k jeho doplnění doručeného advokátovi žalujícího 19. 9. 2014, žalujícímu pak 24. 9. 2014 v 22.00 h., doslovně přečtený RNDr. Václavem Švamberkem na jednání soudu dne 25. 9. 2014

 

Žalovaný neuznává nároky žalobce vyplývající z trvání jeho funkce. Tento nárok žalobce se však opírá o jednoznačnost znění stanov ČSV a jejich jednoznačné porušení žalovaným. K tomu žalovaný ve svém stanovisku neuvedl žádný důkaz, kterým by mohl porušení stanov, k němuž došlo, vyvrátit. Stanovisko předložené žalovaným považuje žalobce za právně vágní a v mnoha směrech manipulativní. Ve svém vyjádření se žalovaný vyhýbá podstatě věci samé, kterou je porušení stanov spolku, které má a zejména do budoucna může mít velmi negativní důsledky pro další uplatňování právních a demokratických principů v činnosti Českého svazu včelařů (ČSV, o.s.).

Sdělení žalovaného nepovažuje žalobce naprosto za relevantní ve vztahu k posouzení kauzy porušení stanov. Samotná existence rozdílných názorů na činnost svazu nemůže být důvodem k porušení stanov ani ospravedlněním tohoto činu. Irelevantní informace podaná žalovaným je navíc neúplná, tendenční a v mnoha ohledech nepravdivá.

Již z výsledku hlasování o návrhu vyslovení nedůvěry v srpnu roku 2013 vyplývá, že nedůvěra nebyla vyslovena na zmíněném zasedání Republikového výboru (RV) ČSV, o.s., a to takovým počtem hlasů, že lze mít za prokázané, že předsedovi ČSV, o.s. byla naopak tímto aktem vyjádřena jednoznačně důvěra pro další práci. Kritika byla na předmětném jednání přednášena velmi hrubým způsobem, aniž byly vysvětleny konkrétní důvody této kritiky. Kritické příspěvky směřovaly proti předsedovi svazu, byly nepodstatného formálního rázu a jejich autory byla malá ale velmi hlasitá skupina soustředěná kolem neúspěšného kandidáta na funkci předsedy, který kandidoval ve volbě proti žalobci, RNDr. Václavu Švamberkovi. Ze zmíněného srpnového jednání existuje záznam, kterým je možno toto tvrzení jednoznačně doložit včetně nespokojených reakcí řady členů RV ČSV na způsob jednání skupiny, která svými převážně obstrukčními příspěvky systematicky narušovala průběh jednání a snažila se vytvářet dojem, že v činnosti svazu jsou vážné problémy. Teprve výrazně většinový názor, kterým se RV vyslovil pro pokračování práce předsedy a předsednictva, tyto snahy ukončil. Poté výrazná menšina členů RV, která měla od samého počátku okamžitě po zvolení RNDr. Václava Švamberka předsedou ČSV jako hlavní zájem na většině jednání RV výměnu předsedy, jednání opustila a to proběhlo v bezproblémové atmosféře.

Sdělení, že mělo dojít k jakési zásadní změně v práci předsedy ČSV v průběhu dvou měsíců září a října 2013 a to bylo znovu předmětem posuzování počátkem listopadu, je zcela iracionální. Vždyť předsedovi a předsednictvu nebylo v srpnu nic konkrétního vytknuto. Menšinová opozice změnila způsob jednání především tím, že získala některé členy a přísedící na několika jednáních předsednictva Republikového výboru (PRV) k mírně řečeno méně konstruktivním formám jednání, které mělo podobným způsobem jako dříve na jednáních RV práci předsedovi i celému předsednictvu ztížit. Rovněž probíhala zákulisní jednání s členy předsednictva s cílem je získat k vyjádření nespokojenosti s činností předsednictva jako celku, a když se nedařilo otřást důvěrou v osobu předsedy, odstranit jej z funkce i v rozporu se stanovami vyvoláním stavu, kdy odstoupí předsednictvo jako celek. Organizátoři tohoto procesu se domnívali, že tímto způsobem svoji funkci předsedy ČSV, o.s. ztratí i předseda jako jeden z členů předsednictva. Tato domněnka je však v rozporu se stanovami, neboť předseda jako funkcionář volený samostatně ještě před vznikem předsednictva, jak z dikce stanov plyne, tímto způsobem své funkce zbaven být nemůže. Na tuto skutečnost později upozornilo i stanovisko nezávislé advokátní kanceláře.

Žalobce je toho názoru, že pokud stanovy obsahují jednoznačně popsaný postup řešení situace pro případ odvolání člena orgánu ČSV z funkce, není možné vytvářet ad hoc postupy a kvóra jiné, které ve stanovách oporu nenalézají. Postup odvolání člena ČSV z funkce předepsaný ve stanovách nemůže být proto nahrazen odvoláním orgánu celého.

Obsahově prázdnou fabulací je konstatování žalovaného o neplnění hlavních a rozpracovaných úkolů sjezdu. Ty byly stanoveny dřívějším vedením ČSV, o.s. ještě před nástupem RNDr. Václava Švamberka do funkce předsedy ČSV, o.s. v mnoha oblastech pouze proklamativně a natolik obecně a nekonkrétně, že tvrzení o jejich plnění stejně jako o jejich neplnění bez opory v jediném konkrétním důkazu je možné vyslovit kdykoli a komukoli. Zatímco žalobce doložitelně ještě před srpnovým jednáním předsednictva RV ČSV činnost členů tohoto orgánu, z nichž některé do této funkce nenavrhoval a přesto byli v důsledku návrhů opoziční skupiny v RV do PRV zvoleni, podrobil písemné kritice, někteří z nich poté vedli bezobsažné diskuse a rozesílali e-mailové zprávy, jejichž obsahem bylo – cituji z jednoho z nich: „situace se nelepší, spíše naopak“. Cestu dezinformací tak volili bez ohledu na skutečné zájmy ČSV vyjádřené ve volebním programu žalobce jeho protivníci, stojící do poslední chvíle i v PRV v menšině. Žalobce vynaložil nemalé úsilí s cílem objektivního pravdivého informování o vývoji v českém včelařství i v ČSV, o.s. a použil k tomuto účelu webové stránky ČSV, o.s., časopis Včelařství i své vlastní webové stránky, na nichž je dosud vývoj celé kauzy včetně reakcí jednotlivých aktérů podrobně popsán. Z důvodu psychologického působení na atmosféru v RV bylo zvoleno také postupně načasované odstupování některých členů PRV na listopadovém jednání RV ČSV, o.s., ani tím se však nepodařilo dosáhnout většiny odstoupivších členů PRV. Proto se skupina usilující o odstranění předsedy odhodlala na jednání RV ČSV, o.s. v listopadu 2013 doslova za každou cenu k hrubé dezinterpetaci znění stanov zcela v rozporu s jejich obsahem.  Tato manipulativní dezinterpretace měnící obsah platných stanov ČSV, o.s. byla vyslovena na jednání RV ČSV o.s. v listopadu 2013 ústy právníka ČSV, o.s. Mgr. Jarmily Machové, dlouhodobě usilující o post tajemnice ČSV, o.s. Takto ad hoc vytvořený výklad stanov nemající ve stanovách žádnou oporu byl současně verbálně podpořen neúspěšným protikandidátem při právoplatné volbě předsedy Mgr. Václavem Sciskalou a to dokonce i za přítomnosti předsedy legislativní komise ČSV JUDr. Karla Brücklera, který byl později zvolen - dle mínění žalujícího neprávoplatně - předsedou ČSV o.s., přičemž Mgr. Václav Sciskala před touto neoprávněnou volbou "odevzdal" své hlasy JUDr. Karlu Brücklerovi a sám se posléze stal místopředsedou ČSV, o.s. Výklad stanov, který je s jejich platným zněním v hrubém rozporu, byl následně použit i ve stanovisku žalovaného předloženém soudu.

Že je tento výklad chybný, jednoznačně vyplynulo z nezávislého stanoviska renomované právní kanceláře, kterým je projednávaná žaloba doložena.

Stanovy nepřipouští jinou možnost odvolání z funkce než tu, kdy pro předmětný akt hlasují 2/3 všech členů orgánu. Proto k odvolání nedošlo a jediným správným řešením bylo dle návrhu řádně zvoleného a nikdy neodvolaného předsedy doplnit PRV z řad členů RV ČSV, o.s.,  členy, kteří byli zárukou aktivní práce pro ČSV, o.s. a byli ochotni řádně s předsedou ČSV, o.s. RNDr. Václavem Švamberkem spolupracovat na rozdíl od členů odstoupivších, z nichž dokonce nikdo veřejně na jednání RV činnost předsedy nekritizoval a kteří podle svých oficiálních vyjádření přednesených veřejně na jednání RV ČSV, o.s. pouze nechtěli v PRV dále pracovat. Tvrzení, že k odvolání postačí nadpoloviční většina v daném okamžiku přítomných, jestliže se hlasuje o všech členech orgánu, je jednoznačnou dezinterpretací, navíc se pokouší zjevně účelově zavádět jiné významně menší kvórum pro tento akt mnohem větší právní síly, nežli je kvórum pro odvolání jediného člena orgánů svazu, což právní vědomí žalujícího shledává absolutně právně nepřijatelným. Také je třeba podotknout, že ze stenografického záznamu VII. sjezdu ČSV ve vztahu k výkladu stanov nevyplývá nic z toho, co žalovaný tvrdí, a jeví se vhodným uvést, že předmětné aktuální nové stanovy ČSV o.s. byly schváleny na posledním tj. IX. sjezdu ČSV, o.s. 4. a 5. 12. 2010 v Praze, nikoli tedy na VII. sjezdu, který se uskutečnil o deset let dříve. Nicméně žalobce si celý text záznamu ze VII. sjezdu podrobně prostudoval a jediné 2 strany záznamu, které se problematice odvolání člena ČSV z funkce věnují, předložil jak nezávislé renomované právní kanceláři, tak i v rámci důkazních materiálů soudu. Tvrzení o existenci výkladu podporujícího stanovisko žalovaného jsou vykonstruovaná a nepravdivá. Rovněž nepravdivá a úmyslně zavádějící je informace o tom, že advokátní kancelář obdržela při posuzování kauzy neúplné podklady.

Autor stanoviska žalovaného se ve svém sdělení bohužel při nedostatku použitelných argumentů na obhajobu porušení stanov ve snaze vyvrátit jednoznačné důkazy žalobce uchyluje dokonce k formulacím charakteru pomluvy. Např. zvukové záznamy se v minulosti z jednání RV ČSV, o.s. pořizovaly zcela standardně diktafonem ČSV a za zcela urážlivé a pomlouvačné sdělení považuje žalobce formulaci "na základě zkušeností s žalobcem v minulosti". Toto sdělení bez konkrétního vysvětlení, jakou zkušenost má žalovaný na mysli, je pouze pokusem žalovaného o dehonestaci žalobce ve své vlastní důkazní nouzi a vzhledem k závažnosti dokumentu, v níž žalovaný k pokusu o tuto dehonestaci přistoupil – v podání vysvětlení žalovaného soudu - zváží žalobce další právní kroky.

Ze stanoviska žalovaného na str. 6 cituji: "Názorem žalovaného je, že stanovy by se měly dodržovat. Potíž je v tom, že si je každý může vykládat jinak. Proto má pravomoc provádět výklad stanov Republikový výbor ČSV. Ten jej uplatňuje v souvislostech a na základě znalosti důvodů, proč jednotlivá ustanovení vznikla a  proč byla případně změněna či doplněna. Máme usnesení a to schválené přítomnými členy RV, dva se zdrželi hlasování, nikdo nebyl proti. Rozhodnutí téměř 100%, takže by nás ani nemusela nějaká 2/3 většina trápit. Usnesení je platné, dokud není prokázán opak. Z toho je třeba vycházet. Kdyby si každý dělal výklad po svém a pod záminkou, že něco považuje za neplatné, buď konal nebo nekonal, byla by tu anarchie, nepředvídatelnost a právní nejistota.“

Formulace v kondicionálu, že stanovy „by se měly dodržovat“ je zcela nepřijatelná a svědčí o hloubce devastace právního povědomí u některých představitelů ČSV, o.s. Také není myslitelný výrok, že stanovy si každý může vykládat jinak a že nás nemusí stanovami jednoznačně určená „nějaká 2/3 většina trápit“. Zde jsou kořeny současné situace. Uplatňování jednoznačných článků stanov „v souvislostech a na základě znalosti důvodů…“ by bylo cestou k diktátu k tomuto výkladu vybraných osob a chaosu, právě k oné zmíněné anarchii, nepředvídatelnosti a právní nejistotě, které je třeba se vyhnout.

Jako předseda jsem trval až do jednání 4.1. 2014 na tom, že k odvolání nedošlo respektive je neplatné. Tím také nebylo naplněno porušení stanov, jemuž bylo stále možné opravnými prostředky zabránit. Tímto opravným prostředkem bylo usnesení předsednictva ČSV jako statutárního orgánu Českého svazu včelařů ze dne 4. 12. 2013. Do té doby nenastaly totiž žádné důsledky tohoto stavu. Názor, který jsem zastával a který přijalo předsednictvo Českého svazu včelařů na svém jednání dne 4. 12. 2013 tuto skutečnost jednoznačně demonstruje. Cituji:

„Jak vyplývá z přiložené právní analýzy, předsednictvo RV ČSV ani předseda ČSV nebyli odvoláni a jejich funkční období dále trvá. Tím nejsou splněny základní předpoklady pro volbu těchto nových orgánů ČSV. Marně svolané volební jednání by si vyžádalo náklady na realizaci ve výši dosahující 120 000 Kč z prostředků ČSV.

Předsednictvo RV ČSV za současné situace je toho názoru, že uskutečnění volební schůze nemá z věcného hlediska smysl, a doporučuje RV záležitost uzavřít v řádném termínu březnového jednání. Protože však existuje i jiný právní pohled, na kterém se v bodě různé zápisu ze zasedání Legislativní komise ČSV dne 26. 11. 2013 shodli 3 členové této komise: JUDr. Karel Brückler, Mgr. Václav Sciskala a MVDr. Miloslav Peroutka, je rovněž tento pohled obsažen v příloze, a protože odkazuje na odůvodnění zpracovatele stanov, přikládáme i tento názor zpracovatele stanov, kterým byl JUDr. Havlan, jehož právní stanovisko obsahuje stenografický záznam ze VII. sjezdu ČSV.  Názor JUDr. Havlana k předmětným ustanovením stanov je obsažen na jediných 2 stranách originálu záznamu jednání VII. sjezdu ČSV v roce 2000. Stanovisko JUDr. Havlana podle našeho názoru jednoznačně potvrzuje právní analýzu AK Havel&Holásek.

Prosíme o odpověď členy Republikového výboru Českého svazu včelařů, o. s., zda podporují stanovisko předsednictva RV nebo zda i v současné situaci požadují stále uskutečnění volební schůze v termínu 4. 1. 2013 bez ohledu na náklady a aktuální neproveditelnost původně uvažované volby.

Prosíme o Vaši odpověď e-mailem nebo dopisem adresovaným sekretariátu ČSV, o. s., Křemencova 8, 115 24, Praha 1, k rukám tajemníka ČSV př. Ing. Krejčíka nejpozději do 18. 12. 2013. V případě, že Vaši odpověď v uvedeném termínu neobdržíme, budeme mít za to, že podporujete toto stanovisko předsednictva RV ČSV doložené nezávislým expertním právním stanoviskem. O uskutečnění či neuskutečnění volební schůze rozhodne názor nadpoloviční většiny všech členů RV.”

Toto stanovisko bylo okamžitě rozesláno všem členům Republikového výboru Českého svazu včelařů ve snaze domoci se nastolení právního stavu dle stanov. Cílem předsedy a předsednictva bylo dosáhnout řádného opravného prostředku opět dle stanov svazu zvolením nových členů předsednictva za několik původních členů, kteří odstoupili. Tímto sdělením statutární organ ČSV v souladu s právní analýzou, předloženou dne 4. 12. 2013 na jednání PRV ČSV de facto konstatoval, že volební období většiny členů PRV i celého tohoto statutárního orgánu nadále trvá. Tento organ byl dle stanov stále v usnášeníschopném stavu. Dále také konstatoval, že předseda RNDr. Václav Švamberk, jak z právní analýzy jednoznačně vyplynulo, nebyl nikdy odvolán. a tudíž jeho volební období a funkce rovněž trvá a to do sjezdu nebo do řádného rozhodnutí o odvolání z funkce dle stanov - tj. 2/3 kvalifikovanou většinou všech členů Republikového výboru Českého svazu včelařů. Současně bylo konstatováno, že toto odvolání není možné většinou prostou, což ve stanovách oporu nenalézá. K odvolání podle stanov chybělo dokonce 18 hlasů z 53 potřebných. K tomuto opravnému prostředku vysvětlujícímu a řešícímu možné důsledky v rámci svazu bylo přistoupeno v řádné lhůtě do 1 měsíce od okamžiku, kdy situace, hrozící vznikem stavu porušujícího stanovy ČSV nastala. Tato informace byla rozeslána všem členům RV ČSV a navíc se všemi vysvětlujícími dokumenty zveřejněna na webových stránkách ČSV. Žalovaný se proto mýlí, když tvrdí, že žalující v tomto směru nekonal dle zákona, když se dozvěděl o riziku vzniku stavu porušujícího stanovy ČSV. Žalující použil dostupné opravné prostředky v souladu se svojí funkcí a stanovami ČSV, o. s..

 Dále je prokazatelné, a to z notářského zápisu z volebního jednání ze dne 4. 1. 2014, tj. v další měsíční lhůtě, že žalující opět konal na tomto jednání ve snaze zamezit vzniku stavu porušujícího stanovy, který až do té doby nenastal, tím, že svolanou volební schůzi - s ohledem na předem jednoznačně objasněný stav a jeho možnou nápravu - navrhoval využít opět v souladu se stanovami k řádnému doplnění členů PRV. Tomu odpovídal i připravený program této schůze, v němž nebyla volba nového předsedy ani nového PRV uvedena.

Bylo by proto zcela absurdní, aby neodvolaný předseda zájmové organizace podával na tuto organizaci žalobu z důvodu odvolání členů svazu a jeho samotného v rozporu se stanovami, k němuž zatím ani nedošlo ani za daných okolností dojít nemohlo, když mohl usilovat a usiloval o nápravná opatření dle stanov ČSV a mohl se tak vyhnout soudnímu řešení. Snaha najít v počínání předsedy v listopadu a prosinci prvek prodlení není čestná, protože je zřejmé, že právě podáním žaloby na ČSV v době trvání své funkce by se nikdy neodvolaný předseda před včelařskou veřejností zcela zdiskreditoval. Teprve na lednovém zasedání RV ČSV zmanipulovaní a přítomnými svazovými právníky pomýlení členové RV ČSV vytvořili situaci, na kterou bylo po důkladném zvážení věci samé nutno reagovat žalobou. Teprve tehdy se předseda ČSV dozvěděl, že nastal stav porušující stanovy, kdy teprve jemu a ostatním členům PRV bylo v rozporu se stanovami fakticky ihned znemožněno vykonávat funkce, z nichž nikdy nebyli odvoláni. Pro termín takové žaloby zná Nový občanský zákoník časové období 3 měsíců. Proto žalující trvá na tom, že žaloba byla podána včas.

Ostatní skutečnosti uváděné v dodatečném vyjádření žalovaného představují konstrukce, které jen obcházejí jádro celého problému a snaží se zakrývat skutečnost, že stav, který vznikl dne 4. 1. 2014 je důsledkem hrubě nesprávného výkladu Stanov ČSV o. s. a jako takový není stavem právním. Názorem žalobce je, že žalovaný ani ve svém novém stanovisku nepřináší žádné skutečnosti, které by mohly vyvrátit tvrzení žalobce, že k odvolání člena ČSV, o.s. z funkce je třeba kvalifikované 2/3 většiny a nikoli většiny prosté a že proto změna vedení ČSV, o. s. dosažená odvoláním členů z funkce pouhou většinou prostou – dokonce většinou jediného hlasu právě přítomných - není platná.

 

Cílem žalobce v žádném případě není poškození ČSV, o.s., jehož aktivním členem je od roku 1977 a je nositelem všech vyznamenání, které ČSV o. s. uděluje za svoji mnohaletou nezištnou práci pro tento svaz, tímto cílem pouze je konečně navodit právní stav, kdy spolek dodržuje své stanovy. Jinak by byl založen precedens, kdy stanovy je možné vykládat i kdykoli v budoucnosti v hrubém rozporu s jejich obsahem a tato porušení zdůvodnit přijetím usnesení. Žalobce trvá na tom, že přijetí usnesení v rozporu se zněním stanov je od počátku neplatné, a to jako právní akt nižší právní síly než představují stanovy. Žalobce vyvinul maximální úsilí, aby na tuto skutečnost upozornil. Vývoj celé kauzy a přesvědčení žalobce, že dodržování stanov je první povinností předsedy ČSV, o.s. vždy a za všech okolností, dovedlo žalobce k nutnosti obrátit se na soud s žádostí o zrušení příslušného usnesení RV ČSV, o.s. porušujícího hrubým způsobem stanovy ČSV schválené nejvyšším orgánem spolku, kterým je sjezd ČSV, i zrušení všech právních kroků v návaznosti na toto neplatné usnesení.

Na tomto svém stanovisku žalobce trvá.

                                                                       V Praze dne 25. Září 2014

                                                                       RNDr. Václav Švamberk

 
 
 
Informace a relevantní stanoviska k podstatě problémů lze nalézt:
 
 

 

 

14.12.2013 21:03

Jak došlo k porušení stanov ČSV - doslovný přepis jednání

 

Vážení přátelé,

jsme bohužel stále svědky snah o účelový výklad stanov, jehož jediným cílem je snaha o výměnu vedení Českého svazu včelařů. O nový program natěšených kandidátů se ani nejedná. Hlavní kvalifikací některých z nich a jejich pomahačů jsou hlavně schopnosti formulace vágních pomluv stávajícího předsedy a sdělení, že budou pokračovat alespoň v některých z jím rozpracovaných programových aktivit...

 Je zřejmé, že ten, kdo dosáhne svého cíle porušením zákona, bude vždy a všude tvrdit, že zákon porušen nebyl. A jestliže to bude opakovat dostatečně dlouho a autoritativně, každý normální slušný člověk může zapochybovat o svém původním úsudku a zauvažovat, jestli to, co se mu s tak vehementní jistotou opakovaně tvrdí, není přece jen správnější než jeho původní úsudek. To je normální reakce slušného člověka, který se dostane do tlaku demagoga. Všichni asi známe z historie neblaze proslulou poučku „Stokrát opakovaná lež se stává pravdou“ a asi i víme, kdo tuhle větu řekl a aplikoval v praxi a s jakými výsledky.

Stanovy ČSV porušeny byly.

Tvrzení, že plnění konkrétního bodu usnesení, které bylo přijato na základě zjevného porušení konkrétního bodu stanov, má přednost před dodržováním stanov samotných se již stává v posledních dnech v našem svazu tragikomickým a především je, jak se nedávno vyjádřil jeden právník (nikoli z AK Havel&Holásek),  laickým a neprávnickým. Je to stejný případ, jako kdyby vláda svým usnesením porušila ústavu ale protože již toto usnesení přijala, trvala by na jeho plnění. Není složité si představit, jak by reagovala společnost a  jaké by to mělo důsledky pro členy takové vlády... 

Jako jednoduchého důkazu o porušení stanov použiji bod, který dosud nebyl zmíněn a který záležitost zcela objasní každému, kdo chce naše Stanovy opravdu pochopit nikoliv jen demagogicky překrucovat. 

V § 28 odst. 8. se uvádí: Usnesení RV ČSV podle § 6 odst. 2 písm. o) a odst. 4 je platné, hlasovaly-li pro ně více než tři pětiny všech členů RV. --- Tento odstavec je důkazem, že pokud se některé ustanovení Stanov váže výhradně k určitému jinému ustanovení, Stanovy ČSV tuto svázanost taxativně vymezují.

Pokud by platilo, že § 28 odst. 7 stanov se váže pouze k § 6 odst. 8, jak tvrdí Mgr. Machová a další, pak nepochybně i v tomto odst. 7 by byla tato svázanost taxativně vymezena, jak je tomu v uvedeném odstavci 8 téhož paragrafu.

JUDr. Havlan, jako zpracovatel Stanov, na VII. sjezdu v roce 2000 sděluje, že se zařazuje nový bod,…a to usnesení o odvolání člena ústředního orgánu z funkce, které je platné, hlasovaly-li pro něj více jak dvě třetiny všech členů příslušného orgánu, tj. ústředního výboru nebo ÚKRK. JUDr. Havlan se ani jediným slovem nezmiňuje, že by se toto pravidlo vázalo výhradně k  bodu o proceduře odvolání člena ústředního výboru na návrh okresního výboru. Kdyby měl JUDr. Havlan na mysli takové taxativní vymezení, nepochybně by ho uvedl a to by se odrazilo ve znění Stanov. Tak tomu ale není.

Stanovy v současné platné podobě byly schváleny na 9. sjezdu ČSV v roce 2010. Ústředními orgány ČSV podle nich jsou: sjezd, republikový výbor, předsednictvo republikového výboru, ústřední kontrolní a revizní komise. Odvolávat může pouze ten "příslušný" orgán, který volí a kontinuálně pokračuje během volebního období ve své činnosti, tuto skutečnost vyjadřuje obsah závorky v §28 odst. 7 (RV, ÚKRK), JUDr. Havlan použil místo závorky jednoznačné  tj. RV, ÚKRK.

Pro porovnání uvádím plné znění předmětných dvou odstavců § 28 Stanov ČSV, z nichž jeden stanovuje pro uvedený úkon obecně platné kvórum, tedy neodkazuje na žádný konkrétní paragraf, a druhý taxativně vymezuje paragraf, pro který stanovené kvórum výhradně platí:

7. Usnesení o odvolání člena ústředního orgánu z funkce je platné, hlasovaly-li pro něj více než dvě třetiny všech členů příslušného ústředního orgánu (RV, ÚKRK).

8. Usnesení RV ČSV podle § 6 odst. 2 písm. o) a odst. 4 je platné, hlasovaly-li pro ně více než tři pětiny všech členů RV.

 

Skutečnost, že nebyl odvolán předseda ČSV, myslím ani není třeba dále rozvádět.

 

Hezký adventní čas všem lidem dobré vůle !


RNDr. Václav Švamberk

předseda ČSV, o.s.

 

 

Pod níže uvedeným odkazem nalezne každý, kdo chce získat skutečný a nikým nemanipulovaný pohled na jednání Republikového výboru Českého svazu včelařů, o. s. doslovný přepis jednání k inkriminovanému bodu, z něhož je manipulace s názorem pléna RV ČSV, k níž na jednání dne 10. 11. 2013 došlo, více než zřejmá. Na řadu pasáží je jistě smutný pohled ale jedinou zbraní proti zjevné lži je zjevná pravda.

Smutně působí i výzvy k tomu, aby ti, kteří usilovně pracovali ve prospěch našeho oboru po 2 roky, řešili přitom a nikoli neúspěšně problémy zděděné z minulosti, přestože byli přitom soustavně nepravdivě osočováni a dehonestováni, nakonec protiprávně "odvoláni" po hrubém porušení stanov ze strany názorových odpůrců, za nimiž zatím žádná práce vidět není, těmto lidem pro "dobro svazu a uklidnění situace" vyklidili prostor...To si opravdu stále někteří myslí, že slušnost je synonymem pro slabost ?

 

 docs.google.com/document/d/13XQgDTU0jIUflLzlnARlth40QQgEw3FNGHxwNNFJmJc/edit?usp=sharing

 

 Vůbec už nechápu stále opakované zlovolné odkazování na mé spojení s "jakousi minulostí", v mém případě zřejmě na mé působení ve Včele Předboj. Nebýt mého působení v této společnosti od července 1999 do dubna 2002, tak by tisíce českých včelařů byly dostaly mnohem menší cenu za svůj dodaný med, naskladněný tam na platby s odkladem zcela bez zajištěného odbytu, bez jakékoli kvalifikované znalosti zahraničního trhu, se špatnými kontrakty dohodnutými dokonce za zprostředkování konkurenční firmou !!!

Včela Předboj byla ekonomicky v roce 1999 v  "klinické smrti", protože v inkriminované době navíc světová cena medu klesala.  Různé přisáté cizí subjekty s nimiž spolupracoval i ČSV (dnes se chlubí na youtube, jak Včelu Předboj likvidovali), realizující výnosné obchody exportem přes dvůr Včely a "výhodně - pro sebe" od ní med kupující a následně za pár měsíců Včele Předboj zase prodávající musely odejít okamžitě. Včela Předboj se stala exportní českou jedničkou během jediného roku a měla velmi dobrý zvuk u zpracovatelů v zahraničí. Obrat, který se podařil v roce 2000 byl ekonomickým zázrakem, který konkurence vůbec nedokázala pochopit. To víte přátelé, když ale někdo ze 100 % vnitřního trhu na počátku 90. let má za pár let asi 5 %, jak tomu bylo, když jsem tam přišel, prodá plničku medu konkurenci a místo vlastního kapitálu má jen povinnost splácet předražené úvěry, zázraky se nedějí. Pracovat se dalo jen za sezónní kapitál zahraničních partnerů. Tak jsme fungovali ještě další 2 roky. Včelaři a zejména akcionáři však dostávali zaplaceno za med více než by tomu bylo bývalo bez tohoto podniku. Měli za opravdu výhodné výkupní ceny medu zajištěný cukr výměnou, medovinu výměnou, balení vlastního medu výměnou... 
Včelaři potřebný kapitál formou akcií pro rozvoj podniku neupsali, tak se hledal investor. Mezi nabídkami jsem měl jiného favorita, který by byl určitě zárukou budoucnosti podniku. Rozhodlo tehdejší vedení ČSV a ústřední výbor, jehož jsem ani nebyl členem. Součástí rozhodování byl i politický názor, který, myslím, do obchodních vztahů nepatří. Smlouvu podepsanou přítelem Mandíkem a přítelem Peroutkou mně nikdo nebyl ochoten ukázat. Poprvé jsem se k ní dostal po urgencích v polovině loňského roku a nestačil jsem se jejímu obsahu divit. Sotva v březnu 2002 ČSV rozhodl o prodeji majoritní části akcií novým vlastníkům, byly mé řídící pravomoci v podniku omezeny tak drastickým způsobem, že jsem nemohl stále ve funkci ředitele nést odpovědnost za jeho další vývoj. Byli přijímáni noví pracovníci z řad příbuzných nových vlastníků na pracovní smlouvy, do kterých jsem nesměl nahlédnout, vybavováni firemními automobily, zatímco já jsem považoval za samozřejmé jezdit od počátku do firmy i po výkupech vlastním vozem a bez cestovních náhrad.

Žádám, abych nebyl spojován s ostudnou kauzou prodeje majoritního podílu ve Včele Předboj. S pochybnými novými vlastníky a "manažery", se kterými jsem od počátku spolupracovat nemohl. Opakovaně jsem na to upozorňoval vedení ČSV s tím, že chci opustit pozici v představenstvu společnosti, protože s jejím řízením nesouhlasím. V zaměstnaneckém poměru jsem tam skončil ihned dohodou v dubnu 2002 (nežádal jsem odstupné) a přes přemlouvání ze strany vedení ČSV, abych tam zůstal jako poradce a člen představenstva odstoupil jsem z funkce člena představenstva ještě v prvním pololetí 2002 pro naprosté neshody s vedením této společnosti již bez další diskuse písemným podáním tajemníkovi ČSV, v němž jsem shrnul všechny problémy a rizika, která jsem v novém řízení podniku spatřoval, a která se, bohužel, během následných 3 let, kdy jsem s tímto podnikem neměl žádný kontakt, naprosto potvrdila a vedla k obrovské ztrátě pro ČSV!!! Tato ztráta se projeví odpisem promlčených pohledávek za panem Kořánem v hodnotě 4,4 mil. Kč + odpisem akcií za 2,7 mil. Kč a sníží tak majetek našeho svazu v letošním roce. Promlčení pohledávky v důsledku pozdního podání trestního oznámení je posledním v celé sérii promlčení a obrovských ztrát, které jsou s kauzou spojeny. Došlo k němu v roce 2011 přestože na podání byly k dispozici 2 měsíce a záležitost řešilo právní oddělení ČSV již s p. JUDr. Brücklerem. `Sotva lze předpokládat že se problém vyřeší sdělením státnímu zástupci, že má na vyřízení 7 pracovních dnů.

Do Včely Předboj, a. s. jsem nastupoval jako krizový manažer. Nikoli nepodobné je mé současné angažování jako předsedy ČSV za situace, kdy bylo potřebné řešit jiný aktuální problém - hrubé porušení rozpočtové kázně ze strany ČSV v letech 2005 - 2008. V této záležitosti jsem učinil maximum a dosáhl minimalizace škody, která ovšem i tak, nemluvě o nevyužití prostředků 11,2 mil. Kč v minulosti, které jsme museli vrátit, zůstává vysoká - 2,4 mil. Kč. Když jsem byl volen, mnozí říkali, že volili slušnost. Chci věřit, že mě však nevolili proto, abych následně jim a celé včelařské veřejnosti lhal, že nevolili slušnost proto, že ji považovali za slabost. V takovém případě se mýlili. Ti, kteří hovoří o potřebě manažerských kvalit, by si měli uvědomit, že základ těchto kvalit vyplývá z významu slova "to manage" = dokázat, podařit se, postarat se, hospodařit. Potom ale doporučuji se trochu ohlédnout zpět než se začnou vyslovovat soudy o současnosti.

PROTO PROSÍM, ABY OSOBY, KTERÉ O VĚCECH ŽÁDNÁ FAKTA NEZNAJÍ, SE ZDRŽELY ŠÍŘENÍ ZAVÁDĚJÍCÍCH INFORMACÍ O MÉM ANGAŽOVÁNÍ V PODNIKU VČELA PŘEDBOJ I JINÝCH KAUZÁCH SPOJENÝCH S ČINNOSTÍ ČSV V POSLEDNÍCH LETECH. Když slušný člověk něco neví, obvykle se zeptá.

Plné znění stanov a podrobný výklad renomované právní kanceláře naleznete stále na webových stránkách ČSV na níže uvedených odkazech

www.vcelarstvi.cz/clanky-stanovisko-prv-pro-cleny-rv-dne-4.-12.-2013.html

06.12.2013 00:20

Členům a funkcionářům ČSV, o. s.

 

Stanovisko k aktuální situaci ve věci volby nového vedení Českého svazu včelařů,o.s.

 

Vážené přítelkyně, vážení přátelé,

s politováním konstatuji, že na jednání Republikového výboru Českého svazu včelařů, o. s. dne 10. 11. 2013 došlo k bezprecedentnímu porušení stanov naší organizace, když výsledek hlasování o odvolání předsednictva ČSV, o. s. byl chybně vyhodnocen v důsledku zjevně nesprávného výkladu stanov přítomnými právníky, členy legislativní komise ČSV i některými dalšími členy RV ČSV, přičemž nebyly zohledněny námitky několika členů RV i přítomných hostů, členů ČSV.

Důsledkem této skutečnosti bylo přijetí závěru o odvolání předsednictva a předsedy ČSV, který, jak vyplývá z právní expertizy na webu Českého svazu včelařů, o. s., je v plném rozsahu neplatný.

Sděluji tímto, že předsednictvo Českého svazu včelařů, o. s. nebylo dne 10. 11. 2013 odvoláno a také předseda ČSV nebyl odvolán. K odvolání předsednictva by bylo dle našich stanov zapotřebí o 19 hlasů více, než kolik se jich pro tento akt vyjádřilo! Rovněž nebyl odvolán předseda ČSV, jehož by nebylo možno odvolat ani platným odvoláním předsednictva RV ČSV, nýbrž pouze a jedině samostatným hlasováním s celkovým počtem 53 hlasů. K tomuto hlasování na jednání RV ČSV vůbec nedošlo.

Kvórum 2/3 hlasů všech členů orgánu pro platnost aktu odvolání je z legislativního hlediska naprosto standardním u obdobných zájmových organizací jak v ČR, tak i v zahraničí. Stejným způsobem je vymezeno například i ve Slovenském svazu včelařů. Jeho cílem je zajištění stability v průběhu volebního období. Hrubou dezinformací členské základny jsou proto tvrzení o tom, že ustanovení o tomto kvóru jsou nedemokratickým starým pozůstatkem právních úprav ze 70. -  80. let minulého století. Ustanovení o potřebě kvalifikované 2/3 většiny všech členů ústředních orgánů ČSV (RV, ÚKRK) pro odvolávání členů ústředních orgánů z jejich funkcí bylo ve skutečnosti  vloženo jako nové do našich stanov v roce 2000 na VII. sjezdu ČSV a tam byl rovněž podán jeho výklad JUDr. Havlanem. Z tohoto výkladu, umístěného rovněž na webu ČSV, je zcela zřejmé, že se uplatňuje na všechny případy odvolávání členů ústředních orgánů ČSV bez výjimky. Ustanovení o odvolávání členů ústředních orgánů na podnět orgánů okresních pouze specifikuje potřebnou proceduru projednávání, přičemž k následnému platnému přijetí usnesení o odvolání je opět potřebná výše uvedená většina 2/3 hlasů všech členů příslušného orgánu.

Co se týká tvrzení, že výklad stanov podává Republikový výbor, to je správné. Ovšem výklad se podává pouze tehdy, když v textu stanov nemůžeme nalézt na danou a v našem případě velmi jednoduchou otázku také jednoduchou a jednoznačnou odpověď. Neumím si představit výklad, jehož věcnou podstatou by bylo tvrzení, že 2/3 všech jsou rovny polovině přítomných. Taková věc nesnese výkladu a je-li činěn, je na místě otázka o motivech a odpovědnosti vykládajícího. Úmyslná a zjevně nesprávná interpretace stanov za účelem manipulativního působení na rozhodování nejvyššího orgánu ČSV mezi sjezdy by neměla být morálně slučitelná s dalším setrváním osob takto jednajících ve vrcholných orgánech ČSV.  

Předsednictvo RV ČSV je tak nadále platně zvoleným statutárním orgánem naší organizace, jehož funkční období nebylo právně neplatným aktem ze dne 10. 11. 2013 zkráceno. Rovněž nebylo zkráceno funkční období řádně zvoleného předsedy ČSV, jehož se akt pokusu o odvolání předsednictva Republikového výboru Českého svazu včelařů, o. s. ani nemohl týkat. Volbu nového předsedy ČSV a nového předsednictva RV ČSV tak z věcného hlediska nelze uskutečnit.

Rád bych se touto cestou jako předseda ČSV omluvil všem členům ČSV, které nesprávný postup legislativních odborníků ČSV uvedl v omyl. Pevně věřím, že podobná účelově nesprávná interpretace jednoznačných ustanovení našich stanov se již nebude v budoucnu opakovat a vedení ČSV se bude moci dále plně věnovat činnosti ve prospěch oboru včelařství v České republice a celé členské základny našeho svazu.

 

RNDr. Václav Švamberk

předseda Českého svazu včelařů, o. s.

 

další informace najdete na www.vcelarstvi.cz/clanky-stanovisko-prv-pro-cleny-rv-dne-4.-12.-2013.html

19.11.2013 23:11

K aktuálním otázkám - stanovisko k zveřejněnému dopisu př. MUDr. Hubače

Vážený příteli,

 
jsem již poněkolikáté vyzýván, abych se veřejně vyjádřil k Tvým myšlenkám a návrhům. Nemohu reagovat na každý podnět ihned, zvláště když jich stále přibývá a Tvoje první sdělení se záměrem kandidovat na funkci předsedy ČSV se objevilo v mé včerejší poště. Tolik tedy na vysvětlení, že reaguji až nyní.
 
Jakkoli si vážím Tvé odbornosti a těší mě, že obdobně se vyjadřuješ recipročně vůči mé osobě, stalo se, že v několika tvrzeních s Tebou absolutně nemohu souhlasit a jsem nucen reagovat, nikoli v zájmu obhajoby své osoby, ale k odlišení pravdy od lži. Mimochodem dnes jsem byl požádán, abych podal  vysvětlení na Ministerstvu zemědělství, kde jsou velice překvapeni vývojem situace v Českém svazu včelařů, zvláště když spolupráce se mnou byla a stále je na tomto, pro rozvoj našeho oboru klíčovém ministerstvu, velmi pozitivně hodnocena.
 
Proto se za sebe i za kolegy na Ministerstvu zemědělství České republiky důrazně ohrazuji proti tvrzení uvedeném v Tvém e-mailu, že spolupráce s orgány státní správy jako jsou Ministerstvo zemědělství ČR či Státní veterinární správa České republiky, kde jsem mnohokrát jednal stejně jako i s vedením státních veterinárních ústavů - dnes např. s ředitelem SVÚ Lysolaje MVDr. Horynou, je v troskách. Toto tvrzení je jako mnoho jiných vůči mé osobě nehoráznou lží.
 
Měl by sis přece jen vzpomenout, jak probíhalo jednání k novele vyhl. 299/2003 Sb. (dnes 72/2013 Sb.) letos v lednu, kde klíčovým bodem bylo zvnějšku prolobovávané úsilí jisté skupiny včelařů (podrobně jsem již informoval na svém webu v blogu), jak odejít od strategie radikálního boje proti moru včelího plodu. Bohužel nechápu, proč jsi na tomto jednání vůbec nebránil společně se mnou strategii radikálního potlačování moru včelího plodu a místo toho se zabýval v diskusi na počátku jednání i později pouze zpochybňováním vyšetření zimní měli na varroázu. Je škoda, že Tvůj hlas v tak zásadní věci na jednání nezazněl a mně, který za ČSV byl jediným, kdo do poslední chvíle odmítal ustoupit od strategie radikálního boje s morem včelího plodu, jsi nepomohl. Od hygienika bych to očekával. Př. Kolomý, ač mě to mrzí, bude asi podporovat každého jiného kandidáta než mou osobu - neshodli jsme se totiž právě v záležitosti boje s morem včelího plodu. Co dodat - své názory jsem v této věci neměnil a měnit nebudu.
 
Také nevím, koho jsem si svým jednáním znepřátelil. Myslím, že nikoho, protože to jednoduše nemám v povaze. Na nikoho nikdy neútočím, pouze hájím principy slušného jednání, zájmy oboru a svazu, a sebe, příteli, hájím až na posledním místě, pouze a jen tehdy, je-li soustavně snůškou nepravd rozesílanou jednotlivci hanobena bezdůvodně moje čest a s ní bohužel i čest našeho svazu, který reprezentuji.
 
Co se týká ZO Mladá Boleslav jsem tímto rozhodnutím velmi překvapen. "Kteří další budou následovat ?" Vzpomínám na svoji přednášku, která v Mladé Boleslavi proběhla nedlouho před mým zvolením předsedou a byla velmi dobře hodnocena. Důkazem je i sdělení od př. Šturmy, uvedené na mém webu v knize návštěv. Argumenty, které jsou v této souvislosti pro odchod ZO Mladá Boleslav dnes používány, jsou bohužel populistické fráze bez skutečného obsahu. S př. Leošem Dvorským jsem před rokem po mnoha zbytečných slovních potyčkách uzavřel džentlmenskou dohodu o spolupráci a neútočení. Tu jsem vždy dodržoval. Byl jsem proto překvapen jeho náhlým rozhodnutím opustit všechny funkce v ČSV kromě člena RV, které mně oznámil bez jakéhokoli racionálního zdůvodnění  telefonicky 1. 4. letošního roku. Během snad hodinového rozhovoru o různých odborných otázkách, přestože jsem se několikrát ptal, nepadlo z Leošovy strany jediné slovo kritiky mé práce, které by bylo důvodem jeho rozhodnutí. O to více jsem pak byl překvapen jeho vystupováním na RV v srpnu letošního roku a jeho aktivitami na diskusních fórech plnými lží a urážek na vedení svazu a moji osobu. Nemám však zapotřebí takové diskuse sledovat a reagovat na ně, protože mým úkolem byla a je práce pro české včelařství a ne rádoby učené disputace s těmi, jejichž jediným programem je osobní nepřátelství. Věřím ve zdravý rozum přátel z Mladé Boleslavi a kdykoli jsem připraven jim osobně svá stanoviska a úkoly splněné i ty, které jsou před námi, vysvětlit.
 
Překvapuje mě, jak osoby Tebou jmenované údajně stejně hodnotí potřebu změn ve vedení ČSV. Dnes jsem hovořil s př. Dlabem, který mně potvrdil, že Ti sdělil svou představu - ovšem založenou na potřebě doplnění stávajícího předsednictva členy, kteří mají zájem pracovat. Z Tvého sdělení však vyplývá, že stanovisko př. Dlaba je jiné. Domnívám se, že názory našich členů, v daném případě místopředsedy ČSV by neměly být překrucovány.
 
Příteli, nemáš správné informace. Na jednání PRV se o rozpuštění tohoto orgánu nehlasovalo. Ve stanovách taková možnost není, PRV je statutárním orgánem a bylo by to krajně nezodpovědné. Hlasovalo se na návrh JUDr. Brücklera o doplnění bodu: vyslovení nedůvěry předsednictvu RV na následujícím zasedání RV. Tento návrh však na RV změnil př. Sciskala protinávrhem na hlasování o vyslovení důvěry. (Na vyslovení důvěry stačí prostá většina přítomných, na vyslovení nedůvěry je potřebná většina všech členů orgánu - v našem případě 40 hlasů). Proto nedůvěra vyslovena nebyla a současně PRV nedostalo důvěru o 1 hlas. To ovšem nemá žádnou odezvu v našich stanovách. Jsme NNO nikoli parlament a musíme se řídit obsahem stanov jako našeho základního dokumentu.
 
Právě proto je důležitá znalost stanov. Příteli, doporučuji Ti se nejprve seznámit s jejich zněním. Není to tak složité a rozhodně je to užitečnější a méně nebezpečné než vycházet z výkladů druhých, jak píšeš: "Sám jsem se ptal a dostal jednoznačnou odpověď." Kdepak jsi se, příteli, ptal? Kdopak Ti dal "jednoznačnou odpověď"? Minimálně kandidát na předsedu by si měl stanovy přečíst. Potom ve funkci nepotřebuje manipulativní výklady druhých a sám pochopí, kde je pravda a kde lež. Pro svoji práci a rozhodování to potřebuje. Je za ni totiž osobně odpovědný. Je povinen dodržovat stanovy a neporušovat zákony našeho státu. Předseda vedený za ručičku by měl být pro náš svaz stejně nepřijatelný jako jedinec, vládnoucí po vojensku - tvrdou rukou bouchající do stolu. Pro svou práci potřebuje předseda také, řečeno slovy jednoho odstoupivšího člena PRV na posledním RV: důvěru a kompetence. Bohužel ani jediné z toho mně dotyčný od samého počátku nedopřával.
 
Závěrem bych chtěl zdůraznit, že vše, co jsem zde uvedl, si neklade ani v nejmenším za cíl dotknout se cti př. MUDr. Hubače, kterého si vážím, nebo kterékoli zde jmenované osoby. Budu rád, když se nadále budeme moci nazývat přáteli a naše diskuse bude tomu odpovídat - třebas tvrdá ale vždy konkrétní, s pravdivými argumenty a slušná.
 
Hezký večer přátelé.

RNDr. Václav Švamberk

předseda ČSV, o.s.

 

Křemencova 8

115 24 Praha 1

tel. +420 774 830 411

e-mail: svamberk@vcelarstvi.cz

skype: vaclav.svamberk1

www.vcelarstvi.cz

 

 Dne 19. listopadu 2013 14:58 Radek Hubač <drh@seznam.cz> napsal(a):
Dobrý den,
velmi děkuji za otázku. Nenáleží mně, abych odpovídal, přeposílám Vaši žádost k vyřízení Mgr. Machové. Přikláním se k jednoznačnému výkladu na webu  svazu, ideálně s vyjádřením dr. Švamberka. Sám jsem se ptal a dostal jsem jednoznačnou odpověď v tom smyslu, že předseda je volen a tudíž i odvoláván nadpoloviční většinou. K tomu mám dovětek, že se vůbec nemělo k takovému nedůstojnému způsobu nechat dojít. Na schůzi PRV hlasovali tajně pro rozpuštění PRV s výsledkem údajně 6:4 pro rozpuštění. Předseda tedy podle mě měl na RV vystoupit s tím, že PRV včetně něj končí, rozdejme znovu karty.  Sám ale cítíte, že k tomuto nemám informace z první ruky, tak to berte pouze jako cestu, kterou bych šel já, tedy uvolnit v klidu svoji funkci, najít a připravit předsedu, navenek být jednotní. Vnitřní záležitosti svazu ventilované na blogu je snad nejhorší cesta diskuze v zájmové organizaci. 

Druhým a možná ještě zásadnějším faktem je, že usnesení RV odhlasovali všichni včetně Vaška Švamberka. V usnesení je jasně uvedeno, že budou nové volby atd.  Nebudu Vaška kritizovat, to nikam nevede, to by situaci neuklidnilo, každopádně jsem pochopil, že si dost lidí znepřátelil svým jednáním, je to škoda, je to špičkový odborník. Pokud by znovu kandidoval, nebo ustál svoji funkci, povede to jednoznačně k odtržení Mladé Boleslavi ( jsem objednán na jejich výborovou schůzi, pokusím se s nimi jednat) a další budou následovat. Vedení svazu v minulých  20 letech včetně RV pracovalo na tom, aby se stalo garantem oboru včelařství a zastřešilo všechny subjekty v oboru a dnes jsme svědky zbytečného rozpadu. Najděte , prosím, kandidáta,  kterého vy zástupci v RV  podpoříte (o funkci neusiluji, tedy budu rád za kohokoliv, kdo bude mít Vaši podporu), je nutné ukázat, že svaz je stále gatantem oboru a partnerem pro stát. Bylo by to velmi žádoucím signálem pro všechny, myslím konkrétně dohodnout se v rámci RV pro kandidáta, přijatelného alespoň pro 60% členů. Doufám, že se na mě nebude zlobit celá členská základna, ale stanovy hovoří o tajné volbě předsedy RV, nikoliv volbu čleskou základnou.
Stále více OO a jednotlivců mně vyjadřuje podporu, včera jednoznačně např. pan Kolomý po projednání  s více než 20 profesionály, což mě sice těší, ale raděj bych, aby RV byl jednotný byť s jiným předsedou. Osobně  zdůrazňuji v dané fázi bohužel ne dosluhující přeseda. To by vypadalo, jako odvolávám, co jsem rozhodl a slibuji co jsem odvolal, možná do dalšího odvolávám....
Bohužel je situace nejasná, chtěl bych znovu všechny členy RV požádat o zvážení situace a o názor, zda si přejí, abych svoji kandidaturu přijal.
S pozdravem
 Radek Hubač

 

 

 

 

--------- Původní zpráva ----------
Od: 
petr.prikazsky@seznam.cz
Datum: 18. 11. 2013
Předmět: Re: Fwd: dopracované oslovení ZO, OO a RV


Dobrý večer pane doktore,
dovoluji si citovat z Vašeho emailu:
Chtěl bych poděkovat všem členům RV, že i přes složitou situaci (2. předseda v jednom volebním období) se jasně vyjádřili na posledním jednání republikového výboru.
Nyní dotaz : jaký je Váš názor na odvolání předsednictva o kterém hovoříte jako o "jasném vyjádřen členů RV". Osobně  (jako člen RV za okres Znojmo) se domnívám, že podle stanov je k odvolání potřeba 2/3 všech členů RV  (§28, odst.7). 
Pro hlasovalo 34, proti 30 a 3 se zdrželi.
Nejsem legislativec, nejde mi o obhajobu současného předsedy svazu, ale jde mi pouze o dobržování stanov. Možná nejsem jediný, kdo je v tomto směru na pochybách (několikrát byla tato námitka  na jednání RV vznesena) a rád bych k této problematice přijal vysvětlující odborné stanovisko. Děkuji.
-- 
Petr Příkazský -pkp----------- Původní zpráva ----------
Od: Radek Hubač <
drh@seznam.cz>
Datum: 18. 11. 2013
Předmět: Fwd: dopracované oslovení ZO, OO a RVVážené včelařky a včelaři, přátelé,

 

v návaznosti na závěry jednání RV viz: 

https://www.vcelarstvi.cz/files/usneseni_ze_zasedani/usneseni-11-2013.pdf 

ke kterému bych přivítal jasné vyjádření pana předsedy, Vám zasílám své vyjádření k mojí nominaci, kterou provedlajako první ZO Přelouč cestou OO Pardubice. 

Ke své nominaci se musím koncem tohoto týdne vyjádřit, proto budu rád jak za konstruktivní kritické reakce, tak za Vaši podporu. 

Chtěl bych poděkovat všem členům RV, že i přes složitou situaci (2. předseda v jednom volebním období) se jasně vyjádřili na posledním jednání republikového výboru. Téměř 2 roky diskuzí jsou mimo  svaz vnímány velmi negativně a osobně, pokud by měly pokračovat po mém případném zvolení bych i bez hlasování o důvěře, dal svoji funkci aktivně k dispozici. RNDr. Václava Švamberka považuji za velmi pracovitého ochotného kolegu, tjak jsem ho poznal během četných přednášek, kdy jsme oba navzájem občas potřebovali vzájemnou pomoc.

Po diskuzích které jsem absolvoval v minulém týdnu jsem se na základě reakcí, které jsem obdržel rozhodl nominaci přijmout. Doufám, že ji oficiálně přijmu na jednání naší OO tento týden. 

Vzhledem ke zcela pochopitelně nejčastějším otázkám a zároveň výzvám, abych přestavil konkrétně své představy o dalším fungování ČSV v případě mého zvolení si Vás dovoluji oslovit dopisem, který přikládám v příloze. 

Nejvíce kontroverzní reakce (poměrně málo negativních, ale vypovídajících o neshodách s některými členy) jsem obdržel na mnou plánované oslovení a nominování Mgr. Machové na tajemnici svazu. Je to pochopitelné, vzhledem k dlouhé době, kdy pracuje na sekretariátu.  Svým návrhem chci předejít povolebním neplodným diskuzím, paní magistra samozřejmě může moji nabídku přijmout i odmítnout, ale osobně neznám žádného možného kandidáta s potřebným vzděláním i praxí.  Současný systém s neuvolněnou funkcí předsedy neplánuje přítomnost předsedy denně na sekretariátu a předchozí řešení spočívající v přijetí nadějného pracovníka s dobrými předpoklady bez dostatečných zkušeností se ukázal jako neuspokojivý. Zásadní roli musí sehrát statutární orgán, tedy PRV, který úkoluje a kontroluje. 

Předpokládám podobné dílčí reakce na další členy PRV, se kterými bych chtěl pracovat, vzhledem k tomu, že ve stávajícím personálním složení bude RV pracovat až do sjezdu v roce 2015.

 

Protože jsem byl již osloven některými OO, které neplánují přihlásit svého místního kandidáta, abych sdělil možnou formu mojí  podpory, žádám Vás v takovém případě o kontaktování. Domnívám se, že nejlepší formou podpory by byla moje oficiální nominace Vaší OO, k ní bych Vám zaslal potřebné dokumenty elektronicky.

Velmi rád Vám buď telefonicky nebo písemně odpovím na Vaše dotazy.


Abych předešel spekulacím, nejbližší vztah z Vás členů RV mám k Františkovi Rouskovi, který mě naučil v mých začátcíchv roce 2000 mnoho z toho, co ve své včelařské praxi využívám dodnes. To ale neznamená, že by na mě mohl mít nějaký jiný vliv, než kdokoliv jiný z Vás. Jsem v práci zvyklý žádat a   konzultovat návrhy s podřízenými kolegy ,a jelikož ve svazu bych žádné podřízené neměl, chtěl bych se samozřejmě opřít o Vás zástupce všech okresů i další odborníky ze široké včelařské obce.

Mým hlavní cílem je najít pro zbytek funkčního období osobu, která dostane od Vás členů  RV možnost pracovat pro včely a s Vaší pomocí být garantem oboru včelařství v ČR. Zásadní je, aby byl většinou z Vás podporovaným partnerem pro státní správu i zahraniční partnery ve všech oblastech našeho krásného oboru. Nechci do RV vnést další nežádoucí faktor, to nikam nevede, proto Vás žádám o Vaši reakci, abych mohl případně odmítnout svoji nominaci pro jiného Vámi preferovaného kandidáta. Vaše jednota je to nejdůležitější, co náš obor potřebuje

 

S úctou
plk.MUDr. Radek Hubač

   nominovaný kandidát na předsedu ČSV 

 
774028601

 

12.11.2013 23:24

Stanovisko předsedy ČSV k dopisu př. Hrabáka

Níže v textu si dovolím reagovat na informace rozeslané dnes př. Hrabákem, bývalým místopředsedou PRV ČSV

Černě je uveden původní text, červeně můj komentář.

 

Vážení přátelé,

na zasedání RV o tomto víkendu jsme byli svědky rezignací pěti členů PRV (včetně mé osoby). Bohužel ani po nevyslovení důvěry PRV nedošlo k sebereflexi u zbylých členů, kteří velmi silně bojovali o své funkce.

Nevyslovení důvěry (většinou jediného hlasu) proběhlo po předem připravené akci a vyjádření přání některých přátel skončit z důvodů rodinných (př. Gazda, př. Krabec). Pouze 3 přátelé vystoupili přímo s kritikou práce předsednictva a pouze 2 se ohrazovali ostře, bohužel však hlavně formou bezobsažných frází proti mé osobě (př. Hrabák, př. Brückler). Hlasování proběhlo na žádost samotného předsednictva o vyslovení nedůvěry, které inicioval na jednání předsednictva předcházející den př. Brückler. Změnu na hlasování o důvěře prosadil svým protinávrhem na začátku zasedání př. Sciskala. ( Z hlediska "nevyslovení důvěry" zde totiž postačí méně hlasů než má-li být vyslovena nedůvěra - viz níže...) Boj za odstranění demokraticky zvoleného předsedy probíhal a probíhá po celou dobu mého funkčního období. Započal měsíc po mém zvolení sérií velmi nevybíravých e-mailů a pokračoval lživým anonymním sdělením těsně před prvním zasedáním o jakémsi tunelu na ČSV prostřednictvím výroby DVD, na které jsem již musel reagovat trestním oznámením a podařilo se i dohledat počítač, z něhož byly tyto lživé e-maily rozesílány. Po několika dalších marných pokusech, které vyvrcholily neúspěšným snažením o vyjádření nedůvěry mé osobě v srpnu letošního roku, se moji protivníci, jejichž jediným skutečným programem a motivem je snaha o výměnu mé osoby ve vedení svazu a tím i předsednictva za každou cenu, soustředili na erozi statutárního orgánu - předsednictva samotného - trpělivým přesvědčováním, aby někteří dosud se mnou spolupracující členové přešli do tábora mých protivníků. Poprvé se to projevilo vzápětí po srpnovém RV, kdy k mému překvapení, když jsem doufal, že bude trochu klidnější atmosféra na práci přispěchal s př. Hrabák e-mailem s "klíčovým" sdělením, že nevyjádření nedůvěry neznamená vyjádření důvěry předsedovi a zahájil sérii útoků proti mé práci i práci předsednictva s potřebou zařazování bodu "systém práce PRV" na jeho jednání. Leitmotivem těchto diskusí byla typická bezobsažná fráze : věci se nelepší, spíše naopak. Bez sebemenšího náznaku, co že se to nelepší nebo snad dokonce zhoršuje. Naopak trvám na tom, že stav ČSV není v ničem horší, než byl v době, kdy jsem se stal předsedou, právě naopak. Ovšem hledání čehokoliv, co se dá zpochybnit v rámci bodu "systém práce PRV" znamená ztrátu až několika hodin, jestliže se opakovaně vyjadřuje 11 členů PRV a 3 - 4 hosté...Se zařazením tohoto bodu tak přišel člověk, který nedokázal zajistit za 2 roky splnění jediného úkolu vědecké komise, tedy snad vyjma jediného úkolu (Malého výkladového včelařského slovníku), který jsem za komisi zpracoval sám. V září ještě vše díky novému systému projednávání bez přátel Hrabáka a Brücklera proběhlo hladce a v dobrém čase, v říjnu již se zařazením tohoto bodu a navíc při odchodu př. Hrabáka a dalších v 15.00 nebylo možné vůbec splnit agendu jednání a obstrukce slavily úspěch...Jednání pak muselo pokračovat následující týden. Můj přístup k tomuto bodu byl přitom diametrálně odlišný, provedl jsem v PRV stručně a jasně kontrolu hlavních konkrétních úkolů, které jsem všem členům PRV připomněl písemně v polovině května tohoto roku.

Jinak o posledním víkendu o své funkce nikdo nebojoval, zato silně bojovali ti, kteří usilovali o odvolání předsedy a předsednictva. Probíhala intenzivní zákulisní jednání a dokonce i v bistru, světe div se, kromě přesvědčovacích aktivit proběhla unikátní platba útraty iniciátorem hlasování o nedůvěře PRV za celý sál...

Poté následoval akt, který rozhodně není běžný. Dokonce si nepamatuji, že by se někdy dříve odehrál. Zbylé předsednictvo (včetně předsedy) bylo odvoláno. Věřím, že i členové, kteří nesouhlasili s odvoláním PRV nakonec tento demokratický, většinový názor RV akceptovali. Tento souhlas ostatně dali najevo jednoznačným schválením usnesení (nikdo nebyl proti, dva členové RV se zdrželi hlasování) – viz https://www.vcelarstvi.cz/files/usneseni_ze_zasedani/usneseni-11-2013.pdf.

Zde si patrně již př. Hrabák uvědomuje zásadní chybu, která vznikla nesprávným výkladem jednoznačného znění stanov a uvedením Republikového výboru Českého svazu včelařů, o. s. v omyl přítomnými právníky. Odvolání se totiž nemůže uskutečnit většinou jediného hlasu z přítomných ale nezbytně vyžaduje více než 2/3 všech členů RV ! Níže proto uvádím stanovisko ze "včelařské konference" od přítele Dvorského, jehož organizace si jak známo pod jeho vedením odhlasovala oddělení od ČSV, a přesto je př. Dvorský velmi aktivní při jednání RV a v závěru posledního jednání se již i pozičně sblížil s př. Hrabákem. Ze sdělení př. Dvorského je zřejmé, jak neuvěřitelně se manipulovalo "právním výkladem" po hlasování o odvolání PRV s názorem celého RV. Dále následuje jedno z několika jednoznačných sdělení od právníků, které mně v uplynulých dnech byly zaslány.

Důvody své rezignace jsem vysvětlil na zasedání RV a následně i v dopise adresovaném členům RV. Vím, že někteří zastánci současného předsedy argumentovali tím, že je potřeba udržet celistvost svazu a zabránit jeho rozštěpení. Já jsem naopak přesvědčen, že kroky odvolaného předsednictva, jehož jsem byl i já členem, spíše vrážely klíny do jednoty ČSV a v blízké budoucnosti by vedly k oddělení některých organizačních složek (konkrétní případy jsou všeobecně známy). Stejný názor mi potvrdili i další odstoupivší  členové PRV. Ostatně s návrhem poskytnout do zástavy pozemek (jako zástavu finančnímu úřadu pro povolení splátkového kalendáře) v Křemencové nepřišel nikdo z „rebelů“, „pučistů“, nebo jak jsme také nazýváni, ale sám pan předseda Švamberk. Naopak hlavním odpůrcem tohoto řešení byl Dr. Brückler. 

Jako předseda nikdy neodmítám hovořit s každým, kdo má skutečně pozitivní zájem o zlepšení stavu českého včelařství. Velmi si cením slušně vedené diskuse i s názorovými protivníky. Bohužel sprostě bezobsažná a nedůstojná argumentace typu :"spíše vrážely klín do jednoty ČSV", "konkrétní případy jsou všeobecně známy", "stejný názor potvrdili i další odstoupivší členové..." bez jediného konkrétního faktu je směšná. Ještě větší ubohostí je argumentace o špatnosti předsedy, který navrhl dát do zástavy pozemek v Křemencové. Krátce tedy uvedu fakta na která př. Hrabák zapomíná. Pozemky pod našimi budovami v Křemencové a na dvoře tohoto objektu mají hodnotu 31 mil. Kč. ČSV je získal bezúplatným převodem od státu. Jedna velmi malá část pozemku (několik metrů čtverečních "zahrádky vzadu na dvoře") je oceněna na 2,5 mil. Kč. Ten pozemek by nikdo nechtěl, neměl by k němu ani přístup. Jeho cena je přesně ta, kterou FÚ požadoval do zástavy za ručení splátek penále za porušení rozpočtové kázně ČSV v letech 2005 - 2008. Namísto tohoto návrhu, který stále považuji za rozumný, byl po nebývale ostré a dlouhé diskusi demagogicky prosazen návrh, že budeme ručit celou stanicí Jabloňany, kterou postavili naši předkové a jejíž hodnota i možná využitelnost pro jiné subjekty je podstatně větší. V čem asi spočívá chyba návrhu předsedy ? Myslím, že pouze v tom, že lepší návrh předložil on sám. 

Stále věřím, že se nám na mimořádném volebním zasedání RV povede vybrat takové předsedu, který přinese do ČSV jednotu, vytyčí jasný směr, kterým by se měl svaz ubírat. Bude důstojně reprezentovat ČSV. Domnívám se, že v současnosti je nutné především atmosféru nevyostřovat (ostatně rozhodnutí o odvolání PRV je dle mého názoru neměnné), ale věnovat se hledání vhodného kandidáta na předsedu.

Ano příteli, myslím, že už jsi nám v tomto posledním odstavci vytyčil zásady svého vlastního volebního programu a Tvé budoucí kandidatury. Promiň, ale za předložení tak bezobsažných frází bych se styděl, sdělení před závorkou mě opět bez jediného argumentu vyzývá nedemokraticky k odstoupení a sdělení v závorce dokonce odráží Tvůj názor a snahu nedemokraticky vnutit čtenářům představu, že stanovy ČSV jsou cárem papíru, kterým není třeba se řídit. To se však velice mýlíš. Jinak své zásady jsem mimo jiné vysvětlil v článku Tři sloupy v časopise Včelařství a byl jsem poněkud konkrétnější.

Václav Švamberk, předseda ČSV, o. s.

S pozdravem

Jaroslav Hrabák

 

 

Stanovisko právníka k výkladu stanov, jak skutečně zazněl od p. Mgr. Machové na jednání RV a zprostředkoval jej př. Dvorský na včelařské konferenci

 

Pro informaci posílán názor člena RV ČSV Leoše Dvorského, který je zveřejněný na včelařském fóru......:

 

"Kvorum bylo počítáno velice přesně, PRV je odvoláno i s předsedou a do 2 měsíců o nynějšíh RV musí být mimořádné RV s přesně schváleným programem a tím jsou volby.

2/3 s tím nemají co dělat, to se týká třeba odvolání člena RV okresem, to musí být pak potvrzeno na RV 2/3 většinou nebo u ÚKRK. To, že budou snahy zpochybnit , zmanipulovat schválené usnesení a ovlivnit členy je jasné. Jenže kde je pak ta slušnost."

 

A názor právníka ? Výše uvedená argumentace je nesmyslná - odvolání by bylo platné jen tehdy, pokud by pro něj hlasovali 2/3 ze 79 členů RV:

 

 

Ještě jednou jsem se na to díval a podle § 6 odst 8 Republikový výbor může pouze na návrh okresní organizace po předchozím projednání předsednictva a na návrh předsednictva po předchozím projednání s příslušným OO ČSV rozhodnout hlasováním o odvolání člena republikového výboru z funkce, neplní-li dlouhodobě úkoly vyplývající z jeho funkce.

 

takže tady je první podmínka - musí zde být a) návrh okresu nebo b) návrh předsednictva a jeho předchozí projednání s okresem, a zároveň splněna podmínka dlohodobého neplnění úkolů u odvolávaného člena Předsednictva, jinak není možné nikoho odvolat z funkce v předsednictvu !!!

 

Trvám na tom, že podle § 28 odst. 7. Usnesení o odvolání člena ústředního orgánu (kterým je i Předsednictvo) z funkce je platné jen a jen tehdy , hlasovali-li pro něj více než dvě třetiny všech členů příslušného ústředního orgánu (tedy v našem případě RV, tedy republikového výboru !!!) , nikoliv odvolání člena ústředního orgánu okresem, okres takovou pravomoc nemá a může pouze s poukazem na § 6 odst 8 (viz výše) podat návrh na odvolání, ale nikoliv provést samotné odvolání, takovou kompetenci nemá nikdy, ani při 2/3, ani při 100 % kvóru !!!

 

Ten výklad je více než účelový, ten je přímo zločinný a v přímém rozporu s textem stanov, žádný právník to nemůže obhájit !!!

 

Ještě pro informaci jak je to s vyjádřením důvěry - rozhoduje většina ze všech přítomných, při vyjádření nedůvěry však musí být dosaženo většiny ze všech členů orgánu. V našem případě by to muselo být 40 hlasů pro nedůvěru celkem. Ani ta ovšem odvolání neznamená - k odvolání musí být vždy dosaženo více než 2/3 hlasů všech členů orgánu. Tak kolikrát se bude muset ještě hlasovat k naplnění přání př. Hrabáka a dalších jím trefně pojmenovaných "pučistů"? Kdepak je opravdu ta slušnost ?

03.11.2013 09:43

Dezinformační kampaň pokračuje - odpověď na otevřený dopis jednatele ZO ČSV Bruntál a člena OV ČSV Bruntál

 

Dobrý den paní Knödlová,

 

děkuji za zaslání níže uvedeného dopisu, na který jsem si dovolil přiloženě reagovat písmem v červené barvě, abych vysvětlil svůj pohled na některé nepravdy uvedené v otevřeném dopise.

Budu rád, pokud bude tato má reakce rozeslána všem, kterým byl rozeslán původní otevřený dopis.

Také bych považoval za správné, aby tato moje reakce byla zveřejněna na webu, kde je údajně níže zmíněný otevřený dopis. Tak si představuji skutečnou demokratickou diskusi.

 

S přátelským pozdravem

 

RNDr. Václav Švamberk

předseda ČSV, o.s.

 

Křemencova 8

115 24 Praha 1

tel. +420 774 830 411

e-mail: svamberk@vcelarstvi.cz

skype: vaclav.svamberk1

www.vcelarstvi.cz

 

 

Dne 2. listopadu 2013 11:34 ZO Bruntál <zobruntal@vcelarstvi.cz> napsal(a):

Vážená paní Knödlová, vážení přátelé

Sleduji pečlivě situaci a vývoj v ČSV, ovšem na rozdíl od paní Knödlové vidím situaci trochu jinak a tak jsem se rozhodl také napsat otevřný dopis v rámci vyvážení názorů s pohledem z druhé strany.

Souhlasím s názorem paní Knödlové v tom, že situace je velice vážná.

Ovšem je vážná ne proto, že jsou stále včelaři,funkcionáři, kterým není situace v ČSV lhostejná a proto kladou otázky a chtějí na ně znát odpovědi, ale proto, že PRV v čele s předsedou svým jednáním porušují stanovy ČSV,neplní usnesení RV, tají, kryjí nebo bagatelizují problémy které evidentně v hospodaření ČSV jsou a přes časopis včelařství a dosazenou novou paní redaktorku se snaží očernit všechny, kteří se zajímají a chtějí znát odpovědi na ty nejpalčivější otázky, které nás trápí a naopak neinformují včelařskou veřejnost o problémech které nás trápí. 

Bylo by nanejvýš vhodné uvést, které všechny paní redaktorka očerňuje. Očerňováním bych pochopitelně rozuměl, že o nich zveřejňuje cosi nepravdivého a nactiutrhačného. 

Není možné aby si řádně zvolení představitelé dělali co chtějí, svým jednání poškozovali svaz a ostatní členové a funkcionáři se nemohli k tomuto dění vyjádřit jak to naznačuje paní Knödlová.

Nejde zde o nějaké nerespektování demokratické volby , ale přímo o demokracii v CSV jako takovou!!

Označování někoho kdo má odlišný názor, kdo chce znát odpovědi na citlivé otázky jako někoho kdo destruuje Svaz mi připomíná praxi před rokem 1989!

Paní Knödlová protestuje proti stažení jejich otevřeného dopisu na podporu současného předsedy. Jsem také proti tomuto stažení,jednou to tam viselo ať to tam visí dále, ale já požaduji aby tam visely i jiné otevřené dopisy, které naopak kritizují a upozorňují na ne zcela standartní praktiky v ČSV. To je totiž ta demokracie. Jeden takovýto dopis od př. Plška si můžete přečíst na webu OVCSV Opava, který na svém aktivu zástupci Moravskoslezského kraje velkou většinou odhlasovali jako názor zástupců ZO a OO CSV MS kraje.

Není mně známo, že byste zveřejnění Vašeho otevřeného dopisu na webu ČSV požadovali. Bude-li tomu tak, jeho zveřejnění určitě podpořím, ovšem i s níže uvedenými vysvětlujícími poznámkami, na něž mám jako osoba dotčená některými Vašimi nepravdivými tvrzeními plné právo. To je totiž ta demokracie.

Tento dopis i vyhodnocením aktivu najdete zde:

https://oocsv-opava.webnode.cz/zapisy-ze-schuzi-ov-a-z-aktivu/

 

Ted se dotknu některých konkretních věcí, kterými podložím svá předchozí tvrzení, aby mi nebylo vyčítáno, že jen mlátím prázdnou slámu. 

Být konkrétní je správné avšak údaje níže uvedené jsou velmi nepřesné a tím ve svých důsledcích zavádějící a způsobilé manipulovat názory čtenářů. Proto si dovolím reagovat, zpřesnit a vysvětlit svůj pohled na věc. 

Porušování stanov CSV představiteli orgánem PRV:

PRV odsouhlasilo převod nemovitostí v katastrech Řešetova Lhota Pusté Řibřidovice bez předchozího schválení RV což je přímé porušení stanov ČSV což konstatoval ve svém usnesení i RV na svém jednání 23-24.3.2013

Převod nemovitosti uskutečňoval Výzkumný ústav včelařský ze svého majetku. Předsednictvo se o věci dozvědělo následně a protože ČSV má 20 % podíl ve VÚVč. bylo třeba odsouhlasení na RV. To se samozřejmě nemohlo řešit ani neřešilo schválením na PRV ale až na RV. Bylo schváleno standardním postupem, teprve potom byl převod nemovitosti dokončen, škoda nevznikla a z mého pohledu netřeba se k této věci vracet. 

 

Nezodpovědné nakládání s prostředky CSV

Podivné smlouvy s firmou Video Kolář – Fenologie 2 – cca 250 000,-Kč – Video Kolář již tento titul prodává v rozporu s dotačním titulem a tudíž hrozí penále za porušení dotačních pravidel.

Smlouvy nejsou podivné, vycházejí z těch, které uzavíral ČSV s firmou Videoslužby Kolář po řadu let na jiné včelařské filmy. Tyto smlouvy nikdy nikdo nezpochybňoval, teprve od loňského roku bylo rozhodnuto podstatně zpřísnit podmínky těchto smluv ve prospěch distribučních práv ČSV, což se na druhé straně promítlo do smluvní výrobní ceny. Věc řešila komise pro vzdělávání a o smlouvě jednala s výrobcem za předsednictvo dvojice př. Linger - JUDr. Brückler. Smlouva byla schválena na PRV. Sám jsem se jednání o smlouvě nikdy neúčastnil. 

Zbytečná CD v angličtině 500ks za cca 300 000,-Kč - nejdou hradit z dotace,protože nejsou určeny k výuce

DVD v angličtině  nepovažuji za zbytečná. Již dříve se vyráběla anglická mutace jiných DVD a nikdo to nezpochybňoval. Vámi uvedená cena je ovšem téměř pětinásobně vyšší než skutečná! Navíc, jak jistě víte, je v materiálech 9. sjezdu úkol vybudovat mezinárodní centrum pro vzdělávání včelařů, záměr je podporován MZe, Apislávií a nyní po kongresu Apimondie i Apimondií a FAO - z čeho tedy usuzujete, že anglická DVD nejsou určena k výuce a vyvozujete důsledky??? První díl filmu Fenologie a včely v anglické verzi se právě naopak setkal v Kievě s velkým zájmem účastníků Apiexpa.

RV na svém zasedání 10.8.2013 odhlasoval do usnesení, že členové PRV, kteří schválili výrobu anglických DVD a uzavření smluv s firmou Video Kolář jsou odpovědní za případnou škodu v budoucnu vzniklou

Ano. Troufám si tvrdit, že v případě poslední smlouvy škoda nevznikla ani nevznikne. Ovšem bude třeba se podívat i na ony starší smlouvy, jak je jmenovitě v onom usnesení. 

Apidomie v Kyjevě– delegace 5 lidí cca 500 000,-Kč.

Předpokládám, že myslíte Apimondii. Cenově jste tentokrát přestřelili "jen" téměř dvojnásobně - kam na ta čísla chodíte ??! Cenu naší účasti vzhledem charakteru a úspěchu naší účasti nepovažuji za přemrštěnou. Je přibližně rovna nákladům na Apimondii v Montpellier. Převézt vše do Kieva přitom nebylo, jak ví každý z Vás, kdo někdy potřeboval projet PL/UA hranici, vůbec jednoduché. Podařilo se mně to to především díky kontaktům na našem velvyslanectví v Kievě a také díky tomu vypadal náš stánek tak jako málo jiných a nemuseli jsme se opravdu za nic stydět. Nehledě k tomu, že vzdělávací aktivity ČSV z projektu IMYB byly v závěrečném ceremoniálu jmenovitě vyzdviženy jako jediný projekt hodný následování za celý evropský kontinent.

Penále minimálně 2,5 milionu za nevyčerpanou a nevrácenou dotaci v Nasavrkách.

Proč se nehledá viník a nepožaduje se po něm vzniklá škoda?? Kdo měl dispoziční právo  k účtu na kterém leželo něco kolem 10 milionů??

Z čeho se zaplatí toto penále?? ze svépomocného fondu?? z peněz nás všech?? A co viníci??

Na tyto otázky vedení neodpovídá, jen mlží.

Nemáte přesné údaje. Věc byla uzavřena teprve v minulém měsíci. Cílem vedení svazu bylo minimalizovat vzniklou škodu. Minimálně po tuto dobu nebylo vhodné záležitost otevírat. Tak rozhodl i RV včetně pověření ÚKRK kontrolním šetřením. To proběhlo a výsledky budou předloženy členům RV v příštím týdnu. Sdělení, že vedení neodpovídá a mlží neodpovídá pravdě. Usiloval jsem po celou dobu o minimalizaci škody a o svých aktivitách informoval na jednáních PRV a RV. Původní letos vyměřené penále kleslo o více než 75 %. To nepovažujete za dobrý výsledek ??? Se vznikem celé této škody v letech 2005 - 2008 přitom nemám nic společného.

Akce Bez medu to nejde

Máme za sebou druhý cyklus tohoto projektu a před námi je rozhodnutí o jeho pokračování pro roky 2014-2016.

Akce „Bez medu to nejde „ stojí na 3 roky 30 mil. Z toho 6 mil je příspěvek CSV + 6mil DPH, které nám bylo za léta 2011-2013 kompenzováno. Chci jen podotknout, že je to projekt přes dotace EU a tak propagace může být jen na produkt spotřeby medu ne spotřeby českého medu od českého včelaře. Za naše peníze tedy propagujeme i různé pochybné medy v různých řetězcích a distributoři a dovozci se nám za to jen smějí.

Navíc nevím jaká je efektivita tohoto programu?? Zeptejte se nějakého nevčelaře ve svém okolí jestli o takovém programu někdy slyšel? Podle mne daleko více pro českého včelaře znamená činnost ČOI zveřejnění nekvalitních medů nacházejících se v prodeji v televizi.

Jen pro představu. Včelaři Moravskoslezského kraje si nechali zpracovat reportáž na podporu spotřeby medu od našeho včelaře do regionální televize za 30 000,-Kč a ještě to mají vše na dvd takže to mohou používat opakovaně. Sledovanost byla cca 1 milion obyvatel. 

Takže podle mne pokud by se peníze určené na propagaci rozdělili do jednotlivých krajů tak by si tyto kraje mohly zjednat efektivnější a levnější propagaci medu a to od našeho českého včelaře.

Předpokládám, že se vyjadřujete k "Programu na zvýšení spotřeby medu" - "Bez medu to nejde" je chráněný slogan ČSV, který vstoupil úspěšně do širokého povědomí včelařské veřejnosti. Program byl velmi pozitivně hodnocen při závěrečné kontrole Evropskou komisí a je vzorovým programem v rámci celé EU. Porovnávat to s jedním filmem? Ostatně, kde jste došli ke sledovanosti 1 mil. diváků, blahopřeji, jste asi nad úrovní Otázek Václava Moravce...  Každý výstup musí být měřitelný standardními mediálními nástroji. V případě našeho programu tomu tak bylo a dosah byl prokazatelně veliký. V každém okrese proběhlo v průměru několik akcí a k tomu mnoho výstupů v celostátních médiích včetně televizních kanálů. Když dostanete na propagaci oboru na tři roky 25 mil. Kč a máte přidat 5 mil. Kč + DPH považujete to za špatné ??? Chápu, chcete dostat celých 30 mil. Kč, jenže tak to možné podle pravidel není. Proto teď sháním i těch 5 mil. od sponzorů a ještě se najdou tací, kteří to kritizují...Prosím, nezapomeňte, že nejde jen o reklamu medu ale v první řadě o obrovskou příležitost zvýšit společenský kredit českého včelařství a toho jsme právě tímto programem dosahovali a dosahovat bychom i dále mohli. Jinak ČOI si patrně pletete se SZPI s níž úzce spolupracuji, ale to je jen drobný detail - o reklamě pro nekvalitní med prostřednictvím našeho programu, kde jsme zdůrazňovali kvalitativní kritéria medu, nemůže být vůbec řeč. Opak byl pravdou. Program byl zejména o kvalitě medu.

Dle usnesení RV z jednání 23-24.3.2013 mělo proběhnout na aktivech školení pokladníků Okresů.

Při dotazu na toto školení na podzimním aktivu mi př. Sciskala odpověděl, že se na toto ptal místopředsedy Dlaba a ten mu odpověděl, že nebude, že na to nejsou peníze.

Je mi z toho smutno, když nejsou peníze na tak základní a zásadní věc jako je proškolení pokladníků v řádném vedení agendy ZO a OO. Tímto si jen zaděláváme opět na budoucí problém a přitom naše vedení vydává prostředky na pochybné a zbytečné projekty.

 Mně je zase smutno z toho, že proškolení pokladníků je schopen někdo použít jako důvod k hlasování o nedůvěře předsedovi ČSV... Důležité není, aby školení proběhlo jen proto, že je v plánu. Musí být zabezpečena jeho kvalita. Osobně nesouhlasím s původním plánem proškolit školitele (neodborníky), kteří budou dále školit pokladníky (často odborníky). Mě musí a bude zajímat kvalita a efektivita naší práce. 

A na závěr časopis včelařství:

Začnu výběrem nové paní redaktorky, který byl dle zasvěcených ohlasů krajně nestandartní, neboť paní redaktorka prý nebyla vítězkou výběrového řízení, ale byla jmenována na základě žádosti nejmenovaného člena vedení. 

Výběr redaktora je v kompetenci PRV nikoli zasvěcených ohlasů. Výběr nové redaktorky se uskutečnil po diskusi a vyjádření všech členů PRV, Pro p. Ingrovou byla výrazná většina - jen 2 členové byli pro jiného kandidáta. Žádný z členů vedení pochopitelně žádost o jmenování paní Ingrové nepodal. Kdo jen trochu zná, jak jedná PRV, ví, že něco takového je naprostým nesmyslem! Uvedené sdělení je tedy zcela lživé. 

Potom se nedivím tomu, že se v našem časopise pomalu vytváří kult osobnosti předsedy ( v čísle 10/2013 je 10 fotek předsedy a v čísle 11/2013 dokonce 12), a v časopise se úplně pomíjí informovanost členů o problémech, které v ČSV jsou.

Informovanosti o problémech ČSV věnuje nyní časopis mnohem více místa než tomu bývalo dříve. Že se to někomu nelíbí je skutečností, protože pravdivé informace o problémech a rizicích či informování o konkrétních aktivitách a práci předsedy se nelíbí hlavně těm, kteří jej chtějí odstranit doslova za každou cenu (viz zmíněné hlasování ke školení pokladníků). Předseda byl ještě v srpnu a na začátku září kritizován na PRV (viz zápis), že nedostatečně prezentuje svoji práci.  Začal ji tedy více prezentovat, ono totiž je co prezentovat, a hle, je to prý kult osobnosti. Jak se říká - "kdo chce psa bít, hůl si najde".    

Paní redaktorka Ingrová zcela nepokrytě zneužívá svého redakčního úvodního slova k dezinformacím a manipulaci.

Promiňte, k jakým dezinformacím a k jaké manipulaci? Dezinformace je nepravda nebo lež, manipulace zpravidla totéž šířené s jistým cílem. Té je ve Vašem příspěvku spousta - viz všechny chybné údaje a lži, na které jsem ukázal a jsem schopen je prokázat. Jste to tedy Vy, kdo svým příspěvkem dezinformuje a manipuluje. Váš cíl je jasný, promyšleně poškodit dobré jméno vedení a především předsedy ČSV. 

V srpnu se konalo zasedání RV. Usnesení bylo zveřejněno ve včelařství č.10/2013. Nikde ani zmínka o tom jaký byl průběh jednání, o čem se diskutovalo atd.

Existuje oficiální zápis. Vzhledem k tomu, jak obstrukčně vystupovalo několik členů PRV podle jistého vlastního scénáře, podrobný zápis by byl, bohužel, dosti znechucující. Disponuji ovšem kvalitní nahrávkou onoho jednání. Na vyžádání Vám ji rád poskytnu.  

Najednou v čísle 11/2013 se paní redaktorka ohrazuje nad mírou kritiky jaká byla z řad členů RV vznesena na adresu předsedy. Místo objektivní reportáže z jednání RV se paní redaktorka snaží jen vyštourat na kritiky nějakou špínu místo toho aby se zabývala tím jestli to co je kritizováno se zakládá či nezakládá na pravdě. Myslím, že redaktor časopisu má být nestranný pozorovatel, který popisuje stav věcí tak jak jsou tedy jak kritické názory tak i eventuální obhajobu vedení.

Paní redaktorka napsala jen to, co na jednání skutečně viděla a co tam viděl každý. Pravda někdy pálí jako oheň. Vypalování (kauterizace) je ovšem formou léčení vředů. Pravdy bychom se proto neměli bát, je i součástí ozdravení ČSV. Touto zásadou jsem se vždy řídil a řídit budu, i ve vztahu k práci paní redaktorky.

Paní redaktorka v tomto absolutně selhává a je jen nástrojem vedení k naší neinformovanosti a k tomu aby bylo vedení vylíčeno jen v tom nejlepším světle.

Přitom problémů o kterých by měla členská základna vědět je více než dost.

Viz má odpověď k otázkám manipulace. Tyto 2 odstavce jsou jasně manipulativní bez skutečného konkrétního obsahu.

Ještě si neopustím poznámku k reportáži z Apidomie v Kyjevě. Společně se včelařstvím 11/2013 mi do schránky přišel časopis moderní včelař kde je také reportáž z Apidomie. S lítostí musím říct, že reportáž v Moderním včelaři je řádově několikanásobně vyšší úrovni než reportáž paní Ingrové, která se asi zabývala jen tím jak získat co nejvíce fotografií našeho předsedy, ale to podstatné ji úplně unikalo.

Opět se jedná zřejmě o Apimondii. Paní redaktorka zpracovala  reportáž z Apimondie, jak ji viděla ona, a jak uvádí v závěru své reportáže, dále budou o Apimondii informovat z různých aspektů členové delegace ČSV,  kteří se zaměřovali na jednotlivé části výstavy ze svého pohledu a také bude dán prostor pracovníkům VÚVč., kteří se kongresu a výstavy zúčastnili. O Apimondii tedy bude publikováno ještě mnoho dalších informací. 

Omlouvám se všem, za délku mého dopisu,ale pokud bych neuvedl alespoň některé příklady nezodpovědného chování našeho PRV tak bych byl zase kamenován za to, že kritizuji bez aspoň nějakých podpůrných důkazů.

Kritika je skvělá věc,ovšem jen tehdy, je-li podepřena opravdu důkazy a nikoli pouze manipulativními domněnkami. 

S pozdravem jednatel ZO Bruntál a člen OV Bruntál

Pospíšil Martin

 

S přátelským pozdravem

RNDr. Václav Švamberk

předseda ČSV, o. s. 

02.11.2013 09:03

Odpověď na dopis

Od jednoho přítele, člena RV ČSV dostala př. Marie Knödlová v souvislosti s překvapivými reakcemi na stanovisko z otevřeného dopisu účastníků semináře vedoucích včelařských kroužků níže uvedenou reakci, která je dobrým příkladem účinků manipulativní kampaně na uvažování neúplně či nepřesně informovaných kolegů. Proto jsem poskytl zpětně stručnou informaci o mé skutečné činnosti, kterou tímto zpřístupňuji všem:
 
když si přítel projde informace na tomto webu, pochopí, že nepracuji jen pro mládež a kytičky, jak o mě účelově šíří někteří nepřátelé. O všem informuji velmi otevřeně - nemám co skrývat.
1. Byl jsem jediným zástupcem ČSV, který do konce jednání byl proti ústupu od strategie radikálního tlumení moru, dokonce když i VÚVč. byl ochoten ke kompromisu - povolení 10 % pozitivních včelstev na stanovišti bez likvidace stanoviště, stál jsem si pevně za svým (viz tento blog níže)...Inicioval jsem změnu letos přijaté vyhlášky, připravil její osnovu a dal k přepracování komisi pro zdraví včel. Jak to původně dopadlo byl výsledek lobingu některých včelařských podnikatelů kolem CPV a PSNV napojených na tehdejší poradce ministra zemědělství. I zde jsem však jednal, inicioval jednání komise pro zdraví včel se zástupci CPV s jednoznačným závěrem, že od změny vyhlášky je třeba ustoupit. Od těchto závěrů se ovšem CPV do týdne distancoval... Sám jsem následně poradce ministra při osobním jednání o našich argumentech přesvědčil, ovšem zrušení předem dohodnutých změn ve prospěch některých subjektů se za dané situace i přes ústní příslib Ing. Stehlíka dosáhnout stejně nepodařilo. (Podrobněji opět níže.)
2. Osobně jsem jednal o všech dotacích pro české včelaře a díky mým dobrým vztahům na SZIF i Mze velmi úspěšně - viz článek v aktuálním včelařství. Zpracoval jsem s kolektivem autorů, které jsem vybral Analýzu českého včelařství, Český včelařský program pro EU a nakonec také v návaznosti na to novelu vyhlášky 197/2005 Sb. Všechny tyto základní dokumenty byly schváleny.
3. Aktivně jsem jednal a zabránil v letošním roce importu a nekontrolovanému šíření včely tmavé a buckfastské řadou jednání na ministerstvu, v parlamentu i vlastním písemným zpracováním odborné argumentace. Věc je nyní vyřešena.
4. Aktivně jsem působil na sjednocení stanovisek při přípravě chovatelského řádu - bohužel dílčí zájmy některých skupin vedly k tomu, že dosud nebyl přijat, přesto jsem za jeho přijetí v nepříjemné atmosféře neváhal vystoupit, když druzí mlčeli. 
5. Neváhám cestovat po celé republice a obhajovat zájmy ČSV a vysvětlovat, co je třeba po stránce zdravotní, chovatelské a dotační politiky přímo v ZO a OO. Vše je zobrazeno v posledních číslech časopisu, byť se to mým nepřátelům, tvrdícím na svých webových stránkách (př. Sciskala), že jsem nic nedělající brzdič zabývající se dětmi a kytičkami vůbec nelíbí a s nechutí počítají mé fotografie. Jako neuvolněný funkcionář jsem nucen investovat prakticky veškerou svou dovolenou.
7. Pravidelně vystupuji v rozhlasu i televizi a prezentuji tam přednosti českého včelařství i kvality včelích produktů.Aktivně jsem se účastnil na řadě akcí programu pro zvýšení spotřeby medu - Bez medu to nejde a jednal o možnostech jeho dalšího pokračování.
8. Osobně jsem se angažoval při aktivním postupu SZPI proti falšovatelům medu a zprostředkoval své kontakty na přední evropské laboratoře (Intertek, Dr. Lüllmann), které se touto problematikou zabývají. Externě spolupracuji s Veterinární a farmaceutickou univerzitou v Brně při výzkumu metod pro odhalování falšování medu a jako školitel tamních doktorandů je směruji právě do oblasti analytiky a odhalování falšování medu. Nyní je na místě upozornit, že aktuálně se nebezpečně proměňuje situace záchytem prvních vzorků českého medu s výskytem cizích enzymů z krmných sirupů. Této situaci věnuji aktuálně velkou pozornost, abychom udrželi dobré jméno naší medné produkce.
9. Věnuji pozornost otravám včel. Účastnil jsem se několika jednání se zástupci SRS a MZe. Byl jsem jako jediný účastník tohoto jednání proti negativnímu stanovisku ČR k zákazu neonikotinoidů a jednám o možnostech a podmínkách výzkumu v oblasti nebezpečí pesticidů pro včely. Výstupy z těchto aktivit vychází již formou článků ve Včelařství. 
10. Aktivně jsem se účastnil kongresu Apislávie ve Wcelej Woli a jejího valného shromáždění v květnu v Bukurešti, komplexně jsem zajistil naši úspěšnou prezentaci na kongresu Apimondie a výstavě Apiexpo na přelomu září - října v Kyjevě včetně zajištění přepravy věcí diplomatickou cestou a vlastního námětu výzdoby stánku (nakonec i promítání DVD na vlastní námět - poskytnutý bezplatně). Zajistil jsem si vlastní ubytování v Kyjevě u známých a tím umožnil za nulové náklady účast redaktorky Včelařství, což přispělo ke zkvalitnění servisu na výstavě i rozšíření informací z kongresu a výstavy v časopise.
11. A na závěr - Kdyby svaz byl vždy řádně využíval prostředky, které v uplynulých letech využívat měl mohla by budova v Křemencové vypadat také jinak ale s tím nehodlám být spojován. Naopak jsem byl nucen vést mnohá jednání a věnovat mnoho času k zabránění následným škodám majícím v této souvislosti kořeny v minulých chybách špatného nakládání s dotačními prostředky.
 
Nejsem klasický manažer, který věci často moc do hloubky nerozumí a umí jen rozdělovat práci a poroučet. Nevěřím tomu, že člověk s minimálními odbornými znalostmi a zkušenostmi z oboru může svaz dobře řídit a mít u našich členů autoritu. Na práci se s lidmi kolem sebe aktivně podílím. Bohužel najdou se i tací, kteří toho umí zneužívat, jen se vezou, nic ve skutečnosti nedělají, zabývají se jen procedurami, protože jen na ně jsou odborníky, a protože toho moc nedělají, zbývá jim dost času na kritizování. Bohužel tito lidé jsou v podstatě k ničemu.
PS. O úspěších práce s mládeží snad netřeba psát a kytičkami se opravdu nezabývám, jen se snad trochu vyznám ve včelí pastvě ale k mé práci předsedy ČSV to nemá žádný vztah.
 
Zdraví
 
Václav Švamberk


 

Vážená přítelkyně,
je hezké, že jste jako Komise pro práci s mládeží podpořili předsedu Svazu a že nás členy RV nabádáte, abychom tak činili také ...
Pokud se dobře pamatuji, tak na minulém zasedání RV byly čtyři ataky na předsedu Svazu od čtyř jednotlivců, po nichž následovalo hlasování o důvěře - a kde předseda od členů RV jednoznačně důvěru obdržel ...
Je pravdou, že ty útoky byly dosti nevybíravé, avšak př.Švamberk se opakovaně tvářil jakoby nic, jakoby "jen šveholil vánek" ... mám snad oprávněný dojem, že těm atakům poměrně dosti nahrává svým chováním - hovoří si "my to vedeme dobře" a nepřipouští si připomínky, stará se více o své "srdeční" záležitosti (byť jistě velmi důležité, jako  práci s mládeží a byliny), než o chod Svazu jako celku. Myslím, že jsem nebyl sám, kdo v minulém období mohl číst na stránkách časopisu Včelařství z pera předsedy rozsáhlý seriál o pylu včelařských rostlin, avšak ani zmínku o dění ve Svazu. Je milé, že nás Apimondie chválí za práci s mládeží, ale "budova" Svazu jako takového nám poněkud chátrá. Nejsem jediný člen RV, který tento trend pozoruje s obavami, předseda to tak však zřejmě nevnímá a svoji činnost si pochvaluje ...

Pro Vaši útěchu: když už jsem jednou př.Švamberka zvolil, tak za ním stojím - ale mohl by se také on trošku více snažit o Svaz jako celek a ne jen o některé úseky jeho činnosti. Např. v oblasti spolupráce s Veterinární správou i SZIF jsme jako Svaz jednoznačně zaspali (za Svaz jednali jiní a ve svém zájmu, ne oprávnění zástupci Svazu ve prospěch všech členů) a pak zbytečně vzrušeně diskutujeme na jednáních RV o následcích těchto pasivit a snažíme se je minimalizovat. Argumenty př.předsedy "my jsme chtěli jednat, ale nikdo nás nepozval", jsou pak poněkud zavádějící - oceňuji záslužnou práci př.Švamberka s mládeží i jako včelařského odborníka - bohužel však nemohu totéž říci o jeho schopnostech manažerských, a ty by pro výkon funkce předsedy Svazu byly určitě potřebnější ... to je však na dlouhé povídání ...

 

Štítky

Nebyly nalezeny žádné štítky.

Kontakt

RNDr. Václav Švamberk

vsvamberk@volny.cz

Vyhledávání

 

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode