Užijme času, ten rychle ubíhá.

PF 2013

24.12.2012 09:45

 

Vážení přátelé,

 

poslední dny roku bývají časem klidného bilancování toho, co se nám podařilo, i těch stránek naší práce, plánů a programu, kde jsme byli méně úspěšní.

 

Jsou některé věci, jejichž běh je závislý na mnoha okolnostech objektivních i subjektivních na naší vůli nezávislých. Počasí v letošním roce nám stejně jako mnoha dalším částem agrárního sektoru České republiky příliš nepřálo. To se odráží i v hospodářských výsledcích českého včelařství za rok 2012, které budou patřit k horším. Projevily se i odlišné názory několika včelařů, které nejsou v souladu s dosavadním odborným i společenským směřováním Českého svazu včelařů i programem, který stanovil 9. sjezd ČSV, o. s. To však stejně jako vrtochy počasí není nic neobvyklého a za vedení našeho svazu chci ubezpečit naše členy, že před necelým rokem zvolené předsednictvo bude v součinnosti s Republikovým výborem ČSV, o. s. konzistentně plnit platný program a udržovat kontinuitu nezbytnou pro stabilní vývoj i nezbytné změny a modernizaci avšak bez rizik destabilizace oboru a celé naší zájmové organizace. Přitom jsme a zůstaneme otevřeni diskusi v širokém názorovém spektru na demokratických principech stejně, jako tomu bylo letos.

 

Problémy, ať již mají původ v době minulé nebo přítomné,  jsou od toho, aby byly řešeny. Do roku 2013 hledíme s důvodným optimismem.

 

Vážení přátelé, rok 2012 se blíží svému závěru. Děkuji všem svým spolupracovníkům ve volených orgánech Českého svazu včelařů, o. s. na všech úrovních, pracovníkům sekretariátu RV ČSV i všem našim členům za dobrou práci odvedenou v roce 2012 ve prospěch přírody, zemědělské výroby i dobré pověsti našeho svazu a zájmové činnosti.

 

Přeji všem včelařům v České republice hezké sváteční dny, úspěšný rok 2013 a pevné zdraví Vám, přátelé, Vašim blízkým i Vašim včelstvům.

 

RNDr. Václav Švamberk

předseda Českého svazu včelařů, o. s.

 

Veselé Vánoce a šťastný nový rok 2013.png (788,1 kB)

Kontakt

RNDr. Václav Švamberk

vsvamberk@volny.cz

Vyhledávání

 

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode