Užijme času, ten rychle ubíhá.

Archiv článků

18.09.2017 19:01

Závěrem

Je tomu právě již 7 let, co mně při telefonickém hovoru navrhl přítel z našeho okresu, že bych měl kandidovat na předsedu ČSV. To by mě nikdy nenapadlo. Ač jsem tehdy s díky odmítl, jak jsem nad věcí přemýšlel, zdálo se mně přece jen v situaci, jak se tenkrát vyvíjela, že by odmítnutí svědčilo o...
14.05.2015 23:31

Proč bych se měl divit tomu, že o mně špatně mluví špatní lidé? (Marcus Tullius Cicero)

V poslední době se množí útoky zaměřené proti mé osobě i mým spolupracovníkům se zřejmým cílem poškodit mé jméno a tímto prostřednictvím způsobit škodu rozvíjejícímu se Spolku pro rozvoj včelařství MÁJA. Jelikož tato lživá vyjádření jsou stále aktivněji šířena ústní i písemnou formou a mají mnohé...
21.04.2015 23:16

Vyjádření RNDr. Václava Švamberka k návrhu změny stanov Českého svazu včelařů, o. s.

Vážení přátelé, omlouvám se za jisté zpoždění mé reakce. Je příliš mnoho současně smysluplných včelařských projektových záležitostí "v běhu" a nemám tým typu sekretariátu, advokátní kanceláře, právničky svazu apod.  Také proto, že na něj nemám ročně desítky mil. Kč z dotací pro NNO a členských...
23.10.2014 20:27

Čas odejít

Jak mnozí vědí, soud rozhodl v kauze porušení stanov ČSV výrokem, v němž moji žalobu zamítl. Soudkyně na závěr jednání přečetla tento výrok a sdělila, což mohu svědecky doložit, že se nezabývala věcí po stránce věcné, nýbrž pouze po stránce procesní. Obhajobu zadalo vedení ČSV advokátní kanceláři...
14.12.2013 21:03

Jak došlo k porušení stanov ČSV - doslovný přepis jednání

  Vážení přátelé, jsme bohužel stále svědky snah o účelový výklad stanov, jehož jediným cílem je snaha o výměnu vedení Českého svazu včelařů. O nový program natěšených kandidátů se ani nejedná. Hlavní kvalifikací některých z nich a jejich pomahačů jsou hlavně schopnosti formulace vágních...
06.12.2013 00:20

Členům a funkcionářům ČSV, o. s.

  Stanovisko k aktuální situaci ve věci volby nového vedení Českého svazu včelařů,o.s.   Vážené přítelkyně, vážení přátelé, s politováním konstatuji, že na jednání Republikového výboru Českého svazu včelařů, o. s. dne 10. 11. 2013 došlo k bezprecedentnímu porušení stanov...
19.11.2013 23:11

K aktuálním otázkám - stanovisko k zveřejněnému dopisu př. MUDr. Hubače

Vážený příteli,   jsem již poněkolikáté vyzýván, abych se veřejně vyjádřil k Tvým myšlenkám a návrhům. Nemohu reagovat na každý podnět ihned, zvláště když jich stále přibývá a Tvoje první sdělení se záměrem kandidovat na funkci předsedy ČSV se objevilo v mé včerejší poště. Tolik tedy na...
12.11.2013 23:24

Stanovisko předsedy ČSV k dopisu př. Hrabáka

Níže v textu si dovolím reagovat na informace rozeslané dnes př. Hrabákem, bývalým místopředsedou PRV ČSV Černě je uveden původní text, červeně můj komentář.   Vážení přátelé, na zasedání RV o tomto víkendu jsme byli svědky rezignací pěti členů PRV (včetně mé osoby). Bohužel ani po nevyslovení...
03.11.2013 09:43

Dezinformační kampaň pokračuje - odpověď na otevřený dopis jednatele ZO ČSV Bruntál a člena OV ČSV Bruntál

  Dobrý den paní Knödlová,   děkuji za zaslání níže uvedeného dopisu, na který jsem si dovolil přiloženě reagovat písmem v červené barvě, abych vysvětlil svůj pohled na některé nepravdy uvedené v otevřeném dopise. Budu rád, pokud bude tato má reakce rozeslána všem, kterým byl rozeslán...
02.11.2013 09:03

Odpověď na dopis

Od jednoho přítele, člena RV ČSV dostala př. Marie Knödlová v souvislosti s překvapivými reakcemi na stanovisko z otevřeného dopisu účastníků semináře vedoucích včelařských kroužků níže uvedenou reakci, která je dobrým příkladem účinků manipulativní kampaně na uvažování neúplně či nepřesně...

Kontakt

RNDr. Václav Švamberk

vsvamberk@volny.cz

Vyhledávání

 

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode